Sigrid Blömeke

Bilde av Sigrid Blömeke
English version of this page
Mobiltelefon +47 46418755
Rom 332
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalleen 21 Hus C plan 1 0349 Oslo
Postadresse Postboks 1161 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Jeg har siden august 2014 vært professor og senterleder for CEMO ved Universitetet i Oslo, og har to oppgaver: Som senterleder må jeg sørge for at senteret utvikler et ambisiøst forsknings- og undervisningsprogram og oppnår de målene som vi har satt oss på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. Som forsker jobber jeg med anvendt forskning om relasjoner mellom læringsområde, kunnskap og yrkesøvelse – særlig med hensyn til studenter ved slutten av et stadium og overgangsprosessen i jobben, men også gjennom hele livsløpet. Jeg er vant til å bruke avanserte statistiske metoder, for eksempel bekreftende metoder som flernivås strukturell likningsmodellering eller utforskende metoder som latente klasseanalyser. Særinteressen min ligger på målings(non)invarians eller DIF og deres årsaker ved storskalaundersøkelser.

Mitt mål som CEMOs senterleder er å rekruttere nasjonalt og internasjonalt anerkjente kollegaer som professorer, postdoktorer, PhD-kandidater, professorer II eller gjesteforskere. I tillegg er det mitt ansvar å tilby gode arbeidsforhold i form av et trivelig samarbeidsklima, deltagelse i dagligdagse og strategiske beslutninger, tilstrekkelig tid for grunn- og anvendt forskning, veletablerte og transparente administrative rutiner, støtte gjennom finansiering og faglig utvikling, samt tilgang til nasjonale og internasjonale nettverk.

Bakgrunn (utvalg)

 • Professor og senterleder for det tverrfaglige senteret for utdanningsforskning ved Humboldt Universitetet i Berlin, Tyskland, fra 2009 til 2014
 • Gjesteprofessor for kompetansemåling ved Michigan State University, USA, fra 2007 til 2009
 • Professor ved Humboldt Universitet i Berlin, Tyskland, fra 2002 til 2007
 • Habilitasjon i utdanningsvitenskap, 2001
 • Doktorgrad i sosiologi, 1999
 • Kontorsjef til senteret for lærerutdanning ved Universitetet i Paderborn, Tyskland fra 1995 til 2001

Priser

 • Pris for framragende forskning fra Det tyske vitenskapsselskapet for utdanningsforskning (GERA) for framragende forskning på effekter av lærerutdanningen på lærerkunnskap og undervisningskvalitet
 • Pris for forskning og innovasjon fra Universitetet i Paderborn, Tyskland
 • Fulbright reisestipend for reiser til og i USA

Verv (utvalg)

 • Ekspertgruppe for spørreskjemautvikling til OECDs TALIS 2018-studie
 • Organisasjon av årets EARLI SIG 18 og 23-konferanse om “Differential educational effectiveness”
 • Styret til det internasjonale tidsskriftet Teaching and Teacher Education
 • Styret til International Association for the Evaluation of Educational Achievement – Germany (IEA)
 • Søknadsvurdering for de amerikanske, finske, sveitsiske og tyske forskningsrådene
 • Artikkelvurdering for American Educational Research Journal, Learning and Instruction, Journal of Teacher Education, International Journal of Science and Mathematics Education og andre internasjonale tidsskrifter

Forskningssamarbeid og prosjekter

 • ProKomMa: Fagkompetanse til førskolelærere i matematikk – en longitudinell studie som følger utviklingen av førskolelærere under utdanningen og i løpet av de første årene i yrket for å studere effektene utdanningen har på deres prestasjon i barnehagen og på barnas utvikling (samarbeid mellom CEMO og flere universiteter i Tyskland)
 • TEDS-undervisning – en longitudinell studie som finner sted i Hamburg og studerer effektene matematikklæreres kunnskap har på undervisningskvalitet og elevens matematikkferdigheter (samarbeid mellom CEMO og Universitetet i Hamburg og Universitetet i Køln)
 • TEDS-validering – en longitudinell studie som finner sted i Thüringen og studerer effektene matematikklæreres kunnskap har på undervisningskvalitet og elevens matematikkferdigheter (samarbeid mellom CEMO og Universitetet i Hamburg og Universitetet i Køln)
Emneord: Lærerkompetanse, internasjonale studier, evnetester, prestasjonsmåling

