Sigrid Blömeke

Bilde av Sigrid Blömeke
English version of this page
Mobiltelefon +47 46418755
Rom 332
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalleen 21 Hus C plan 1 0349 Oslo
Postadresse Postboks 1161 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Jeg har siden august 2014 vært professor og senterleder for CEMO ved Universitetet i Oslo, og har to oppgaver: Som senterleder må jeg sørge for at senteret utvikler et ambisiøst forsknings- og undervisningsprogram og oppnår de målene som vi har satt oss på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. Som forsker jobber jeg med anvendt forskning om relasjoner mellom læringsområde, kunnskap og yrkesøvelse – særlig med hensyn til studenter ved slutten av et stadium og overgangsprosessen i jobben, men også gjennom hele livsløpet. Jeg er vant til å bruke avanserte statistiske metoder, for eksempel bekreftende metoder som flernivås strukturell likningsmodellering eller utforskende metoder som latente klasseanalyser. Særinteressen min ligger på målings(non)invarians eller DIF og deres årsaker ved storskalaundersøkelser.

Mitt mål som CEMOs senterleder er å rekruttere nasjonalt og internasjonalt anerkjente kollegaer som professorer, postdoktorer, PhD-kandidater, professorer II eller gjesteforskere. I tillegg er det mitt ansvar å tilby gode arbeidsforhold i form av et trivelig samarbeidsklima, deltagelse i dagligdagse og strategiske beslutninger, tilstrekkelig tid for grunn- og anvendt forskning, veletablerte og transparente administrative rutiner, støtte gjennom finansiering og faglig utvikling, samt tilgang til nasjonale og internasjonale nettverk.

Bakgrunn (utvalg)

 • Professor og senterleder for det tverrfaglige senteret for utdanningsforskning ved Humboldt Universitetet i Berlin, Tyskland, fra 2009 til 2014
 • Gjesteprofessor for kompetansemåling ved Michigan State University, USA, fra 2007 til 2009
 • Professor ved Humboldt Universitet i Berlin, Tyskland, fra 2002 til 2007
 • Habilitasjon i utdanningsvitenskap, 2001
 • Doktorgrad i sosiologi, 1999
 • Kontorsjef til senteret for lærerutdanning ved Universitetet i Paderborn, Tyskland fra 1995 til 2001

Priser

 • Pris for framragende forskning fra Det tyske vitenskapsselskapet for utdanningsforskning (GERA) for framragende forskning på effekter av lærerutdanningen på lærerkunnskap og undervisningskvalitet
 • Pris for forskning og innovasjon fra Universitetet i Paderborn, Tyskland
 • Fulbright reisestipend for reiser til og i USA

Verv (utvalg)

 • Ekspertgruppe for spørreskjemautvikling til OECDs TALIS 2018-studie
 • Organisasjon av årets EARLI SIG 18 og 23-konferanse om “Differential educational effectiveness”
 • Styret til det internasjonale tidsskriftet Teaching and Teacher Education
 • Styret til International Association for the Evaluation of Educational Achievement – Germany (IEA)
 • Søknadsvurdering for de amerikanske, finske, sveitsiske og tyske forskningsrådene
 • Artikkelvurdering for American Educational Research Journal, Learning and Instruction, Journal of Teacher Education, International Journal of Science and Mathematics Education og andre internasjonale tidsskrifter

Forskningssamarbeid og prosjekter

 • ProKomMa: Fagkompetanse til førskolelærere i matematikk – en longitudinell studie som følger utviklingen av førskolelærere under utdanningen og i løpet av de første årene i yrket for å studere effektene utdanningen har på deres prestasjon i barnehagen og på barnas utvikling (samarbeid mellom CEMO og flere universiteter i Tyskland)
 • TEDS-undervisning – en longitudinell studie som finner sted i Hamburg og studerer effektene matematikklæreres kunnskap har på undervisningskvalitet og elevens matematikkferdigheter (samarbeid mellom CEMO og Universitetet i Hamburg og Universitetet i Køln)
 • TEDS-validering – en longitudinell studie som finner sted i Thüringen og studerer effektene matematikklæreres kunnskap har på undervisningskvalitet og elevens matematikkferdigheter (samarbeid mellom CEMO og Universitetet i Hamburg og Universitetet i Køln)
Emneord: Lærerkompetanse, internasjonale studier, evnetester, prestasjonsmåling

Publikasjoner

 • Jenßen, Lars; Dunekacke, Simone; Eid, Michael; Szczesny, Markus; Pohle, Lara & Koinzer, Thomas [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). From teacher education to practice: Development of early childhood teachers‘ knowledge and beliefs in mathematics. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. ISSN 0742-051X. 114. doi: 10.1016/j.tate.2022.103699.
