Rolf Vegar Olsen

Bilde av Rolf Vegar Olsen
English version of this page
Telefon +47 22844510
Mobiltelefon 988 59376
Rom 331
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalleen 21 Hus C plan 1 0349 Oslo
Postadresse Postboks 1161 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

I mitt arbeid er jeg opptatt av hvordan vi kan måle elevenes kunnskaper, ferdigheter, kompetanser, holdninger o.l. Dette er størrelser som ikke er direkte observerbare, og jeg bruker derfor metoder innenfor det som generelt kalles for testteori eller psykometri.

Jeg er også opptatt av statistisk analyse av data fra store internasjonale undersøkelser, som for eksempel PISA-undersøkelsen. Videre er jeg interessert i forskning knyttet til hvordan resultater fra prøver og tester (for eksempel de nasjonale prøvene) kan være en ressurs i pedagogisk utviklingsarbeid i skolene, både for lærere og skoleledere.

Sammen med flere på CEMO er jeg i ferd med å bygge opp en forskningsportefølje knyttet til det norske vurderingssystemet. Dette inkluderer både nasjonale prøver og eksamen. Videre ønsker jeg framover å bidra med mer forskning knyttet til skolelederes og skoleeieres kompetanse til å ta i bruk alle de dataene som i dag er tilgjengelige i arbeidet sitt med å fremme kvalitet i opplæringen.

Undervisning

Jeg underviser på CEMO's internasjonale masterprogram Educational Assessment and Evaluation. Her har jeg ansvar for kurset Constructing Measures. Jeg har også vært involvert i flere kurs på phd-programmet og ulike kurs for ansatte i skolesektoren. I tillegg veileder jeg flere studenter og phd-kandidater.

Bakgrunn

Jeg har vært lærer i videregående skole med undervisningsfagene fysikk, matematikk og naturfag. Dette var utgangspunktet for min interesse for realfagdidaktikk, noe som førte til at jeg tok både hovedfag og doktorgrad med realfagdidaktiske avhandlinger.

Jeg ble ansatt som professor og nestleder ved CEMO i april 2016. Før dette arbeidet jeg ved institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) i 17 år. Her var jeg i de siste fem årene leder av Enhet for kvantitative utdanningsanalyser (EKVA) og jeg var i to år (2014-15) forskningsleder og nestleder ved instituttet. I hele perioden ved ILS arbeidet jeg med PISA-undersøkelsen. Jeg har også i mange år fulgt arbeidet med utviklingen av alle de ulike prøvene som finnes på nasjonalt nivå gjennom et oppdrag som ekstern kvalitetssikrer. I tillegg har jeg vært involvert i tilsvarende arbeid i Sverige og Danmark.

Verv og tillitsoppdrag

Medlem i det offentlige utvalget om kvalitetsutvikling i skolen (2022-23)

Medlem i Rådgivningsgruppe for evaluering af de nationale test (2018-19)

Leder av Nettverk 1 i Nordic Educational Research Association (NERA)

Professor II ved Matematikksenteret, NTNU

Samarbeid

Jeg deltar i en rekke forskningsprosjekter både ved UiO, ved andre norske universiteter og internasjonalt

Emneord: Læring og utdanning, CEMO, Fagdidaktikk, Komparative og internasjonale utdanningsstudier, Kvantitative utdanningsanalyser, Læringsutbytte