Publikasjoner

 • König, Johannes; Blömeke, Sigrid; Jentsch, Armin; Schlesinger, Lena; née Nehls, Caroline Felske; Musekamp, Frank & Kaiser, Gabriele (2021). The links between pedagogical competence, instructional quality, and mathematics achievement in the lower secondary classroom. Educational Studies in Mathematics.  ISSN 0013-1954.  107(1), s 189- 212 . doi: 10.1007/s10649-020-10021-0
 • Nilsen, Trude; Scherer, Ronny & Blömeke, Sigrid (2021). Hva fremmer et innovativt miljø i skolen, og hvilken betydning har det for læreres undervisning?, I: Julius Kristjan Björnsson (red.),  Hva kan vi lære av TALIS 2018? Gode relasjoner som grunnlag for læring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-71880-0.  Chapter 3.  s 35 - 55
 • Ye, Wangqiong; Strietholt, Rolf & Blömeke, Sigrid (2021). Academic resilience: underlying norms and validity of definitions. Educational Assessment, Evaluation and Accountability.  ISSN 1874-8597.  33(1), s 169- 202 . doi: 10.1007/s11092-020-09351-7
 • Blömeke, Sigrid; Kaiser, Gabriele; König, Johannes & Jentsch, Armin (2020). Profiles of mathematics teachers’ competence and their relation to instructional quality. ZDM: Mathematics Education.  ISSN 1863-9690.  52, s 329- 342 . doi: https://doi.org/10.1007/s11858-020-01128-y Fulltekst i vitenarkiv.
 • Blömeke, Sigrid & König, Johannes (2020). Wirksamkeits-Ansatz in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung, I: Colin Cramer; Johannes König & Sigrid Blömeke (red.),  Handbuch Lehrerinnen- und Lehrerbildung.  Verlag Julius Klinkhardt.  ISBN 9783838554730.  20.  s 172 - 178
 • Cramer, Colin; Rothland, Martin; König, Johannes & Blömeke, Sigrid (2020). Einführung in das Handbuch Lehrerinnen- und Lehrerbildung, I: Colin Cramer; Johannes König & Sigrid Blömeke (red.),  Handbuch Lehrerinnen- und Lehrerbildung.  Verlag Julius Klinkhardt.  ISBN 9783838554730.  1.  s 11 - 18
 • Felske, Caroline; Konig, Johannes; Kaiser, Gabriele; Klemenz, Stefan; Ross, Natalie & Blömeke, Sigrid (2020). Pedagogical Knowledge-Validating the Construct Representation in the TEDS-M Test among In-Service Mathematics Teachers. Diagnostica.  ISSN 0012-1924.  66(2), s 110- 122 . doi: 10.1026/0012-1924/a000250
 • Felske, Caroline; König, Johannes; Klemenz, Stefan; Kaiser, Gabriele; Ross, Nathalie & Blömeke, Sigrid (2020). Pädagogisches Wissen von berufstätigen Mathematiklehrkräften: Validierung der Konstruktrepräsentation im TEDS-M-Instrument. Diagnostica.  ISSN 0012-1924.  s 110- 122 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jenssen, Lars; Hosoya, Georg; Jegodtka, Aljoscha Jakob; Eilerts, Katja; Eid, Michael & Blömeke, Sigrid (2020). Effects of Early Childhood Teachers’ Mathematics Anxiety on the Development of Children’s Mathematical Competencies, In Olga Zlatkin-Troitschanskaia (ed.),  Student Learning in German Higher Education.  Springer.  ISBN 978-3-658-27886-1.  2.7.  s 141 - 162 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jentsch, Armin; Schlesinger, Lena; Heinrich, Hannah; Kaiser, Gabriele; König, Johannes & Blömeke, Sigrid (2020). Erfassung der fachspezifischen Qualität von Mathematikunterricht: Faktorenstruktur und Zusammenhänge zur professionellen Kompetenz von Mathematiklehrpersonen. Journal für Mathematik-Didaktik.  ISSN 0173-5322. . doi: 10.1007/s13138-020-00168-x Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ræder, Henrik Galligani; Olsen, Rolf Vegar & Blömeke, Sigrid (2020). Large-Scale Assessments in the Norwegian Context, In Heidi Katarina Harju-Luukkainen; Nele McElvany & Justine Stang (ed.),  Monitoring Student Achievement in the 21st Century. European Policy Perspectives and Assessment Strategies..  Springer Nature.  ISBN 978-3-030-38968-0.  Chapter 16.  s 195 - 206 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Yang, Xinrong; Kaiser, Gabriele; König, Johannes & Blömeke, Sigrid (2020). Relationship between Chinese Mathematics Teachers’ Knowledge and Their Professional Noticing. International Journal of Science and Mathematics Education.  ISSN 1571-0068. . doi: https://doi.org/10.1007/s10763-020-10089-3
 • Yang, Xinrong; Kaiser, Gabriele; König, Johannes & Blömeke, Sigrid (2020). Relationship between pre-service mathematics teachers’ knowledge, beliefs and instructional practices in China. ZDM: Mathematics Education.  ISSN 1863-9690.  52(2), s 281- 294 . doi: 10.1007/s11858-020-01145-x Fulltekst i vitenarkiv.
 • Blömeke, Sigrid (2019). Lehrerbildung, I: Olaf Köller (red.),  Das Bildungswesen in Deutschland: Bestand und Potenziale.  UTB Verlag.  ISBN 9783825247850.  19.  s 663 - 696