 • Blömeke, Sigrid; Jentsch, Armin; Ross, Natalie; Kaiser, Gabriele & König, Johannes (2022). Opening up the black box: Teacher competence, instructional quality, and students’ learning progress. Learning and Instruction. ISSN 0959-4752. 79, s. 1–11. doi: 10.1016/j.learninstruc.2022.101600.
 • Jenßen, Lars; Roesken-Winter, Bettina & Blömeke, Sigrid (2022). Measuring Pre-service Primary Teachers’ Shame in Mathematics—a Comprehensive Validation Study. International Journal of Science and Mathematics Education. ISSN 1571-0068. doi: 10.1007/s10763-022-10253-x.
 • Jenßen, Lars; Eid, Michael; Szczesny, Markus; Eilerts, Katja & Blömeke, Sigrid (2021). Development of Early Childhood Teachers’ Knowledge and Emotions in Mathematics During Transition From Teacher Training to Practice. Journal of Educational Psychology. ISSN 0022-0663. 113(8), s. 1628–1644. doi: 10.1037/edu0000518.
 • Senden, Bas; Nilsen, Trude & Blömeke, Sigrid (2021). Instructional Quality: A Review of Conceptualizations, Measurement Approaches, and Research Findings. I Klette, Kirsti; Blikstad-Balas, Marte & Tengberg, Michael (Red.), Ways of Analyzing Teaching Quality.Potentials and Pitfalls. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-04506-1. s. 140–172. doi: doi.org/10.18261/9788215045054-2021-05.
 • Stahnke, Rebekka & Blömeke, Sigrid (2021). Novice and expert teachers’ situation-specific skills regarding classroom management: What do they perceive, interpret and suggest? Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. ISSN 0742-051X. 98. doi: 10.1016/j.tate.2020.103243.
 • Stahnke, Rebekka & Blömeke, Sigrid (2021). Novice and expert teachers’ noticing of classroom management in whole-group and partner work activities: Evidence from teachers' gaze and identification of events. Learning and Instruction. ISSN 0959-4752. 74. doi: 10.1016/j.learninstruc.2021.101464. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dunekacke, Simone & Blömeke, Sigrid (2021). Early mathematics education: What do pre-service teachers learn? I Dunekacke, Simone; Jegodtka, Aljoscha Jakob; Koinzer, Thomas; Eilers, Katja & Jenßen, Lars (Red.), Early Childhood Teachers’ Professional Competence in Mathematics. Routledge. ISSN 9781003172529. s. 119–131. doi: https%3A/doi.org/10.4324/9781003172529-10. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dunekacke, Simone; Jenßen, Lars & Blömeke, Sigrid (2021). The role of opportunities to learn in early childhood teacher education from two perspectives: A multilevel model. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft. ISSN 1434-663X. doi: 10.1007/s11618-021-01052-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hosoya, Georg; Blömeke, Sigrid; Eilerts, Katja; Jenßen, Lars & Eid, Michael (2021). Absolute and Relative Judgment Accuracy: Early Childhood Teachers' Competence to Evaluate Children's Mathematical Skills. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 12. doi: 10.3389/fpsyg.2021.701730. Fulltekst i vitenarkiv
 • Blömeke, Sigrid; Nilsen, Trude & Scherer, Ronny (2021). School Innovativeness Is Associated With Enhanced Teacher Collaboration, Innovative Classroom Practices, and Job Satisfaction. Journal of Educational Psychology. ISSN 0022-0663. doi: 10.1037/edu0000668.
