Rolf Vegar Olsen

Bilde av Rolf Vegar Olsen
English version of this page
Telefon +47 22844510
Mobiltelefon +4798859376 988 59376
Rom 331
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalleen 21 Hus C plan 1 0349 Oslo
Postadresse Postboks 1161 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

I mitt arbeid er jeg opptatt av hvordan vi kan måle elevenes kunnskaper, ferdigheter, kompetanser, holdninger o.l. Dette er størrelser som ikke er direkte observerbare, og jeg bruker derfor metoder innenfor det som generelt kalles for testteori eller psykometri. Jeg arbeider spesielt med en målemodell som går under betegnelsen Rasch-modellen.

Jeg er også opptatt av statistisk analyse av data fra store internasjonale undersøkelser, som for eksempel PISA-undersøkelsen. Videre er jeg interessert i forskning knyttet til hvordan resultater fra prøver og tester (for eksempel de nasjonale prøvene) kan være en ressurs i pedagogisk utviklingsarbeid i skolene, både for lærere og skoleledere.

På CEMO har jeg som ambisjon å bygge opp en forskningsportefølje knyttet til det norske vurderingssystemet. Dette inkluderer både nasjonale prøver og eksamen. Videre ønsker jeg å bidra med forskning knyttet til skolelederes og skoleeieres kompetanse til å ta i bruk alle de dataene som i dag er tilgjengelige i arbeidet sitt med å fremme kvalitet i opplæringen.

Undervisning

Jeg underviser på CEMO's internasjonale masterprogram Educational Assessment and Evaluation. Her har jeg ansvar for kurset Constructing Measures. Jeg har også vært involvert i flere kurs på phd-programmet og har hatt årlige forelesninger på PPU (om vurdering av læring) og på Rektorskolen (bruk av data). I tillegg veileder jeg studenter og phd-kandidater.

Bakgrunn

Jeg har vært lærer i videregående skole med undervisningsfagene fysikk, matematikk og naturfag. Dette var utgangspunktet for min interesse for realfagdidaktikk, noe som førte til at jeg tok både hovedfag og doktorgrad med realfagdidaktiske avhandlinger.

Jeg ble ansatt som professor og nestleder ved CEMO i april 2016. Før dette arbeidet jeg ved institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) i 17 år. Her var jeg i de siste fem årene leder av Enhet for kvantitative utdanningsanalyser (EKVA) og jeg var i to år (2014-15) forskningsleder og nestleder ved instituttet. I hele perioden ved ILS arbeidet jeg med PISA-undersøkelsen. Jeg er også involvert i en rekke andre prosjekter ved EKVA. Jeg har også i mange år fulgt arbeidet med utviklingen av alle de ulike prøvene som finnes på nasjonalt nivå gjennom et oppdrag som ekstern kvalitetssikrer

Verv

Medlem i en komite som evaluerer de danske nasjonale prøvene

Styremedlem i Association for Educational Assessment Europe

Professor II ved Matematikksenteret, NTNU

Samarbeid

Jeg deltar i en rekke forskningsprosjekter både ved UiO, ved andre norske universiteter og internasjonalt

Emneord: Læring og utdanning, CEMO, Fagdidaktikk, Komparative og internasjonale utdanningsstudier, Kvantitative utdanningsanalyser, Læringsutbytte