 • Blömeke, Sigrid & Olsen, Rolf Vegar (2019). Consistency of results regarding teacher effects across subjects, school levels, outcomes and countries. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies.  ISSN 0742-051X.  77, s 170- 182 . doi: 10.1016/j.tate.2018.09.018 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Blömeke, Sigrid; Thiel, Oliver & Jenssen, Lars (2019). Before, During, and After Examination: Development of Prospective Preschool Teachers' Mathematics-Related Enjoyment and Self-Efficacy. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  63(4), s 506- 519 . doi: 10.1080/00313831.2017.1402368 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gess, Christopher; Ruess, Julia & Blömeke, Sigrid (2019). Ein fach- und paradigmenübergreifendes Modell der Forschungskompetenz in den Sozialwissenschaften. Zeitschrift für Empirische Hochschulforschung (ZeHf).  ISSN 2367-3044.  s 7- 27 . doi: 10.3224/zehf.v3i1.02 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jensen, Lars; Dunekacke, Simone; Gustafsson, Jan-Eric & Blömeke, Sigrid (2019). Intelligence and knowledge: the relationship between preschool teachers’ cognitive dispositions in the field of mathematics. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft.  ISSN 1434-663X.  22(6), s 1313- 1332 . doi: 10.1007/s11618-019-00911-2 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jenssen, Lars; Thiel, Oliver; Dunekacke, Simone & Blömeke, Sigrid (2019). Mathematikangst bei angehenden frühpädagogischen Fachkräften: Bedeutsam für professionelles Wissen und Wahrnehmung von mathematischen Inhalten im Kita-Alltag?. Journal für Mathematik-Didaktik.  ISSN 0173-5322.  41(2), s 301- 327 . doi: 10.1007/s13138-019-00151-1 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Jentsch, Armin; Casale, Gino; Schlesinger, Lena; Kaiser, Gabriele; König, Johannes & Blömeke, Sigrid (2019). Variabilität und Generalisierbarkeit von Ratings zur Qualität von Mathematikunterricht zwischen und innerhalb von Unter-richtsstunden. Unterrichtswissenschaft.  ISSN 0340-4099. . doi: https://doi.org/10.1007/s42010-019-00061-8 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nehls, Caroline; König, Johannes; Kaiser, Gabriele & Blömeke, Sigrid (2019). Profiles of teachers’ general pedagogical knowledge: Nature, causes and effects on beliefs and instructional quality. ZDM: Mathematics Education.  ISSN 1863-9690. . doi: 10.1007/s11858-019-01102-3 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Trapp, Stefanie; Blömeke, Sigrid & Ziegler, Matthias (2019). The openness-fluid-crystallized-intelligence (OFCI) model and the environmental enrichment hypothesis. Intelligence.  ISSN 0160-2896.  73, s 30- 40 . doi: 10.1016/j.intell.2019.01.009 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Blömeke, Sigrid & Olsen, Rolf Vegar (2018). På vei mot et sammenhengende nasjonalt kvalitetsvurderingssystem. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  12(4) . doi: http://dx.doi.org/10.5617/adno.6278 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Döhrmann, Martina; Kaiser, Gabriele & Blömeke, Sigrid (2018). The Conception of Mathematics Knowledge for Teaching from an International Perspective: The Case of the TEDS-M Study, In Yeping Li & Rongjin Huang (ed.),  How Chinese Acquire and Improve Mathematics Knowledge for Teaching.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-94-6351-236-7.  4.  s 57 - 82 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gustafsson, Jan-Eric & Blömeke, Sigrid (2018). Development of School Achievement in the Nordic Countries During Half a Century. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  62(3), s 386- 406 . doi: 10.1080/00313831.2018.1434829 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hoth, Jessica; Kaiser, Gabriele; Döhrmann, Martina; König, Johannes & Blömeke, Sigrid (2018). A situated approach to assess teachers‘ professional competencies using classroom videos, In Orly Buchbinder & Sebastian Kuntze (ed.),  Mathematics Teachers Engaging with Representations of Practice: A dynamically evolving field.  Springer Publishing Company.  ISBN 978-3-319-70593-4.  2.  s 23 - 45
 • Nilsen, Trude & Blömeke, Sigrid (2018). Lærerkvalitet, undervisningskvalitet, -kvantitet og prestasjon: Analyser av TIMSS 2015 data i naturfag på barnetrinnet, I: Julius Kristjan Björnsson & Rolf Vegar Olsen (red.),  Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03006-7.  3.  s 57 - 74 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nilsen, Trude; Scherer, Ronny & Blömeke, Sigrid (2018). The relation of science teachers' quality and instruction to student motivation and achievement in the 4th and 8th grade: A Nordic perspective, In Nordic Council of Ministers (ed.),  Northern Lights on TIMSS and PISA 2018.  Nordic Council of Ministers:.  ISBN 978-92-893-5565-0.  Chapter 3.  s 61 - 94