 • Ye, Wangqiong; Strietholt, Rolf & Blömeke, Sigrid (2021). Academic resilience: underlying norms and validity of definitions. Educational Assessment, Evaluation and Accountability. ISSN 1874-8597. 33(1), s. 169–202. doi: 10.1007/s11092-020-09351-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • König, Johannes; Blömeke, Sigrid; Jentsch, Armin; Schlesinger, Lena; née Nehls, Caroline Felske & Musekamp, Frank [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). The links between pedagogical competence, instructional quality, and mathematics achievement in the lower secondary classroom. Educational Studies in Mathematics. ISSN 0013-1954. 107(1), s. 189–212. doi: 10.1007/s10649-020-10021-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nilsen, Trude; Scherer, Ronny & Blömeke, Sigrid (2021). Hva fremmer et innovativt miljø i skolen, og hvilken betydning har det for læreres undervisning? I Björnsson, Julius Kristjan (Red.), Hva kan vi lære av TALIS 2018? Gode relasjoner som grunnlag for læring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-71880-0. s. 35–55. doi: 10.23865/noasp.123. Fulltekst i vitenarkiv
 • Felske, Caroline; Konig, Johannes; Kaiser, Gabriele; Klemenz, Stefan; Ross, Natalie & Blömeke, Sigrid (2020). Pedagogical Knowledge-Validating the Construct Representation in the TEDS-M Test among In-Service Mathematics Teachers. Diagnostica. ISSN 0012-1924. 66(2), s. 110–122. doi: 10.1026/0012-1924/a000250.
 • Yang, Xinrong; Kaiser, Gabriele; König, Johannes & Blömeke, Sigrid (2020). Relationship between Chinese Mathematics Teachers’ Knowledge and Their Professional Noticing. International Journal of Science and Mathematics Education. ISSN 1571-0068. doi: 10.1007/s10763-020-10089-3.
 • Blömeke, Sigrid; Kaiser, Gabriele; König, Johannes & Jentsch, Armin (2020). Profiles of mathematics teachers’ competence and their relation to instructional quality. ZDM: Mathematics Education. ISSN 1863-9690. 52, s. 329–342. doi: 10.1007/s11858-020-01128-y. Fulltekst i vitenarkiv
 • Cramer, Colin; Rothland, Martin; König, Johannes & Blömeke, Sigrid (2020). Einführung in das Handbuch Lehrerinnen- und Lehrerbildung. I Cramer, Colin; König, Johannes & Blömeke, Sigrid (Red.), Handbuch Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Verlag Julius Klinkhardt. ISSN 9783838554730. s. 11–18.
 • Blömeke, Sigrid & König, Johannes (2020). Wirksamkeits-Ansatz in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung . I Cramer, Colin; König, Johannes & Blömeke, Sigrid (Red.), Handbuch Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Verlag Julius Klinkhardt. ISSN 9783838554730. s. 172–178.