Publikasjoner

 • Veletic, Jelena & Olsen, Rolf Vegar (2021). Developing a shared cluster construct of instructional leadership in TALIS. Studies in Educational Evaluation.  ISSN 0191-491X. . doi: 10.1016/j.stueduc.2020.100942 Vis sammendrag
 • Veletic, Jelena & Olsen, Rolf Vegar (2021). Exploring school leadership profiles across the world: a cluster analysis approach to TALIS 2018. International Journal of Leadership in Education.  ISSN 1360-3124. . doi: 10.1080/13603124.2021.1953612
 • Ræder, Henrik Galligani; Olsen, Rolf Vegar & Blömeke, Sigrid (2020). Large-Scale Assessments in the Norwegian Context, In Heidi Katarina Harju-Luukkainen; Nele McElvany & Justine Stang (ed.),  Monitoring Student Achievement in the 21st Century. European Policy Perspectives and Assessment Strategies..  Springer Nature.  ISBN 978-3-030-38968-0.  Chapter 16.  s 195 - 206 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Blömeke, Sigrid & Olsen, Rolf Vegar (2019). Consistency of results regarding teacher effects across subjects, school levels, outcomes and countries. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies.  ISSN 0742-051X.  77, s 170- 182 . doi: 10.1016/j.tate.2018.09.018 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Blömeke, Sigrid & Olsen, Rolf Vegar (2018). På vei mot et sammenhengende nasjonalt kvalitetsvurderingssystem. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  12(4) . doi: http://dx.doi.org/10.5617/adno.6278 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nilsen, Trude; Björnsson, Julius Kristjan & Olsen, Rolf Vegar (2018). Hvordan har likeverd i norsk skole endret seg de siste 20 årene?, I: Julius Kristjan Björnsson & Rolf Vegar Olsen (red.),  Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03006-7.  7.  s 150 - 172 Vis sammendrag
 • Olsen, Rolf Vegar & Björnsson, Julius Kristjan (2018). Fødselsmåned og skoleprestasjoner, I: Julius Kristjan Björnsson & Rolf Vegar Olsen (red.),  Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03006-7.  4.  s 76 - 93 Vis sammendrag
 • Olsen, Rolf Vegar & Björnsson, Julius Kristjan (2018). Tjue år med internasjonale skoleundersøkelser i Norge: Bakgrunn, læringspunkter og veien videre, I: Julius Kristjan Björnsson & Rolf Vegar Olsen (red.),  Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03006-7.  1.  s 12 - 34 Vis sammendrag
 • Olsen, Rolf Vegar & Blömeke, Sigrid (2018). Hva forklarer endringer i elevenes matematikkprestasjoner over tid?, I: Julius Kristjan Björnsson & Rolf Vegar Olsen (red.),  Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03006-7.  6.  s 128 - 149 Vis sammendrag
 • Tveit, Sverre & Olsen, Rolf Vegar (2018). Eksamens mange roller i sertifisering, styring og støtte av læring og undervisning i norsk grunnopplæring. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  12(4) . doi: 10.5617/adno.6381 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Olsen, Rolf Vegar & Nilsen, Trude (2017). Standard Setting in PISA and TIMSS and How These Procedures Can Be Used Nationally, In Sigrid Blömeke & Jan-Eric Gustafsson (ed.),  Standard Setting in Education. The Nordic Countries in an International Perspective..  Springer.  ISBN 978-3-319-50855-9.  5.  s 69 - 84
 • Blömeke, Sigrid; Olsen, Rolf Vegar & Ute, Suhl (2016). Relation of Student Achievement to the Quality of Their Teachers and Instructional Quality, In Trude Nilsen & Jan-Eric Gustafsson (ed.),  Teacher Quality, Instructional Quality and Student Outcome. Relationships Across Countries, Cohorts and Time..  Springer.  ISBN 978-3-319-41251-1.  2.  s 21 - 50 Vis sammendrag