 • Olsen, Rolf Vegar & Blömeke, Sigrid (2018). Hva forklarer endringer i elevenes matematikkprestasjoner over tid?, I: Julius Kristjan Björnsson & Rolf Vegar Olsen (red.),  Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03006-7.  6.  s 128 - 149 Vis sammendrag
 • Pankow, Lena; Kaiser, Gabriele; König, Johannes & Blömeke, Sigrid (2018). Perception of student errors under time limitation: are teachers faster than mathematicians or students?. ZDM: Mathematics Education.  ISSN 1863-9690.  50(4), s 631- 642 . doi: 10.1007/s11858-018-0945-1 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Schlesinger, Lena; Jentsch, Armin; Kaiser, Gabriele; König, Johannes & Blömeke, Sigrid (2018). Subject-specific characteristics of instructional quality in mathematics education. ZDM: Mathematics Education.  ISSN 1863-9690.  50(3), s 475- 490 . doi: 10.1007/s11858-018-0917-5
 • Yang, Xinrong; Kaiser, Gabriele; König, Johannes & Blömeke, Sigrid (2018). Measuring Chinese teacher professional competence: adapting and validating a German framework in China. Journal of Curriculum Studies.  ISSN 0022-0272.  50(5), s 638- 653 . doi: 10.1080/00220272.2018.1502810 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Yang, Xinrong; Kaiser, Gabriele; König, Johannes & Blömeke, Sigrid (2018). Professional Noticing of Mathematics Teachers: a Comparative Study Between Germany and China. International Journal of Science and Mathematics Education.  ISSN 1571-0068.  s 1- 21 . doi: 10.1007/s10763-018-9907-x Fulltekst i vitenarkiv.
 • Blömeke, Sigrid (2017). Assuring Quality in Competence Assessments: The Value Added of Applying Different Assessment Approaches to Professional Education, In Martin Mulder (ed.),  Competence-based Vocational and Professional Education: Bridging the Worlds of Work and Education.  Springer.  ISBN 978-3-319-41713-4.  29.  s 631 - 648
 • Blömeke, Sigrid (2017). Modelling teachers’ professional competence as a multi-dimensional construct, In Sonia Guerriero (ed.),  Pedagogical Knowledge and the Changing Nature of the Teaching Profession.  OECD Publishing.  ISBN 978-92-6427068-8.  5.  s 119 - 135
 • Blömeke, Sigrid; Dunekacke, Simone & Jenssen, Lars (2017). Cognitive, educational and psychological determinants of prospective preschool teachers’ beliefs. European Early Childhood Education Research Journal.  ISSN 1350-293X.  25(6), s 885- 903 . doi: 10.1080/1350293X.2017.1380885 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Blömeke, Sigrid; Hoth, Jessica & Kaiser, Gabriele (2017). Langtidseffekter av skolegang og lærerutdanning på småskolelæreres kompetanseutvikling :. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  11(3), s 19 . doi: 10.5617/adno.4537 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Blömeke, Sigrid; Houang, Richard T.; Hsieh, Feng-Jui & Wang, Ting-Ying (2017). Effects of Job Motives, Teacher Knowledge and School Context on Beginning Teachers’ Commitment to Stay in the Profession: A Longitudinal Study in Germany, Taiwan and the United States., In Motoko Akiba & Gerald K. LeTendre (ed.),  International Handbook of Teacher Quality and Policy.  Routledge.  ISBN 978-1138890770.  23. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Blömeke, Sigrid; Jenssen, Lars; Grassmann, Marianne; Dunekacke, Simone & Wedekind, Hartmut (2017). Process mediates structure: Relation of preschool teacher education to preschool teachers’ knowledge. Journal of Educational Psychology.  ISSN 0022-0663.  109, s 338- 354 . doi: 10.1037/edu0000147 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Blömeke, Sigrid & Kaiser, Gabriele (2017). Understanding the development of teachers’ professional competencies as personally, situationally and socially determined, In Jean Clandinin & Jukka Husu (ed.),  The SAGE Handbook of Research on Teacher Education.  Sage Publications.  ISBN 978-1473925090.  45.  s 783 - 802 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gess, Christoph; Wessels, Ina & Blömeke, Sigrid (2017). Domain-specificity of research competencies in the social sciences: Evidence from differential item functioning. Journal for Educational Research Online.  ISSN 1866-6671.  