 • Jentsch, Armin; Schlesinger, Lena; Heinrich, Hannah; Kaiser, Gabriele; König, Johannes & Blömeke, Sigrid (2020). Erfassung der fachspezifischen Qualität von Mathematikunterricht: Faktorenstruktur und Zusammenhänge zur professionellen Kompetenz von Mathematiklehrpersonen. Journal für Mathematik-Didaktik. ISSN 0173-5322. doi: 10.1007/s13138-020-00168-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jenssen, Lars; Hosoya, Georg; Jegodtka, Aljoscha Jakob; Eilerts, Katja; Eid, Michael & Blömeke, Sigrid (2020). Effects of Early Childhood Teachers’ Mathematics Anxiety on the Development of Children’s Mathematical Competencies. I Zlatkin-Troitschanskaia, Olga (Red.), Student Learning in German Higher Education. Springer. ISSN 978-3-658-27886-1. s. 141–162. doi: https%3A/doi.org/10.1007/978-3-658-27886-1_8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Felske, Caroline; König, Johannes; Klemenz, Stefan; Kaiser, Gabriele; Ross, Nathalie & Blömeke, Sigrid (2020). Pädagogisches Wissen von berufstätigen Mathematiklehrkräften: Validierung der Konstruktrepräsentation im TEDS-M-Instrument. Diagnostica. ISSN 0012-1924. s. 110–122. Fulltekst i vitenarkiv
 • Yang, Xinrong; Kaiser, Gabriele; König, Johannes & Blömeke, Sigrid (2020). Relationship between pre-service mathematics teachers’ knowledge, beliefs and instructional practices in China. ZDM: Mathematics Education. ISSN 1863-9690. 52(2), s. 281–294. doi: 10.1007/s11858-020-01145-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ræder, Henrik Galligani; Olsen, Rolf Vegar & Blömeke, Sigrid (2020). Large-Scale Assessments in the Norwegian Context. I Harju-Luukkainen, Heidi Katarina; McElvany, Nele & Stang, Justine (Red.), Monitoring Student Achievement in the 21st Century. European Policy Perspectives and Assessment Strategies.. Springer Nature. ISSN 978-3-030-38968-0. s. 195–206. doi: 10.1007/978-3-030-38969-7_16. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jentsch, Armin; Casale, Gino; Schlesinger, Lena; Kaiser, Gabriele; König, Johannes & Blömeke, Sigrid (2019). Variabilität und Generalisierbarkeit von Ratings zur Qualität von Mathematikunterricht zwischen und innerhalb von Unter-richtsstunden. Unterrichtswissenschaft. ISSN 0340-4099. doi: 10.1007/s42010-019-00061-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gess, Christopher; Ruess, Julia & Blömeke, Sigrid (2019). Ein fach- und paradigmenübergreifendes Modell der Forschungskompetenz in den Sozialwissenschaften. Zeitschrift für Empirische Hochschulforschung (ZeHf). ISSN 2367-3044. s. 7–27. doi: 10.3224/zehf.v3i1.02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Blömeke, Sigrid (2019). Lehrerbildung. I Köller, Olaf (Red.), Das Bildungswesen in Deutschland: Bestand und Potenziale. UTB Verlag. ISSN 9783825247850. s. 663–696.
 • Jensen, Lars; Dunekacke, Simone; Gustafsson, Jan-Eric & Blömeke, Sigrid (2019). Intelligence and knowledge: the relationship between preschool teachers’ cognitive dispositions in the field of mathematics. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft. ISSN 1434-663X. 22(6), s. 1313–1332. doi: 10.1007/s11618-019-00911-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nehls, Caroline; König, Johannes; Kaiser, Gabriele & Blömeke, Sigrid (2019). Profiles of teachers’ general pedagogical knowledge: Nature, causes and effects on beliefs and instructional quality. ZDM: Mathematics Education. ISSN 1863-9690. doi: 10.1007/s11858-019-01102-3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jenssen, Lars; Thiel, Oliver; Dunekacke, Simone & Blömeke, Sigrid (2019). Early childhood teacher students’ mathematics anxiety: relevant for professional knowledge and perception of mathematics in preschool? Journal für Mathematik-Didaktik. ISSN 0173-5322. 41(2), s. 301–327. doi: 10.1007/s13138-019-00151-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Trapp, Stefanie; Blömeke, Sigrid & Ziegler, Matthias (2019). The openness-fluid-crystallized-intelligence (OFCI) model and the environmental enrichment hypothesis. Intelligence. ISSN 0160-2896. 73, s. 30–40. doi: 10.1016/j.intell.2019.01.009. Fulltekst i vitenarkiv