 • Brevik, Lisbeth M.; Olsen, Rolf Vegar & Hellekjær, Glenn Ole (2016). The Complexity of Second Language Reading: Investigating the L1-L2 Relationship. Reading in a Foreign Language.  ISSN 0264-2425.  28(2), s 161- 182
 • Siddiq, Fazilat; Hatlevik, Ove Edvard; Olsen, Rolf Vegar; Throndsen, Inger & Scherer, Ronny (2016). Taking a future perspective by learning from the past - A systematic review of assessment instruments that aim to measure primary and secondary school students' ICT literacy. Educational Research Review.  ISSN 1747-938X.  19, s 58- 84 . doi: 10.1016/j.edurev.2016.05.002
 • Hatlevik, Ove Edvard; Throndsen, Inger; Gudmundsdottir, Greta Bjørk & Olsen, Rolf Vegar (2015). Oppsummering og veien videre, I: Ove Edvard Hatlevik & Inger Throndsen (red.),  Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02654-1.  Kapittel 9.  s 171 - 193
 • Olsen, Rolf Vegar; Hatlevik, Ove Edvard & Loi, Massimo (2015). Digitale skiller, I: Ove Edvard Hatlevik & Inger Throndsen (red.),  Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02654-1.  Kapittel 8.  s 146 - 170
 • Kjærnsli, Marit & Olsen, Rolf Vegar (2013). PISA 2012 - sentrale funn, I: Marit Kjærnsli & Rolf Vegar Olsen (red.),  Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02323-6.  Kapittel 1.  s 13 - 42
 • Olsen, Rolf Vegar (2013). Et likeverdig skoletilbud, I: Marit Kjærnsli & Rolf Vegar Olsen (red.),  Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02323-6.  Kapittel 12.  s 277 - 295
 • Olsen, Rolf Vegar (2013). Undervisning i matematikk, I: Marit Kjærnsli & Rolf Vegar Olsen (red.),  Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02323-6.  Kapittel 5.  s 121 - 155
 • Olsen, Rolf Vegar; Hopfenbeck, Therese Nerheim & Lillejord, Sølvi (2013). Elevenes læringssituasjon etter Kunnskapsløftet. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  97(6), s 355- 369
 • Olsen, Rolf Vegar & Skedsmo, Guri (2012). Mellom forventninger og faktiske prestasjoner. Om utvikling og bruk av kvalitetsindikatorer i skolen, I: Therese Nerheim Hopfenbeck; Marit Kjærnsli & Rolf Vegar Olsen (red.),  Kvalitet i norsk skole: Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02004-4.  Kapittel 1.
 • Olsen, Rolf Vegar & Lie, Svein (2011). Profiles of Students' Interest in Science Issues around the World: Analysis of data from PISA 2006. International Journal of Science Education.  ISSN 0950-0693.  33(1), s 97- 120 . doi: 10.1080/09500693.2011.518638 Vis sammendrag
 • Sjetne, Ingeborg Strømseng; Bjertnæs, Øyvind Andresen; Olsen, Rolf Vegar; Iversen, Hilde Hestad & Bukholm, Geir (2011). The Generic Short Patient Experiences Questionnaire (GS-PEQ): identification of core items from a survey in Norway. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  11 . doi: 10.1186/1472-6963-11-88
 • Olsen, Rolf Vegar; Garratt, Andrew Malcolm; Iversen, Hilde Hestad & Bjertnæs, Øyvind Andresen (2010). Rasch analysis of the Psychiatric Out-Patient Experiences Questionnaire (POPEQ). BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  10 . doi: 10.1186/1472-6963-10-282 Vis sammendrag
 • Kjærnsli, Marit; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2010). Hva betyr PISA for norsk skole?, I: Marit Kjærnsli & Astrid Roe (red.),  På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01735-8.  Kapittel 12.  s 237 - 244