9(2), s 11- 36 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hoth, Jessica; Kaiser, Gabriele; Busse, Andreas; Döhrmann, Martina; König, Johannes & Blömeke, Sigrid (2017). Professional competences of teachers for fostering creativity and supporting high-achieving students. ZDM: Mathematics Education.  ISSN 1863-9690.  49(1), s 107- 120 . doi: 10.1007/s11858-016-0817-5 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kramer, Charlotte; König, Johannes; Kaiser, Gabriele; Ligtvoet, Rudy & Blömeke, Sigrid (2017). Der Einsatz von Unterrichtsvideos in der universitären Ausbildung: Zur Wirksamkeit video- und transkriptgestützter Seminare zur Klassenführung auf pädagogisches Wissen und situationsspezifische Fähigkeiten angehender Lehrkräfte. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft.  ISSN 1434-663X.  20, s 137- 164 . doi: 10.1007/s11618-017-0732-8 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Zachrisson, Henrik Daae; Dearing, Eric; Blömeke, Sigrid & Moser, Thomas (2017). What levels the playing field for socioeconomically disadvantaged children in the Norwegian ECEC model?, In Hans-Peter Blossfeld; Nevena Kulic; Jan Skopek & Moris Triventi (ed.),  Childcare, Early Education and Social Inequality: An International Perspective.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781786432087.  10.  s 194 - 214
 • Blömeke, Sigrid (2016). Der Übergang von der Schule in die Hochschule: Empirische Erkenntnisse zu mathematikbezogenen Studiengängen, I: Axel Hoppenbrock; Rolf Biehler; Reinhard Hochmuth & Hans-Georg Rück (red.),  Lehren und Lernen von Mathematik in der Studieneingangsphase: Herausforderungen und Lösungsansätze. (=Konzepte und Studien zur Hochschuldidaktik und Lehrerbildung Mathematik).  Springer.  ISBN 978-3-658-10261-6.  1.  s 3 - 13
 • Blömeke, Sigrid; Busse, Andreas; Kaiser, Gabriele; König, Johannes & Suhl, Ute (2016). The relation between content-specific and general teacher knowledge and skills. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies.  ISSN 0742-051X.  56, s 35- 46 . doi: 10.1016/j.tate.2016.02.003 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Blömeke, Sigrid & Jenssen, Lars (2016). A question of validity: Clarifying the hierarchical nature of teacher cognition, In Monica Rosén; Kajsa Yang Hansen & Ulrika Wolff (ed.),  Cognitive Abilities and Educational Outcomes: A Festschrift in Honour of Jan-Eric Gustafsson (Methodology of Educational Measurement and Assessment).  Springer.  ISBN 978-3319434728.  5.  s 89 - 107
 • Blömeke, Sigrid; Jenssen, Lars; Grassmann, Marianne; Dunekacke, Simone & Wedekind, Hartmut (2016). Process Mediates Structure: The Relation Between Preschool Teacher Education and Preschool Teachers’ Knowledge. Journal of Educational Psychology.  ISSN 0022-0663. . doi: 10.1037/edu0000147
 • Blömeke, Sigrid; Olsen, Rolf Vegar & Ute, Suhl (2016). Relation of Student Achievement to the Quality of Their Teachers and Instructional Quality, In Trude Nilsen & Jan-Eric Gustafsson (ed.),  Teacher Quality, Instructional Quality and Student Outcome. Relationships Across Countries, Cohorts and Time..  Springer.  ISBN 978-3-319-41251-1.  2.  s 21 - 50 Vis sammendrag
 • Braeken, Johan & Blömeke, Sigrid (2016). Comparing future teachers’ beliefs across countries: approximate measurement invariance with Bayesian elastic constraints for local item dependence and differential item functioning. Assessment & Evaluation in Higher Education.  ISSN 0260-2938.  41(5), s 733- 749 . doi: 10.1080/02602938.2016.1161005
 • Dunekacke, Simone; Jenssen, Lars; Eilerts, Katja & Blömeke, Sigrid (2016). Epistemological beliefs of prospective preschool teachers and their relation to knowledge, perception, and planning abilities in the field of mathematics: a process model. ZDM: Mathematics Education.  ISSN 1863-9690.  48(1-2), s 125- 137 . doi: 10.1007/s11858-015-0711-6
 • Hoth, Jessica; Döhrmann, Martina; Kaiser, Gabriele; Busse, Andreas; König, Johannes & Blömeke, Sigrid (2016). Diagnostic competence of primary school mathematics teachers during classroom situations. ZDM: Mathematics Education.  ISSN 1863-9690.  48(1-2), s 41- 53 . doi: 10.1007/s11858-016-0759-y
 • Hoth, Jessica; Schwarz, Björn; Kaiser, Gabriele; Busse, Andreas; König, Johannes & Blömeke, Sigrid (2016). Uncovering predictors of disagreement: ensuring the quality of expert ratings. ZDM: Mathematics Education.  ISSN 1863-9690.  48(1-2), s 83- 95 . doi: 10.1007/s11858-016-0758-z
 • Kaarstein, Hege; Nilsen, Trude & Blömeke, Sigrid (2016). Lærerkompetanse, I: Ole Kristian Bergem; Hege Kaarstein & Trude Nilsen (red.),  Vi kan lykkes i realfag - Resultater og analyser fra TIMSS 2015.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02798-2.  6.  s 97 - 119