Publikasjoner

 • Ræder, Henrik Galligani; Andersson, Björn & Olsen, Rolf Vegar (2022). Numeracy across grades – vertically scaling the Norwegian national numeracy tests. Assessment in education: Principles, Policy & Practice. ISSN 0969-594X. doi: 10.1080/0969594X.2022.2147483.
 • Blömeke, Sigrid; Nilsen, Trude; Olsen, Rolf Vegar & Gustafsson, Jan-Eric (2022). Conceptual and Methodological Accomplishments of ILSAs, Remaining Criticism and Limitations. I Nilsen, Trude; Stancel-Piątak, Agnes & Gustafsson, Jan-Eric (Red.), International Handbook of Comparative Large-Scale Studies in Education. Springer. ISSN 978-3-030-38298-8. s. 603–656.
 • Teig, Nani; Scherer, Ronny & Olsen, Rolf Vegar (2022). A systematic review of studies investigating science teaching and learning: over two decades of TIMSS and PISA. International Journal of Science Education. ISSN 0950-0693. 44(12), s. 2035–2058. doi: 10.1080/09500693.2022.2109075. Fulltekst i vitenarkiv
 • Steinmann, Isa & Olsen, Rolf Vegar (2022). Equal opportunities for all? Analyzing within-country variation in school effectiveness. Large-scale Assessments in Education. ISSN 2196-0739. 10(1). doi: 10.1186/s40536-022-00120-0.
 • Veletic, Jelena & Olsen, Rolf Vegar (2021). Exploring school leadership profiles across the world: a cluster analysis approach to TALIS 2018. International Journal of Leadership in Education. ISSN 1360-3124. doi: 10.1080/13603124.2021.1953612. Fulltekst i vitenarkiv
 • Veletic, Jelena & Olsen, Rolf Vegar (2021). Developing a shared cluster construct of instructional leadership. Studies in Educational Evaluation. ISSN 0191-491X. 68. doi: 10.1016/j.stueduc.2020.100942. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ræder, Henrik Galligani; Olsen, Rolf Vegar & Blömeke, Sigrid (2020). Large-Scale Assessments in the Norwegian Context. I Harju-Luukkainen, Heidi Katarina; McElvany, Nele & Stang, Justine (Red.), Monitoring Student Achievement in the 21st Century. European Policy Perspectives and Assessment Strategies.. Springer Nature. ISSN 978-3-030-38968-0. s. 195–206. doi: 10.1007/978-3-030-38969-7_16. Fulltekst i vitenarkiv
 • Blömeke, Sigrid & Olsen, Rolf Vegar (2019). Consistency of results regarding teacher effects across subjects, school levels, outcomes and countries. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. ISSN 0742-051X. 77, s. 170–182. doi: 10.1016/j.tate.2018.09.018. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tveit, Sverre & Olsen, Rolf Vegar (2018). Eksamens mange roller i sertifisering, styring og støtte av læring og undervisning i norsk grunnopplæring. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 12(4). doi: 10.5617/adno.6381. Fulltekst i vitenarkiv
 • Blömeke, Sigrid & Olsen, Rolf Vegar (2018). På vei mot et sammenhengende nasjonalt kvalitetsvurderingssystem. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 12(4). doi: 10.5617/adno.6278. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nilsen, Trude; Björnsson, Julius Kristjan & Olsen, Rolf Vegar (2018). Hvordan har likeverd i norsk skole endret seg de siste 20 årene? I Björnsson, Julius Kristjan & Olsen, Rolf Vegar (Red.), Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03006-7. s. 150–172. doi: 10.18261/9788215030067-2018-08. Fulltekst i vitenarkiv
 • Olsen, Rolf Vegar & Blömeke, Sigrid (2018). Hva forklarer endringer i elevenes matematikkprestasjoner over tid? I Björnsson, Julius Kristjan & Olsen, Rolf Vegar (Red.), Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03006-7. s. 128–149. doi: 10.18261/9788215030067-2018-07. Fulltekst i vitenarkiv
 • Olsen, Rolf Vegar & Björnsson, Julius Kristjan (2018). Fødselsmåned og skoleprestasjoner. I Björnsson, Julius Kristjan & Olsen, Rolf Vegar (Red.), Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03006-7. s. 76–93. doi: 10.18261/9788215030067-2018-05. Fulltekst i vitenarkiv
