isast

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Akademiske interesser

Isa Steinmann var postdoktor ved Centre for Educational Measurement på Universitetet i Oslo frem til juli 2022. Nå er hun førsteamanuensis ved OsloMet. I forskningen sin bruker hun vanligvis data fra internasjonale storskala undersøkelser for å finne ut hvordan utdanningssystemer og skoler påvirker elevenes prestasjoner og utdanningsforskjeller. På dette feltet liker hun å bruke metoder som tar sikte på kausal slutning fra observasjonsdata. En annen del av forskningen hennes undersøker hvordan egenskapene til de internasjonale storskalavurderingene påvirker resultatene deres og samhandler med svarerne.

Undervisning

Bakgrunn

Isa Steinmann har en B.Sc. og M.Sc. i psykologi fra University of Münster og en doktorgrad i pedagogikk fra TU Dortmund University i Tyskland. Hun har jobbet som forsker ved TU Dortmund University og Universitetet i Oslo. Hun har ko-koordinert European Training Network OCCAM (http://www.etn-occam.eu) og har fungert som International Quality Observer for International Civic and Citizenship Study (ICCS) på vegne av International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).

Sentrale stipender og priser

 • 2019 Rudolf Chaudoire-Preis [Rudolf Chaudoire Pris] fra TU Dortmund University, Tyskland
 • Siden 10/2019 Postdoktorstipend ved internasjonal College for Interdisciplinary Educational Research (CIDER)
 • 08/2019 – 03/2020 Gustafsson & Skrondal Visiting Scholarship fra CEMO, Universitetet i Oslo
 • 04/2016 – 02/2019 Doktorgradsstipend fra Studienstiftung des deutschen Volkes [studierstiftelse for det tyske folket]

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Steinmann, Isa; Sanchez, Daniel; Van Laar, Saskia & Braeken, Johan (2022). How do inconsistent responders to mixed-worded questionnaire scales affect inferences in international large scale assessments? .
 • Raabe, Isabel J. & Steinmann, Isa (2022). Why do Girls get Better Grades in School? .
 • Strello, Andrés; Strietholt, Rolf; Steinmann, Isa & Siepmann, Charlotte (2022). Combining Two Decades of Evidence to Study the Effects of Tracking on Inequality and Segregation.
 • Strello, Andrés; Strietholt, Rolf & Steinmann, Isa (2021). The Effect of Between-school Tracking on School Segregation: International Evidence on Socioeconomic and Gender Segregation.
 • Steinmann, Isa & Olsen, Rolf Vegar (2021). Equality of school effectiveness in the Nordic countries.
 • Steinmann, Isa (2021). No, I don’t think I am no good at all! Double negation troubles in mixed-worded questionnaires.
 • Steinmann, Isa & Rutkowski, Leslie (2021). The Link between Gender Gaps in Secondary School Enrollment and Achievement.
 • Steinmann, Isa; Braeken, Johan & Strietholt, Rolf (2021). Identifying Inconsistent Respondents to Mixed-Worded Scales in Large-Scale Assessments.
 • Gladushyna, Olesya; Strietholt, Rolf & Steinmann, Isa (2021). Educational Gap Among Fourth Graders: Subject-Specific Strength and Weaknesses by Country, Gender, and Language Background.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. okt. 2020 08:14 - Sist endret 3. aug. 2022 13:45