 • Kaiser, Gabriele; Blömeke, Sigrid; Köning, Johannes; Busse, Andreas; Döhrmann, Martina & Hoth, Jessica (2016). Professional competencies of (prospective) mathematics teachers: Cognitive versus situated approaches. Educational Studies in Mathematics.  ISSN 0013-1954.  Published ahead of print, s 1- 22 . doi: 10.1007/s10649-016-9713-8
 • Laschke, Christin & Blömeke, Sigrid (2016). Measurement of Job Motivation in TEDS-M: Testing for invariance across countries and cultures. Large-scale Assessments in Education.  ISSN 2196-0739.  4(16) . doi: 10.1186/s40536-016-0031-5
 • Laschke, Christoph; Kaiser, Gabriele & Blömeke, Sigrid (2016). Inhalte und Lehr-Lernmethoden in der Mathematiklehrerausbildung im Kontext unterschiedlicher Kulturen am Beispiel von Deutschland und Taiwan, I: Maria Hallitsky; Anatoli Rakhkochkine; Barbara Koch-Priewe; Jan Christoph Störtländer & Matthias Trautmann (red.),  Vergleichende Didaktik und Curriculumforschung - Comparative Research into Didactics and Curriculum: Nationale und internationale Perspektiven - National and International Perspectives.  Klinkhardt, Julius.  ISBN 978-3781521209.  6.  s 322 - 332
 • Nilsen, Trude; Gustafsson, Jan-Eric & Blömeke, Sigrid (2016). Conceptual Framework and Methodology of This Report, In Trude Nilsen & Jan-Eric Gustafsson (ed.),  Teacher Quality, Instructional Quality and Student Outcome. Relationships Across Countries, Cohorts and Time..  Springer.  ISBN 978-3-319-41251-1.  Chapter 1.  s 1 - 20
 • Paine, Lynn; Blömeke, Sigrid & Aydarova, Olena (2016). Teachers and teaching in the context of globalization, In Drew H. Gitomer & Courtney A. Bell (ed.),  Handbook of Research on Teaching.  American Educational Research Association.  ISBN 978-0-935302-47-9.  11.  s 717 - 786
 • Pankow, Lena; Kaiser, Gabriele; Busse, Andreas; König, Johannes; Blömeke, Sigrid; Hoth, Jessica & Döhrmann, Martina (2016). Early Career Teachers’ ability to focus on typical students errors in relation to the complexity of a mathematical topic. ZDM: Mathematics Education.  ISSN 1863-9690.  48(1-2), s 55- 67 . doi: 10.1007/s11858-016-0763-2
 • Scheerens, Jaap & Blömeke, Sigrid (2016). Integrating teacher education effectiveness research into educational effectiveness models. Educational Research Review.  ISSN 1747-938X.  18, s 70- 87 . doi: 10.1016/j.edurev.2016.03.002
 • Blömeke, Sigrid; Gustafsson, Jan-Eric & Shavelson, Richard J. (2015). Beyond dichotomies: Competence viewed as a continuum. Zeitschrift für Psychologie.  ISSN 2190-8370.  223(1), s 3- 13 . doi: 10.1027/2151-2604/a000194 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Blömeke, Sigrid; Hoth, Jessica; Döhrmann, Martina; Busse, Andreas; Kaiser, Gabriele & König, Johannes (2015). Teacher Change During Induction: Development of Beginning Primary Teachers’ Knowledge, Beliefs and Performance. International Journal of Science and Mathematics Education.  ISSN 1571-0068.  13(2), s 287- 308 . doi: 10.1007/s10763-015-9619-4 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Blömeke, Sigrid; Jenssen, Lars; Simone, Dunekacke; Ute, Suhl; Grassmann, Marianne & Wedekind, Hartmut (2015). Leistungstests zur Messung der professionellen Kompetenz frühpädagogischer Fachkräfte. Zeitschrift für pädagogische Psychologie.  ISSN 1010-0652.  29(3-4), s 177- 191 . doi: 10.1024/1010-0652/a000159 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Blömeke, Sigrid & Kaiser, Gabriele (2015). Effects of motivation on the belief systems of future mathematics teachers from a comparative perspective., In Birgit Pepin & Bettina Roesken-Winter (ed.),  From beliefs to dynamic affect systems in mathematics education : Exploring a mosaic of relationships and interactions.  Springer.  ISBN 9783319068077.  Part II.  s 227 - 243
 • Blömeke, Sigrid; Kaiser, Gabriele & Clarke, David (2015). Preface for the Special Issue on “Video-Based Research on Teacher Expertise”. International Journal of Science and Mathematics Education.  ISSN 1571-0068.  13, s 257- 266 . doi: 10.1007/s10763-015-9629-2
 • Blömeke, Sigrid; König, Johannes; Suhl, Ute; Hoth, Jessica & Döhrmann, Martina (2015). To What Extent Is Teacher Competence Situation-Related? On the generalizability of the results of video-based performance tests [Wie situationsbezogen ist die Kompetenz von Lehrkräften?: Zur Generalisierbarkeit der Ergebnisse von videobasierten Performanztests]. Zeitschrift für Pädagogik.  ISSN 0044-3247.  61(3), s 310- 327