 • Olsen, Rolf Vegar & Björnsson, Julius Kristjan (2018). Tjue år med internasjonale skoleundersøkelser i Norge: Bakgrunn, læringspunkter og veien videre. I Björnsson, Julius Kristjan & Olsen, Rolf Vegar (Red.), Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03006-7. s. 12–34. doi: 10.18261/9788215030067-2018-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Olsen, Rolf Vegar & Nilsen, Trude (2017). Standard Setting in PISA and TIMSS and How These Procedures Can Be Used Nationally. I Blömeke, Sigrid & Gustafsson, Jan-Eric (Red.), Standard Setting in Education. The Nordic Countries in an International Perspective.. Springer. ISSN 978-3-319-50855-9. s. 69–84. doi: 10.1007/978-3-319-50856-6.
 • Blömeke, Sigrid; Olsen, Rolf Vegar & Ute, Suhl (2016). Relation of Student Achievement to the Quality of Their Teachers and Instructional Quality. I Nilsen, Trude & Gustafsson, Jan-Eric (Red.), Teacher Quality, Instructional Quality and Student Outcome. Relationships Across Countries, Cohorts and Time.. Springer. ISSN 978-3-319-41251-1. s. 21–50. doi: 10.1007/978-3-319-41252-8_2.
 • Siddiq, Fazilat; Hatlevik, Ove Edvard; Olsen, Rolf Vegar; Throndsen, Inger & Scherer, Ronny (2016). Taking a future perspective by learning from the past - A systematic review of assessment instruments that aim to measure primary and secondary school students' ICT literacy. Educational Research Review. ISSN 1747-938X. 19, s. 58–84. doi: 10.1016/j.edurev.2016.05.002.
 • Brevik, Lisbeth M.; Olsen, Rolf Vegar & Hellekjær, Glenn Ole (2016). The Complexity of Second Language Reading: Investigating the L1-L2 Relationship. Reading in a Foreign Language. ISSN 0264-2425. 28(2), s. 161–182. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hatlevik, Ove Edvard; Throndsen, Inger; Gudmundsdottir, Greta Björk & Olsen, Rolf Vegar (2015). Oppsummering og veien videre. I Hatlevik, Ove Edvard & Throndsen, Inger (Red.), Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02654-1. s. 171–193.
 • Olsen, Rolf Vegar; Hatlevik, Ove Edvard & Loi, Massimo (2015). Digitale skiller. I Hatlevik, Ove Edvard & Throndsen, Inger (Red.), Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02654-1. s. 146–170.
 • Kjærnsli, Marit & Olsen, Rolf Vegar (2013). PISA 2012 - sentrale funn. I Kjærnsli, Marit & Olsen, Rolf Vegar (Red.), Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02323-6. s. 13–42.
 • Olsen, Rolf Vegar (2013). Et likeverdig skoletilbud. I Kjærnsli, Marit & Olsen, Rolf Vegar (Red.), Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02323-6. s. 277–295.
 • Olsen, Rolf Vegar (2013). Undervisning i matematikk. I Kjærnsli, Marit & Olsen, Rolf Vegar (Red.), Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02323-6. s. 121–155.
 • Olsen, Rolf Vegar; Hopfenbeck, Therese Nerheim & Lillejord, Sølvi (2013). Elevenes læringssituasjon etter Kunnskapsløftet. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 97(6), s. 355–369.
 • Olsen, Rolf Vegar & Skedsmo, Guri (2012). Mellom forventninger og faktiske prestasjoner. Om utvikling og bruk av kvalitetsindikatorer i skolen. I Hopfenbeck, Therese Nerheim; Kjærnsli, Marit & Olsen, Rolf Vegar (Red.), Kvalitet i norsk skole: Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02004-4.
 • Sjetne, Ingeborg Strømseng; Bjertnæs, Øyvind Andresen; Olsen, Rolf Vegar; Iversen, Hilde Hestad & Bukholm, Geir (2011). The Generic Short Patient Experiences Questionnaire (GS-PEQ): identification of core items from a survey in Norway. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 11. doi: 10.1186/1472-6963-11-88.
 • Olsen, Rolf Vegar & Lie, Svein (2011). Profiles of Students' Interest in Science Issues around the World: Analysis of data from PISA 2006. International Journal of Science Education. ISSN 0950-0693. 33(1), s. 97–120. doi: 10.1080/09500693.2011.518638.
 • Olsen, Rolf Vegar & Turmo, Are (2010). Et likeverdig skoletilbud? I Kjærnsli, Marit & Roe, Astrid (Red.), På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01735-8. s. 207–225.
