Rolf Vegar Olsen

Bilde av Rolf Vegar Olsen
English version of this page
Telefon +47 22844510
Mobiltelefon +4798859376 988 59376
Rom 331
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalleen 21 Hus C plan 1 0349 Oslo
Postadresse Postboks 1161 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

I mitt arbeid er jeg opptatt av hvordan vi kan måle elevenes kunnskaper, ferdigheter, kompetanser, holdninger o.l. Dette er størrelser som ikke er direkte observerbare, og jeg bruker derfor metoder innenfor det som generelt kalles for testteori eller psykometri. Jeg arbeider spesielt med en målemodell som går under betegnelsen Rasch-modellen.

Jeg er også opptatt av statistisk analyse av data fra store internasjonale undersøkelser, som for eksempel PISA-undersøkelsen. Videre er jeg interessert i forskning knyttet til hvordan resultater fra prøver og tester (for eksempel de nasjonale prøvene) kan være en ressurs i pedagogisk utviklingsarbeid i skolene, både for lærere og skoleledere.

På CEMO har jeg som ambisjon å bygge opp en forskningsportefølje knyttet til det norske vurderingssystemet. Dette inkluderer både nasjonale prøver og eksamen. Videre ønsker jeg å bidra med forskning knyttet til skolelederes og skoleeieres kompetanse til å ta i bruk alle de dataene som i dag er tilgjengelige i arbeidet sitt med å fremme kvalitet i opplæringen.

Undervisning

Jeg underviser på CEMO's internasjonale masterprogram Educational Assessment and Evaluation. Her har jeg ansvar for kurset Constructing Measures. Jeg har også vært involvert i flere kurs på phd-programmet og har hatt årlige forelesninger på PPU (om vurdering av læring) og på Rektorskolen (bruk av data). I tillegg veileder jeg studenter og phd-kandidater.

Bakgrunn

Jeg har vært lærer i videregående skole med undervisningsfagene fysikk, matematikk og naturfag. Dette var utgangspunktet for min interesse for realfagdidaktikk, noe som førte til at jeg tok både hovedfag og doktorgrad med realfagdidaktiske avhandlinger.

Jeg ble ansatt som professor og nestleder ved CEMO i april 2016. Før dette arbeidet jeg ved institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) i 17 år. Her var jeg i de siste fem årene leder av Enhet for kvantitative utdanningsanalyser (EKVA) og jeg var i to år (2014-15) forskningsleder og nestleder ved instituttet. I hele perioden ved ILS arbeidet jeg med PISA-undersøkelsen. Jeg er også involvert i en rekke andre prosjekter ved EKVA. Jeg har også i mange år fulgt arbeidet med utviklingen av alle de ulike prøvene som finnes på nasjonalt nivå gjennom et oppdrag som ekstern kvalitetssikrer

Verv

Medlem i en komite som evaluerer de danske nasjonale prøvene

Styremedlem i Association for Educational Assessment Europe

Professor II ved Matematikksenteret, NTNU

Samarbeid

Jeg deltar i en rekke forskningsprosjekter både ved UiO, ved andre norske universiteter og internasjonalt

Emneord: Læring og utdanning, CEMO, Fagdidaktikk, Komparative og internasjonale utdanningsstudier, Kvantitative utdanningsanalyser, Læringsutbytte
Publisert 6. aug. 2010 09:09 - Sist endret 14. apr. 2020 13:11