 • Olsen, Rolf Vegar (2010). Matematikk i PISA, I: Marit Kjærnsli & Astrid Roe (red.),  På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01735-8.  6.  s 138 - 158
 • Olsen, Rolf Vegar & Turmo, Are (2010). Et likeverdig skoletilbud?, I: Marit Kjærnsli & Astrid Roe (red.),  På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01735-8.  10.  s 207 - 225
 • Lie, Svein & Olsen, Rolf Vegar (2009). Everyday conceptions around the world, In Rodger W. Bybee & Barry J. McCrae (ed.),  PISA science 2006: implications for science teachers and teaching.  NSTA Press.  ISBN 978-1-933531-31-1.  10.  s 101 - 110
 • Olsen, Rolf Vegar & Lie, Svein (2009). Knowledge of and about science, In Rodger W. Bybee & Barry J. McCrae (ed.),  PISA science 2006: implications for science teachers and teaching.  NSTA Press.  ISBN 978-1-933531-31-1.  6.  s 59 - 67
 • Turmo, Are; Guttersrud, Øystein; Elstad, Eyvind & Olsen, Rolf Vegar (2009). The impact of attending after-school care schemes on science achievement in primary school: A Norwegian study. International Journal of Educational Research.  ISSN 0883-0355.  48(5), s 331- 341 Vis sammendrag
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Drøfting og perspektiver, I:  Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01146-2.  Kapittel 11.  s 247 - 262
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Elevenes holdninger til naturfag, I:  Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01146-2.  Kapittel 4.  s 77 - 107
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Forskjeller mellom elvever og skoler, I:  Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01146-2.  Kapittel 10.  s 213 - 245
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Lesing, I:  Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01146-2.  Kapittel 6.  s 128 - 154
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Matematikk, I:  Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01146-2.  Kapittel 7.  s 156 - 177
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Naturfag: rammeverk og oppgaver, I:  Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01146-2.  Kapittel 2.  s 36 - 53
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). PISA 2006 - sentrale funn, I:  Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01146-2.  Kapittel 1.  s 13 - 34
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Resultater for naturfag, I:  Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01146-2.  Kapittel 3.  s 57 - 76
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Undervisning og læringsstrategier i naturfag, I:  Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01146-2.  Kapittel 5.1.  s 110 - 118
 • Narvhus, Eva Kristin; Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Elevers databruk hjemme og på skolen, I:  Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01146-2.  Kapittel 8.  s 178 - 190
 • Narvhus, Eva Kristin; Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Skoledata, I:  Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01146-2.  Kapittel 9.  s 191 - 211
 • Olsen, Rolf Vegar (2007). Large-Scale International Comparative Achievement Studies in Education: Their Primary Purposes and Beyond, In Stefan Hopmann; Gertrude Brinek & Martin Retzl (ed.),  PISA zufolge PISA - PISA According to PISA: Hält PISA, was es verspricht? - Does PISA Keep What It Promises?.  LIT Verlag.  ISBN 978-3-8258-0946-1.  Kapittel.  s 265 - 293