 • Blömeke, Sigrid & Olsen, Rolf Vegar (2019). Consistency of results regarding teacher effects across subjects, school levels, outcomes and countries. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. ISSN 0742-051X. 77, s. 170–182. doi: 10.1016/j.tate.2018.09.018. Fulltekst i vitenarkiv
 • Blömeke, Sigrid; Thiel, Oliver & Jenssen, Lars (2019). Before, During, and After Examination: Development of Prospective Preschool Teachers' Mathematics-Related Enjoyment and Self-Efficacy. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. 63(4), s. 506–519. doi: 10.1080/00313831.2017.1402368. Fulltekst i vitenarkiv
 • Blömeke, Sigrid & Olsen, Rolf Vegar (2018). På vei mot et sammenhengende nasjonalt kvalitetsvurderingssystem. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 12(4). doi: 10.5617/adno.6278. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nilsen, Trude & Blömeke, Sigrid (2018). Lærerkvalitet, undervisningskvalitet, -kvantitet og prestasjon: Analyser av TIMSS 2015 data i naturfag på barnetrinnet. I Björnsson, Julius Kristjan & Olsen, Rolf Vegar (Red.), Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03006-7. s. 57–74. doi: 10.18261/9788215030067-2018-04. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hoth, Jessica; Kaiser, Gabriele; Döhrmann, Martina; König, Johannes & Blömeke, Sigrid (2018). A situated approach to assess teachers‘ professional competencies using classroom videos. I Buchbinder, Orly & Kuntze, Sebastian (Red.), Mathematics Teachers Engaging with Representations of Practice: A dynamically evolving field. Springer Publishing Company. ISSN 978-3-319-70593-4. s. 23–45. doi: https%3A/doi.org/10.1007/978-3-319-70594-1_3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Döhrmann, Martina; Kaiser, Gabriele & Blömeke, Sigrid (2018). The Conception of Mathematics Knowledge for Teaching from an International Perspective: The Case of the TEDS-M Study. I Li, Yeping & Huang, Rongjin (Red.), How Chinese Acquire and Improve Mathematics Knowledge for Teaching. Brill Academic Publishers. ISSN 978-94-6351-236-7. s. 57–82. doi: 10.1163/9789463512367_004. Fulltekst i vitenarkiv
 • Yang, Xinrong; Kaiser, Gabriele; König, Johannes & Blömeke, Sigrid (2018). Measuring Chinese teacher professional competence: adapting and validating a German framework in China. Journal of Curriculum Studies. ISSN 0022-0272. 50(5), s. 638–653. doi: 10.1080/00220272.2018.1502810. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gustafsson, Jan-Eric & Blömeke, Sigrid (2018). Development of School Achievement in the Nordic Countries During Half a Century. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. 62(3), s. 386–406. doi: 10.1080/00313831.2018.1434829. Fulltekst i vitenarkiv
 • Olsen, Rolf Vegar & Blömeke, Sigrid (2018). Hva forklarer endringer i elevenes matematikkprestasjoner over tid? I Björnsson, Julius Kristjan & Olsen, Rolf Vegar (Red.), Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03006-7. s. 128–149. doi: 10.18261/9788215030067-2018-07. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pankow, Lena; Kaiser, Gabriele; König, Johannes & Blömeke, Sigrid (2018). Perception of student errors under time limitation: are teachers faster than mathematicians or students? ZDM: Mathematics Education. ISSN 1863-9690. 50(4), s. 631–642. doi: 10.1007/s11858-018-0945-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nilsen, Trude; Scherer, Ronny & Blömeke, Sigrid (2018). The relation of science teachers' quality and instruction to student motivation and achievement in the 4th and 8th grade: A Nordic perspective. I Ministers, Nordic Council of (Red.), Northern Lights on TIMSS and PISA 2018. Nordic Council of Ministers:. ISSN 978-92-893-5565-0. s. 61–94. doi: 10.6027/TN2018-524.