 • Dunekacke, Simone; Jenen, Lars & Blömeke, Sigrid (2015). Mathematikdidaktische kompetenz von erzieherinnen und erziehern: Validierung des KomMa-leistungstests durch die videogestdtzte erhebung von performanz. Zeitschrift fur Padagogik (Beiheft).  ISSN 0514-2717.  (61), s 80- 99
 • Dunekacke, Simone; Jenssen, Lars & Blömeke, Sigrid (2015). Effects of mathematics content knowledge on pre-school teachers’ performance: A video-based assessment of perception and planning abilities in informal learning situations. International Journal of Science and Mathematics Education.  ISSN 1571-0068.  13, s 267- 286 . doi: 10.1007/s10763-014-9596-z
 • Dunkacke, Simone; Blömeke, Sigrid & Jenssen, Lars (2015). Mathematikdidaktische Kompetenz von Erzieherinnen und Erziehern. Validierung des KomMa-Leistungstests durch die videogestützte Erhebung von Performanz.. Zeitschrift für Pädagogik.  ISSN 0044-3247.  61, s 80- 99
 • Jenen, Lars; Dunekacke, Simone & Blömeke, Sigrid (2015). Qualitatssicherung in der kompetenzforschung: Empfehlungen fur den nachweis von validitat in testentwicklung und veröffentlichungspraxis. Zeitschrift fur Padagogik (Beiheft).  ISSN 0514-2717.  (61), s 11- 31
 • Jenssen, Lars; Dunekacke, Simone; Baack, Wibeke; Tengler, Martina; Koinze, Thomas; Schmude, Corinna; Wedekind, Hartmut; Grassmann, Marianne & Blömeke, Sigrid (2015). KomMa: Kompetenzmodellierung und Kompetenzmessung bei frühpädagogischen Fachkräften im Bereich Mathematik, I: Barbara Koch-Priewe; Anne Köker; Jürgen Seifried & Eveline Wuttke (red.),  Kompetenzerwerb an Hochschulen: Modellierung und Messung. Zur Professionalisierung angehender Lehrerinnen und Lehrer sowie frühpädagogischer Fachkräfte.  Verlag Julius Klinkhardt KG.  ISBN 978-3-7815-2046-2.  I.  s 59 - 79
 • Jenssen, Lars; Dunekacke, Simone & Blömeke, Sigrid (2015). Qualitätssicherung in der Kompetenzforschung: Empfehlungen für den Nachweis von Validität in Testentwicklung und Veröffentlichungspraxis. Zeitschrift für Pädagogik.  ISSN 0044-3247.  61, s 11- 31
 • Jenßen, Lars; Dunekacke, Simone; Eid, Michael & Blömeke, Sigrid (2015). The relationship of mathematical competence and mathematics anxiety: An application of latent state-trait theory. Zeitschrift für Psychologie.  ISSN 2190-8370.  223(1), s 31- 38 . doi: 10.1027/2151-2604/a000197 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kaiser, Gabriele; Busse, Andreas; Hoth, Jessica; König, Johannes & Blömeke, Sigrid (2015). About the Complexities of Video-Based Assessments: Theoretical and Methodological Approaches to Overcoming Shortcomings of Research on Teachers’ Competence. International Journal of Science and Mathematics Education.  ISSN 1571-0068.  13(2), s 369- 387 . doi: 10.1007/s10763-015-9616-7
 • König, Johannes; Blömeke, Sigrid & Kaiser, Gabriele (2015). Early Career Mathematics Teachers’ General Pedagogical Knowledge and Skills: Do Teacher Education, Teaching Experience, and Working Conditions Make a Difference?. International Journal of Science and Mathematics Education.  ISSN 1571-0068.  13(2), s 331- 350 . doi: 10.1007/s10763-015-9618-5
 • Roesken-Winter, Bettina; Hoyles, Celia & Blömeke, Sigrid (2015). Evidence-based CPD: Scaling up sustainable interventions. ZDM: Mathematics Education.  ISSN 1863-9690.  47(1), s 1- 12 . doi: 10.1007/s11858-015-0682-7
 • Roesken-Winter, Bettina; Schüler, Sven; Stahnke, Rebekka & Blömeke, Sigrid (2015). Effective CPD on a large scale: examining the development of multipliers. ZDM: Mathematics Education.  ISSN 1863-9690.  47(1), s 13- 25 . doi: 10.1007/s11858-014-0644-5
 • Weißenrieder, Jochen; Roesken-Winter, Bettina; Schueler, Sven; Binner, Elke & Blömeke, Sigrid (2015). Scaling CPD through professional learning communities: development of teachers’ self-efficacy in relation to collaboration. ZDM: Mathematics Education.  ISSN 1863-9690.  47(1), s 27- 38 . doi: 10.1007/s11858-015-0673-8
 • Zlatkin-Troitschanskaia, Olga; Blömeke, Sigrid & Pant, Hans Anand (2015). Competency research in higher education: Conceptual and methodological challenges and perspectives for future interdisciplinary research.. Peabody Journal of Education.  ISSN 0161-956X.  90(4), s 459- 464 . doi: 10.1080/0161956X.2015.1068055
 • Blömeke, Sigrid; Ute, Suhl; Kaiser, Gabriele & Döhrmann, Martina (2014). Family Background, Entry Selectivity and Opportunities to Learn: What Matters in Primary Teacher Education? An International Comparison of Fifteen Countries, In Sigrid Blömeke; Feng-Jui Hsieh; Gabriele Kaiser & William H Schmidt (ed.),  International Perspectives on Teacher Knowledge, Beliefs and Opportunities to Learn.  Springer Science+Business Media B.V..  ISBN 978-94-007-6436-1.  IV.  s 327 - 353