Se alle arbeider i Cristin

 • Björnsson, Julius Kristjan & Olsen, Rolf Vegar (red.) (2018). Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03006-7.  224 s.
 • Thorsen, Hallvard; Boström, Ann-Kristin; Välijärvi, Jouni; Olafsson, Ragnar F.; Aller, Elsebeth; Kavli, Anne Berit & Olsen, Rolf Vegar (2014). Northern Lights on TIMMS and PIRLS 2011. Nordisk ministerråd.  ISBN 978-92-893-2772-5.  170 s.
 • Kjærnsli, Marit & Olsen, Rolf Vegar (red.) (2013). Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02323-6.  324 s.
 • Hopfenbeck, Therese Nerheim; Kjærnsli, Marit & Olsen, Rolf Vegar (red.) (2012). Kvalitet i norsk skole: Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02004-4.  294 s. Vis sammendrag
 • Nordenbo, Sven Erik; Allerup, Peter; Andersen, Hanne Leth; Dolin, Jens; Korp, Helena; Larsen, Michael Søgaard; Olsen, Rolf Vegar; Svendsen, Majken Mosegaard; Tiftikci, Neriman; Wendt, Rikke Eline & Østergaard, Susan (2009). Pædagogisk brug af test - Et systematisk review. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.  ISBN 978-87-7684-293-2.  173 s. Vis sammendrag
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01146-2.  313 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Brandmo, Christian; Bjørnebekk, Gunnar; Mononen, Riikka; Olsen, Rolf Vegar & Slungård, Kristin (2021). Læring, motivasjon, trivsel og tverrfaglige tema i fagfornyelsen: Teknisk rapport fra utviklingen av spørreskjema til elever og lærere.
 • Ræder, Henrik Galligani & Olsen, Rolf Vegar (2020). Utvikling av nasjonale prøver – rapport 2b: Endelig rapport av vertikalt lenkedesign for de nasjonale prøvene i regning 5.-8. trinn.
 • Ræder, Henrik Galligani; Olsen, Rolf Vegar & Andersson, Björn (2020). Comparing measures of numeracy across grades.
 • Kaarstein, Hege & Olsen, Rolf Vegar (2019). Fakta om norske skole- resultater. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Ræder, Henrik Galligani; Andersson, Björn & Olsen, Rolf Vegar (2019). Exploring the unidimensionality of the Norwegian National Numeracy tests.
 • Ræder, Henrik Galligani; Tokle, Olav Dalsegg & Olsen, Rolf Vegar (2019). Utvikling av nasjonale prøver – rapport 1 og 2a: Rapportering av potensielle underdimensjoner og implementering av vertikalt lenkedesign for de nasjonale prøvene i regning.
 • Olsen, Rolf Vegar; Tveit, Sverre & Björnsson, Julius Kristjan (2018). Nasjonale prøver og eksamener i norsk og svensk grunnopplæring. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  12(4) . doi: http://dx.doi.org/10.5617/adno.6647
 • Ræder, Henrik Galligani; Andersson, Björn; Blömeke, Sigrid & Olsen, Rolf Vegar (2018). Development of Numeracy Proficiency in Primary and Lower Secondary School.
 • Olsen, Rolf Vegar (2016). Mens vi venter på TIMSS og PISA. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 21- 21
 • Olsen, Rolf Vegar; Blömeke, Sigrid & Suhl, Ute (2016). Effects Of Teacher Quality And Instructional Quality On Student Achievement.
 • Eggen, Per-Odd; Bøe, Maria Vetleseter; Fimland, Nina; Johansen, Astrid; Nilsen, Trude; Olsen, Rolf Vegar; Reitan, Berit; Trudeng, Morten; Tsigaridas, Kristin Glørstad; Urdahl, Henning & Øren, Frode (2015). Naturfagene i norsk skole Anno 2015.
 • Huber, Stephan Gerhard; Olsen, Rolf Vegar; Schwander, Marius; Brandmo, Christian & Höög, Jonas Melker (2015). Statistical and Social Validation of Leadership Scales. In Symposium "Feedback and Coaching to Promote Professional Reflection and Learning of School Leaders".
 • Kleppe, Bård & Olsen, Rolf Vegar (2015). Mange kulturtilbud i og etter skolen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Kjærnsli, Marit & Olsen, Rolf Vegar (2013). Feiltolkninger av PISA-data. Stavanger Aftenblad.  ISSN 0804-8991.
 • Olsen, Rolf Vegar (2013). Ingen trøst å slå svenskene. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Olsen, Rolf Vegar (2013). Viktig tema - mangelfulle analyser. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Olsen, Rolf Vegar; Hopfenbeck, Therese N.; Lillejord, Sølvi & Roe, Astrid (2012). Elevenes læringssituasjon etter innføringen av ny reform. Synteserapport fra evalueringen av Kunnskapsløftet. Acta Didactica Oslo. 1.
 • Olsen, Rolf Vegar (2011). Skolekvalitet og rangering. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 50- 50