 • Yang, Xinrong; Kaiser, Gabriele; König, Johannes & Blömeke, Sigrid (2018). Professional Noticing of Mathematics Teachers: a Comparative Study Between Germany and China. International Journal of Science and Mathematics Education. ISSN 1571-0068. s. 1–21. doi: 10.1007/s10763-018-9907-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • Schlesinger, Lena; Jentsch, Armin; Kaiser, Gabriele; König, Johannes & Blömeke, Sigrid (2018). Subject-specific characteristics of instructional quality in mathematics education. ZDM: Mathematics Education. ISSN 1863-9690. 50(3), s. 475–490. doi: 10.1007/s11858-018-0917-5.
 • Gess, Christoph; Wessels, Ina & Blömeke, Sigrid (2017). Domain-specificity of research competencies in the social sciences: Evidence from differential item functioning. Journal for Educational Research Online. ISSN 1866-6671. 9(2), s. 11–36. Fulltekst i vitenarkiv
 • Blömeke, Sigrid; Hoth, Jessica & Kaiser, Gabriele (2017). Langtidseffekter av skolegang og lærerutdanning på småskolelæreres kompetanseutvikling :. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 11(3). doi: 10.5617/adno.4537. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kramer, Charlotte; König, Johannes; Kaiser, Gabriele; Ligtvoet, Rudy & Blömeke, Sigrid (2017). Der Einsatz von Unterrichtsvideos in der universitären Ausbildung: Zur Wirksamkeit video- und transkriptgestützter Seminare zur Klassenführung auf pädagogisches Wissen und situationsspezifische Fähigkeiten angehender Lehrkräfte. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft. ISSN 1434-663X. 20, s. 137–164. doi: 10.1007/s11618-017-0732-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Blömeke, Sigrid; Jenssen, Lars; Grassmann, Marianne; Dunekacke, Simone & Wedekind, Hartmut (2017). Process mediates structure: Relation of preschool teacher education to preschool teachers’ knowledge. Journal of Educational Psychology. ISSN 0022-0663. 109, s. 338–354. doi: 10.1037/edu0000147. Fulltekst i vitenarkiv
 • Blömeke, Sigrid & Kaiser, Gabriele (2017). Understanding the development of teachers’ professional competencies as personally, situationally and socially determined. I Clandinin, Jean & Husu, Jukka (Red.), The SAGE Handbook of Research on Teacher Education. Sage Publications. ISSN 978-1473925090. s. 783–802. doi: 10.4135/9781526402042.n45. Fulltekst i vitenarkiv
 • Blömeke, Sigrid (2017). Assuring Quality in Competence Assessments: The Value Added of Applying Different Assessment Approaches to Professional Education. I Mulder, Martin (Red.), Competence-based Vocational and Professional Education: Bridging the Worlds of Work and Education. Springer. ISSN 978-3-319-41713-4. s. 631–648. doi: 10.1007/978-3-319-41713-4_29.
 • Blömeke, Sigrid (2017). Modelling teachers’ professional competence as a multi-dimensional construct. I Guerriero, Sonia (Red.), Pedagogical Knowledge and the Changing Nature of the Teaching Profession. OECD Publishing. ISSN 978-92-6427068-8. s. 119–135.