 • Olsen, Rolf Vegar (2010). Matematikk i PISA. I Kjærnsli, Marit & Roe, Astrid (Red.), På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01735-8. s. 138–158.
 • Kjærnsli, Marit; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2010). Hva betyr PISA for norsk skole? I Kjærnsli, Marit & Roe, Astrid (Red.), På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01735-8. s. 237–244.
 • Olsen, Rolf Vegar; Garratt, Andrew Malcolm; Iversen, Hilde Hestad & Bjertnæs, Øyvind Andresen (2010). Rasch analysis of the Psychiatric Out-Patient Experiences Questionnaire (POPEQ). BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 10. doi: 10.1186/1472-6963-10-282.
 • Olsen, Rolf Vegar & Lie, Svein (2009). Knowledge of and about science. I Bybee, Rodger W. & McCrae, Barry J. (Red.), PISA science 2006: implications for science teachers and teaching. NSTA Press. ISSN 978-1-933531-31-1. s. 59–67.
 • Lie, Svein & Olsen, Rolf Vegar (2009). Everyday conceptions around the world. I Bybee, Rodger W. & McCrae, Barry J. (Red.), PISA science 2006: implications for science teachers and teaching. NSTA Press. ISSN 978-1-933531-31-1. s. 101–110.
 • Turmo, Are; Guttersrud, Øystein; Elstad, Eyvind & Olsen, Rolf Vegar (2009). The impact of attending after-school care schemes on science achievement in primary school: A Norwegian study. International Journal of Educational Research. ISSN 0883-0355. 48(5), s. 331–341.
 • Olsen, Rolf Vegar & Turmo, Are (2007). Undervisning og læring i naturfag. I Mikkelsen, Rolf & Fladmoe, Henrik (Red.), Lektor-adjunkt-lærer: Innføringsbok i praktisk-pedagogisk utdanning. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01182-0. s. 227–246.
 • Olsen, Rolf Vegar (2007). Large-Scale International Comparative Achievement Studies in Education: Their Primary Purposes and Beyond. I Hopmann, Stefan; Brinek, Gertrude & Retzl, Martin (Red.), PISA zufolge PISA - PISA According to PISA: Hält PISA, was es verspricht? - Does PISA Keep What It Promises?. LIT Verlag. ISSN 978-3-8258-0946-1. s. 265–293.
 • Narvhus, Eva Kristin; Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Elevers databruk hjemme og på skolen, Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01146-2. s. 178–190.
 • Narvhus, Eva Kristin; Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Skoledata, Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01146-2. s. 191–211.
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). PISA 2006 - sentrale funn, Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01146-2. s. 13–34.
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Naturfag: rammeverk og oppgaver, Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01146-2. s. 36–53.
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Resultater for naturfag, Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01146-2. s. 57–76.
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Elevenes holdninger til naturfag, Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01146-2. s. 77–107.
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Undervisning og læringsstrategier i naturfag, Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01146-2. s. 110–118.
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Lesing, Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01146-2. s. 128–154.
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Matematikk, Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01146-2. s. 156–177.
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Forskjeller mellom elvever og skoler, Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01146-2. s. 213–245.
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Drøfting og perspektiver, Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01146-2. s. 247–262.
 • Pettersen, Sverre & Olsen, Rolf Vegar (2007). Exploring Predictors of Health Sciences Students’ Attitudes Towards Complementary-Alternative Medicine. Advances in Health Sciences Education. ISSN 1382-4996. 12. doi: 10.1007/s10459-005-3054-1.