Se alle arbeider i Cristin

 • Cramer, Colin; König, Johannes & Blömeke, Sigrid (red.) (2020). Handbuch Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Verlag Julius Klinkhardt.  ISBN 9783838554730.  887 s.
 • Blömeke, Sigrid & Gustafsson, Jan-Eric (ed.) (2017). Standard Setting in Education. The Nordic Countries in an International Perspective.. Springer.  ISBN 978-3-319-50855-9.  335 s.
 • Blömeke, Sigrid; Hsieh, Feng-Jui; Kaiser, Gabriele & Schmidt, William H (ed.) (2014). International Perspectives on Teacher Knowledge, Beliefs and Opportunities to Learn. Springer Science+Business Media B.V..  ISBN 978-94-007-6436-1.  592 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ræder, Henrik Galligani; Andersson, Björn; Blömeke, Sigrid & Olsen, Rolf Vegar (2018). Development of Numeracy Proficiency in Primary and Lower Secondary School.
 • Blömeke, Sigrid & Gustafsson, Jan-Eric (2017). Introduction, In Sigrid Blömeke & Jan-Eric Gustafsson (ed.),  Standard Setting in Education. The Nordic Countries in an International Perspective..  Springer.  ISBN 978-3-319-50855-9.  1.  s 1 - 7
 • Kaiser, Gabriele; Blömeke, Sigrid; König, Johannes; Busse, Andreas; Döhrmann, Martina & Hoth, Jessica (2017). Erratum to: Professional competencies of (prospective) mathematics teachers - cognitive versus situated approaches (Educational Studies in Mathematics, (2017), 94, 2, (161-182), 10.1007/s10649-016-9713-8). Educational Studies in Mathematics.  ISSN 0013-1954.  94(2), s 183- 184 . doi: 10.1007/s10649-016-9724-5
 • Nilsen, Trude; Blömeke, Sigrid; Yang Hansen, Kajsa & Gustafsson, Jan-Eric (2016). Are school characteristics related to equity? The answer may depend on a country’s developmental level. IEA Policy Brief.  (10)
 • Olsen, Rolf Vegar; Blömeke, Sigrid & Suhl, Ute (2016). Effects Of Teacher Quality And Instructional Quality On Student Achievement.
 • Blömeke, Sigrid; Gustafsson, Jan-Eric & Shavelson, Richard J. (2015). Approaches to competence measurement in higher education. Zeitschrift für Psychologie.  ISSN 2190-8370.  223(1), s 1- 2 . doi: 10.1027/2151-2604/a000193
 • Blömeke, Sigrid & Zlatkin-Troitschanskaia, Olga (2015). Kompetenzen von studierenden. Einleitung zum beiheft. Zeitschrift fur Padagogik (Beiheft).  ISSN 0514-2717.  (61), s 7- 10

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. okt. 2014 13:44 - Sist endret 14. apr. 2020 13:03