Sigrid Blömeke

Bilde av Sigrid Blömeke
English version of this page
Mobiltelefon +47 46418755
Rom 332
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalleen 21 Hus C plan 1 0349 Oslo
Postadresse Postboks 1161 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Jeg har siden august 2014 vært professor og senterleder for CEMO ved Universitetet i Oslo, og har to oppgaver: Som senterleder må jeg sørge for at senteret utvikler et ambisiøst forsknings- og undervisningsprogram og oppnår de målene som vi har satt oss på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. Som forsker jobber jeg med anvendt forskning om relasjoner mellom læringsområde, kunnskap og yrkesøvelse – særlig med hensyn til studenter ved slutten av et stadium og overgangsprosessen i jobben, men også gjennom hele livsløpet. Jeg er vant til å bruke avanserte statistiske metoder, for eksempel bekreftende metoder som flernivås strukturell likningsmodellering eller utforskende metoder som latente klasseanalyser. Særinteressen min ligger på målings(non)invarians eller DIF og deres årsaker ved storskalaundersøkelser.

Mitt mål som CEMOs senterleder er å rekruttere nasjonalt og internasjonalt anerkjente kollegaer som professorer, postdoktorer, PhD-kandidater, professorer II eller gjesteforskere. I tillegg er det mitt ansvar å tilby gode arbeidsforhold i form av et trivelig samarbeidsklima, deltagelse i dagligdagse og strategiske beslutninger, tilstrekkelig tid for grunn- og anvendt forskning, veletablerte og transparente administrative rutiner, støtte gjennom finansiering og faglig utvikling, samt tilgang til nasjonale og internasjonale nettverk.

Bakgrunn (utvalg)

 • Professor og senterleder for det tverrfaglige senteret for utdanningsforskning ved Humboldt Universitetet i Berlin, Tyskland, fra 2009 til 2014
 • Gjesteprofessor for kompetansemåling ved Michigan State University, USA, fra 2007 til 2009
 • Professor ved Humboldt Universitet i Berlin, Tyskland, fra 2002 til 2007
 • Habilitasjon i utdanningsvitenskap, 2001
 • Doktorgrad i sosiologi, 1999
 • Kontorsjef til senteret for lærerutdanning ved Universitetet i Paderborn, Tyskland fra 1995 til 2001

Priser

 • Pris for framragende forskning fra Det tyske vitenskapsselskapet for utdanningsforskning (GERA) for framragende forskning på effekter av lærerutdanningen på lærerkunnskap og undervisningskvalitet
 • Pris for forskning og innovasjon fra Universitetet i Paderborn, Tyskland
 • Fulbright reisestipend for reiser til og i USA

Verv (utvalg)

 • Ekspertgruppe for spørreskjemautvikling til OECDs TALIS 2018-studie
 • Organisasjon av årets EARLI SIG 18 og 23-konferanse om “Differential educational effectiveness”
 • Styret til det internasjonale tidsskriftet Teaching and Teacher Education
 • Styret til International Association for the Evaluation of Educational Achievement – Germany (IEA)
 • Søknadsvurdering for de amerikanske, finske, sveitsiske og tyske forskningsrådene
 • Artikkelvurdering for American Educational Research Journal, Learning and Instruction, Journal of Teacher Education, International Journal of Science and Mathematics Education og andre internasjonale tidsskrifter

Forskningssamarbeid og prosjekter

 • ProKomMa: Fagkompetanse til førskolelærere i matematikk – en longitudinell studie som følger utviklingen av førskolelærere under utdanningen og i løpet av de første årene i yrket for å studere effektene utdanningen har på deres prestasjon i barnehagen og på barnas utvikling (samarbeid mellom CEMO og flere universiteter i Tyskland)
 • TEDS-undervisning – en longitudinell studie som finner sted i Hamburg og studerer effektene matematikklæreres kunnskap har på undervisningskvalitet og elevens matematikkferdigheter (samarbeid mellom CEMO og Universitetet i Hamburg og Universitetet i Køln)
 • TEDS-validering – en longitudinell studie som finner sted i Thüringen og studerer effektene matematikklæreres kunnskap har på undervisningskvalitet og elevens matematikkferdigheter (samarbeid mellom CEMO og Universitetet i Hamburg og Universitetet i Køln)
Emneord: Lærerkompetanse, internasjonale studier, evnetester, prestasjonsmåling
Publisert 14. okt. 2014 13:44 - Sist endret 14. apr. 2020 13:03