 • Blömeke, Sigrid; Dunekacke, Simone & Jenssen, Lars (2017). Cognitive, educational and psychological determinants of prospective preschool teachers’ beliefs. European Early Childhood Education Research Journal. ISSN 1350-293X. 25(6), s. 885–903. doi: 10.1080/1350293X.2017.1380885. Fulltekst i vitenarkiv
 • Blömeke, Sigrid; Houang, Richard T.; Hsieh, Feng-Jui & Wang, Ting-Ying (2017). Effects of Job Motives, Teacher Knowledge and School Context on Beginning Teachers’ Commitment to Stay in the Profession: A Longitudinal Study in Germany, Taiwan and the United States. I Akiba, Motoko & LeTendre, Gerald K. (Red.), International Handbook of Teacher Quality and Policy. Routledge. ISSN 978-1138890770. doi: 10.4324/9781315710068-24. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hoth, Jessica; Kaiser, Gabriele; Busse, Andreas; Döhrmann, Martina; König, Johannes & Blömeke, Sigrid (2017). Professional competences of teachers for fostering creativity and supporting high-achieving students. ZDM: Mathematics Education. ISSN 1863-9690. 49(1), s. 107–120. doi: 10.1007/s11858-016-0817-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Zachrisson, Henrik Daae; Dearing, Eric; Blömeke, Sigrid & Moser, Thomas (2017). What levels the playing field for socioeconomically disadvantaged children in the Norwegian ECEC model? I Blossfeld, Hans-Peter; Kulic, Nevena; Skopek, Jan & Triventi, Moris (Red.), Childcare, Early Education and Social Inequality: An International Perspective. Edward Elgar Publishing. ISSN 9781786432087. s. 194–214.
 • Kaarstein, Hege; Nilsen, Trude & Blömeke, Sigrid (2016). Lærerkompetanse. I Bergem, Ole Kristian; Kaarstein, Hege & Nilsen, Trude (Red.), Vi kan lykkes i realfag - Resultater og analyser fra TIMSS 2015. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02798-2. s. 97–119. doi: 10.18261/97882150279999-2016-01.
 • Blömeke, Sigrid (2016). Der Übergang von der Schule in die Hochschule: Empirische Erkenntnisse zu mathematikbezogenen Studiengängen. I Hoppenbrock, Axel; Biehler, Rolf; Hochmuth, Reinhard & Rück, Hans-Georg (Red.), Lehren und Lernen von Mathematik in der Studieneingangsphase: Herausforderungen und Lösungsansätze. (=Konzepte und Studien zur Hochschuldidaktik und Lehrerbildung Mathematik). Springer. ISSN 978-3-658-10261-6. s. 3–13. doi: 10.1007/978-3-658-10261-6_1.
 • Blömeke, Sigrid & Jenssen, Lars (2016). A question of validity: Clarifying the hierarchical nature of teacher cognition. I Rosén, Monica; Yang Hansen, Kajsa & Wolff, Ulrika (Red.), Cognitive Abilities and Educational Outcomes: A Festschrift in Honour of Jan-Eric Gustafsson (Methodology of Educational Measurement and Assessment). Springer. ISSN 978-3319434728. s. 89–107. doi: 10.1007/978-3-319-43473-5_5.
 • Kaiser, Gabriele; Blömeke, Sigrid; Köning, Johannes; Busse, Andreas; Döhrmann, Martina & Hoth, Jessica (2016). Professional competencies of (prospective) mathematics teachers: Cognitive versus situated approaches. Educational Studies in Mathematics. ISSN 0013-1954. Published ahead of print, s. 1–22. doi: 10.1007/s10649-016-9713-8.
 • Laschke, Christin & Blömeke, Sigrid (2016). Measurement of Job Motivation in TEDS-M: Testing for invariance across countries and cultures. Large-scale Assessments in Education. ISSN 2196-0739. 4(16). doi: 10.1186/s40536-016-0031-5.
 • Laschke, Christoph; Kaiser, Gabriele & Blömeke, Sigrid (2016). Inhalte und Lehr-Lernmethoden in der Mathematiklehrerausbildung im Kontext unterschiedlicher Kulturen am Beispiel von Deutschland und Taiwan. I Hallitsky, Maria; Rakhkochkine, Anatoli; Koch-Priewe, Barbara; Störtländer, Jan Christoph & Trautmann, Matthias (Red.), Vergleichende Didaktik und Curriculumforschung - Comparative Research into Didactics and Curriculum: Nationale und internationale Perspektiven - National and International Perspectives. Klinkhardt, Julius. ISSN 978-3781521209. s. 322–332.