 • Olsen, Rolf Vegar & Kjærnsli, Marit (2011). Feilaktig informasjon om Pisa. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 25- 25
 • Olsen, Rolf Vegar & Kjærnsli, Marit (2011). Noen oppgaver må holdes tilbake. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 5- 5
 • Olsen, Rolf Vegar & Mark, Wilson (2011). Measurement for Learning.
 • Olsen, Rolf Vegar; Prenzel, Manfred & Martin, Ronald (2011). Interest in Science: A many-faceted picture painted by data from the OECD PISA study. International Journal of Science Education.  ISSN 0950-0693.  33(1), s 1- 6 . doi: 10.1080/09500693.2010.518639
 • Bybee, Rodger W.; Lie, Svein; McCrae, Barry J. & Olsen, Rolf Vegar (2009). Everyday Science Conceptions: A Review of PISA 2006 for Misconceptions and Common Errors.
 • Elstad, Eyvind; Guttersrud, Øystein; Olsen, Rolf Vegar & Turmo, Are (2009). Betydningen av barnehage og SFO for elevenes læringsutbytte på barnetrinnet. Første steg.  ISSN 1504-1891.  (3)
 • Olsen, Rolf Vegar & Lie, Svein (2009). Profiles of Interest Across the World.
 • Sjetne, Ingeborg Strømseng; Bjertnæs, Øyvind Andresen; Iversen, Hilde Hestad & Olsen, Rolf Vegar (2009). Pasienterfaringer i spesialisthelsetjenesten. Et generisk, kort spørreskjema.
 • Holmboe, Olaf; Groven, Gøril & Olsen, Rolf Vegar (2008). Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007. Institusjonsvise resultater. PasOpp-rapport. 6/2008. Vis sammendrag
 • Lie, Svein & Olsen, Rolf Vegar (2008). Naturfag og matematikk i PISA.
 • Mork, Sonja M & Olsen, Rolf Vegar (2008). Resultater fra Osloprøvene i naturfag 2007. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (2/2008), s 42- 44
 • Olsen, Rolf Vegar (2008). PISA og andre internasjonale undersøkelser som evaluering av norsk skole: Å se seg selv gjennom andre.
 • Olsen, Rolf Vegar (2008). Svein Sjøbergs kritikk av PISA. Utdanning.  ISSN 1502-9778.  (12), s 58- 61
 • Olsen, Rolf Vegar (2008). The discourse on PISA.
 • Olsen, Rolf Vegar (2008). Tid for tunge løft. En presentasjon og diskusjon av resultater fra PISA 2006.
 • Olsen, Rolf Vegar (2008). Tid for tunge løft. Presentasjon som utgangspunkt for diskusjon og refleksjon.
 • Olsen, Rolf Vegar & Henriksen, Ellen Karoline (2008). Behov for etterutdanning av fysikklærere. Fra Fysikkens Verden.  ISSN 0015-9247.  70(3), s 98- 101
 • Olsen, Rolf Vegar & Kjærnsli, Marit (2008). Tid for tunge løft. Presentasjon og diskusjon av resultater fra PISA 2006 med et spesielt blikk på naturfag.
 • Olsen, Rolf Vegar & Kjærnsli, Marit (2008). Tid for tunge løft. Presentasjon og diskusjon av resultater fra PISA 2006 med et spesielt blikk på naturfag.
 • Kjærnsli, Marit; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Tid for tunge løft. En presentasjon av resultater fra PISA 2006.
 • Lie, Svein & Olsen, Rolf Vegar (2007). A comparison of the measures of science achievement in PISA and TIMSS.
 • Olsen, Rolf Vegar (2007). BEYOND THE PRIMARY PURPOSE: POTENTIALS FOR SECONDARY RESEARCH IN SCIENCE EDUCATION BASED ON PISA 2006 DATA. Vis sammendrag
 • Olsen, Rolf Vegar (2007). Et testteoretisk perspektiv på eksamen.
 • Olsen, Rolf Vegar (2007). Flervalgsoppgaver - en papegøye fra Amerika?. Utdanning.  ISSN 1502-9778.  (16), s 44- 45
 • Olsen, Rolf Vegar (2007). God vurdering ved hjelp av flervalgsoppgaver?.
 • Olsen, Rolf Vegar (2007). Gode forskere må kunne litt om tall!.
 • Olsen, Rolf Vegar (2007). Hva kan PISA fortelle om utjevning i norsk skole?.
 • Olsen, Rolf Vegar (2007). Muligheter og begrensninger med flervalgsprøver.
 • Olsen, Rolf Vegar (2007). Myter og spøkelser ved høylys dag? En kritisk gjennomgang av kritikken av de store internasjonale undersøkelsene. Vis sammendrag
 • Olsen, Rolf Vegar (2007). Myter, sannheter og muligheter med flervalgsoppgaver for vurdering i fysikk.
 • Olsen, Rolf Vegar (2007). Osloprøven i naturfag. Et testteoretisk perspektiv på vurdering i naturfag på barnetrinnet.
 • Olsen, Rolf Vegar (2007). Osloprøven i naturfag. Et testteoretisk perspektiv på vurdering i naturfag på ungdomsstrinnet.
 • Olsen, Rolf Vegar & Kjærnsli, Marit (2007). Tid for tunge løft. En presentasjon og diskusjon av resultater fra PISA 2006.
 • Olsen, Rolf Vegar & Lie, Svein (2007). Skjeve utfall mot PISA. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:09 - Sist endret 14. apr. 2020 13:11