Se alle arbeider i Cristin

 • Björnsson, Julius Kristjan & Olsen, Rolf Vegar (2018). Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03006-7. 224 s. Fulltekst i vitenarkiv
 • Thorsen, Hallvard; Boström, Ann-Kristin; Välijärvi, Jouni; Olafsson, Ragnar F.; Aller, Elsebeth & Kavli, Anne Berit [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Northern Lights on TIMMS and PIRLS 2011. Nordisk ministerråd. ISBN 978-92-893-2772-5. 170 s.
 • Kjærnsli, Marit & Olsen, Rolf Vegar (2013). Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02323-6. 324 s.
 • Hopfenbeck, Therese Nerheim; Kjærnsli, Marit & Olsen, Rolf Vegar (2012). Kvalitet i norsk skole: Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02004-4. 294 s.
 • Nordenbo, Sven Erik; Allerup, Peter; Andersen, Hanne Leth; Dolin, Jens; Korp, Helena & Larsen, Michael Søgaard [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2009). Pædagogisk brug af test - Et systematisk review. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. ISBN 978-87-7684-293-2. 173 s.
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01146-2. 313 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Steinmann, Isa & Olsen, Rolf Vegar (2022). Measuring equality of school effectiveness with multi-level regression discontinuity.
 • Olsen, Rolf Vegar (2021). More than 25 years of international large-scale assessments (ILSAs): Lessons learned about mathematics education in the Nordic countries?
 • Steinmann, Isa & Olsen, Rolf Vegar (2021). Equality of school effectiveness in the Nordic countries.
 • Ræder, Henrik Galligani; Olsen, Rolf Vegar & Andersson, Björn (2020). Comparing measures of numeracy across grades.
 • Ræder, Henrik Galligani; Andersson, Björn & Olsen, Rolf Vegar (2019). Exploring the unidimensionality of the Norwegian National Numeracy tests.
 • Kaarstein, Hege & Olsen, Rolf Vegar (2019). Fakta om norske skole- resultater. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Ræder, Henrik Galligani; Andersson, Björn; Blömeke, Sigrid & Olsen, Rolf Vegar (2018). Development of Numeracy Proficiency in Primary and Lower Secondary School .
 • Olsen, Rolf Vegar; Tveit, Sverre & Björnsson, Julius Kristjan (2018). Nasjonale prøver og eksamener i norsk og svensk grunnopplæring. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 12(4). doi: 10.5617/adno.6647.
 • Olsen, Rolf Vegar; Blömeke, Sigrid & Suhl, Ute (2016). Effects Of Teacher Quality And Instructional Quality On Student Achievement.
 • Olsen, Rolf Vegar (2016). Mens vi venter på TIMSS og PISA. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 21–21.
 • Huber, Stephan Gerhard; Olsen, Rolf Vegar; Schwander, Marius; Brandmo, Christian & Höög, Jonas Melker (2015). Statistical and Social Validation of Leadership Scales. In Symposium "Feedback and Coaching to Promote Professional Reflection and Learning of School Leaders".
 • Kleppe, Bård & Olsen, Rolf Vegar (2015). Mange kulturtilbud i og etter skolen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Olsen, Rolf Vegar (2013). Viktig tema - mangelfulle analyser. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Kjærnsli, Marit & Olsen, Rolf Vegar (2013). Feiltolkninger av PISA-data. Stavanger Aftenblad. ISSN 0804-8991.
 • Olsen, Rolf Vegar (2013). Ingen trøst å slå svenskene. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Olsen, Rolf Vegar & Mark, Wilson (2011). Measurement for Learning.
 • Olsen, Rolf Vegar & Kjærnsli, Marit (2011). Feilaktig informasjon om Pisa. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 25–25.
 • Olsen, Rolf Vegar & Kjærnsli, Marit (2011). Noen oppgaver må holdes tilbake. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 5–5.
 • Olsen, Rolf Vegar (2011). Skolekvalitet og rangering. Dagbladet. ISSN 0805-3766. s. 50–50.
 • Olsen, Rolf Vegar; Prenzel, Manfred & Martin, Ronald (2011). Interest in Science: A many-faceted picture painted by data from the OECD PISA study. International Journal of Science Education. ISSN 0950-0693. 33(1), s. 1–6. doi: 10.1080/09500693.2010.518639.
 • Elstad, Eyvind; Guttersrud, Øystein; Olsen, Rolf Vegar & Turmo, Are (2009). Betydningen av barnehage og SFO for elevenes læringsutbytte på barnetrinnet. Første steg. ISSN 1504-1891.
 • Bybee, Rodger W.; Lie, Svein; McCrae, Barry J. & Olsen, Rolf Vegar (2009). Everyday Science Conceptions: A Review of PISA 2006 for Misconceptions and Common Errors.
 • Olsen, Rolf Vegar & Lie, Svein (2009). Profiles of Interest Across the World.
 • Olsen, Rolf Vegar (2008). Svein Sjøbergs kritikk av PISA. Utdanning. ISSN 1502-9778. s. 58–61.
 • Olsen, Rolf Vegar & Henriksen, Ellen Karoline (2008). Behov for etterutdanning av fysikklærere. Fra Fysikkens Verden. ISSN 0015-9247. 70(3), s. 98–101.
 • Mork, Sonja M & Olsen, Rolf Vegar (2008). Resultater fra Osloprøvene i naturfag 2007. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 42–44.
 • Olsen, Rolf Vegar (2008). PISA og andre internasjonale undersøkelser som evaluering av norsk skole: Å se seg selv gjennom andre.
 • Olsen, Rolf Vegar (2008). The discourse on PISA.
 • Olsen, Rolf Vegar (2008). Tid for tunge løft. Presentasjon som utgangspunkt for diskusjon og refleksjon.
 • Olsen, Rolf Vegar (2008). Tid for tunge løft. En presentasjon og diskusjon av resultater fra PISA 2006.
 • Olsen, Rolf Vegar & Kjærnsli, Marit (2008). Tid for tunge løft. Presentasjon og diskusjon av resultater fra PISA 2006 med et spesielt blikk på naturfag.
 • Olsen, Rolf Vegar & Kjærnsli, Marit (2008). Tid for tunge løft. Presentasjon og diskusjon av resultater fra PISA 2006 med et spesielt blikk på naturfag.
 • Lie, Svein & Olsen, Rolf Vegar (2008). Naturfag og matematikk i PISA.
 • Olsen, Rolf Vegar & Lie, Svein (2007). Skjeve utfall mot PISA. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Olsen, Rolf Vegar (2007). Flervalgsoppgaver - en papegøye fra Amerika? Utdanning. ISSN 1502-9778. s. 44–45.
 • Olsen, Rolf Vegar (2007). Hva kan PISA fortelle om utjevning i norsk skole?
 • Olsen, Rolf Vegar (2007). Osloprøven i naturfag. Et testteoretisk perspektiv på vurdering i naturfag på ungdomsstrinnet.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth; Jensen, Ruth; Hall, Jeffrey Brooks; Abrahamsen, Hedvig Neerland; Kleveland, Heidi Merete & Olsen, Rolf Vegar (2022). Underveis med nytt læreplanverk: Ledelse, styring og støtteressurser. Det utdanningsvitenskapelige fakultet. ISSN 978-82-93847-09-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brandmo, Christian; Bjørnebekk, Gunnar; Mononen, Riikka-Maija; Olsen, Rolf Vegar & Slungård, Kristin (2021). Læring, motivasjon, trivsel og tverrfaglige tema i fagfornyelsen: Teknisk rapport fra utviklingen av spørreskjema til elever og lærere. Universitetet i Oslo.
 • Brandmo, Christian; Bjørnebekk, Gunnar; Mononen, Riikka; Olsen, Rolf Vegar & Slungård, Kristin (2021). Læring, motivasjon, trivsel og tverrfaglige tema i fagfornyelsen: Teknisk rapport fra utviklingen av spørreskjema til elever og lærere. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-93847-05-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ræder, Henrik Galligani & Olsen, Rolf Vegar (2020). Utvikling av nasjonale prøver – rapport 2b: Endelig rapport av vertikalt lenkedesign for de nasjonale prøvene i regning 5.-8. trinn. Universitetet i Oslo.
 • Ræder, Henrik Galligani; Tokle, Olav Dalsegg & Olsen, Rolf Vegar (2019). Utvikling av nasjonale prøver – rapport 1 og 2a: Rapportering av potensielle underdimensjoner og implementering av vertikalt lenkedesign for de nasjonale prøvene i regning. Universitetet i Oslo.
 • Eggen, Per-Odd; Bøe, Maria Vetleseter; Fimland, Nina; Johansen, Astrid; Nilsen, Trude & Olsen, Rolf Vegar [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2015). Naturfagene i norsk skole Anno 2015. Utdanningsdirektoratet.
 • Olsen, Rolf Vegar; Hopfenbeck, Therese N.; Lillejord, Sølvi & Roe, Astrid (2012). Elevenes læringssituasjon etter innføringen av ny reform. Synteserapport fra evalueringen av Kunnskapsløftet. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-90904-98-7. 2012(1).
 • Sjetne, Ingeborg Strømseng; Bjertnæs, Øyvind Andresen; Iversen, Hilde Hestad & Olsen, Rolf Vegar (2009). Pasienterfaringer i spesialisthelsetjenesten. Et generisk, kort spørreskjema. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. ISSN 978-82-8121-297-8.
 • Holmboe, Olaf; Groven, Gøril & Olsen, Rolf Vegar (2008). Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007. Institusjonsvise resultater. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. ISSN 978-82-8121-232-9. 2008(6/2008).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:09 - Sist endret 25. juli 2022 15:03