 • Paine, Lynn; Blömeke, Sigrid & Aydarova, Olena (2016). Teachers and teaching in the context of globalization. I Gitomer, Drew H. & Bell, Courtney A. (Red.), Handbook of Research on Teaching. American Educational Research Association. ISSN 978-0-935302-47-9. s. 717–786. doi: 10.3102/978-0-935302-48-6_11.
 • Nilsen, Trude; Gustafsson, Jan-Eric & Blömeke, Sigrid (2016). Conceptual Framework and Methodology of This Report. I Nilsen, Trude & Gustafsson, Jan-Eric (Red.), Teacher Quality, Instructional Quality and Student Outcome. Relationships Across Countries, Cohorts and Time.. Springer. ISSN 978-3-319-41251-1. s. 1–20.
 • Blömeke, Sigrid; Olsen, Rolf Vegar & Ute, Suhl (2016). Relation of Student Achievement to the Quality of Their Teachers and Instructional Quality. I Nilsen, Trude & Gustafsson, Jan-Eric (Red.), Teacher Quality, Instructional Quality and Student Outcome. Relationships Across Countries, Cohorts and Time.. Springer. ISSN 978-3-319-41251-1. s. 21–50. doi: 10.1007/978-3-319-41252-8_2.
 • Blömeke, Sigrid; Jenssen, Lars; Grassmann, Marianne; Dunekacke, Simone & Wedekind, Hartmut (2016). Process Mediates Structure: The Relation Between Preschool Teacher Education and Preschool Teachers’ Knowledge. Journal of Educational Psychology. ISSN 0022-0663. doi: 10.1037/edu0000147.
 • Scheerens, Jaap & Blömeke, Sigrid (2016). Integrating teacher education effectiveness research into educational effectiveness models. Educational Research Review. ISSN 1747-938X. 18, s. 70–87. doi: 10.1016/j.edurev.2016.03.002.
 • Braeken, Johan & Blömeke, Sigrid (2016). Comparing future teachers’ beliefs across countries: approximate measurement invariance with Bayesian elastic constraints for local item dependence and differential item functioning. Assessment & Evaluation in Higher Education. ISSN 0260-2938. 41(5), s. 733–749. doi: 10.1080/02602938.2016.1161005.
 • Hoth, Jessica; Döhrmann, Martina; Kaiser, Gabriele; Busse, Andreas; König, Johannes & Blömeke, Sigrid (2016). Diagnostic competence of primary school mathematics teachers during classroom situations. ZDM: Mathematics Education. ISSN 1863-9690. 48(1-2), s. 41–53. doi: 10.1007/s11858-016-0759-y.
 • Hoth, Jessica; Schwarz, Björn; Kaiser, Gabriele; Busse, Andreas; König, Johannes & Blömeke, Sigrid (2016). Uncovering predictors of disagreement: ensuring the quality of expert ratings. ZDM: Mathematics Education. ISSN 1863-9690. 48(1-2), s. 83–95. doi: 10.1007/s11858-016-0758-z.
 • Dunekacke, Simone; Jenssen, Lars; Eilerts, Katja & Blömeke, Sigrid (2016). Epistemological beliefs of prospective preschool teachers and their relation to knowledge, perception, and planning abilities in the field of mathematics: a process model. ZDM: Mathematics Education. ISSN 1863-9690. 48(1-2), s. 125–137. doi: 10.1007/s11858-015-0711-6.
 • Pankow, Lena; Kaiser, Gabriele; Busse, Andreas; König, Johannes; Blömeke, Sigrid & Hoth, Jessica [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Early Career Teachers’ ability to focus on typical students errors in relation to the complexity of a mathematical topic. ZDM: Mathematics Education. ISSN 1863-9690. 48(1-2), s. 55–67. doi: 10.1007/s11858-016-0763-2.
 • Blömeke, Sigrid; Busse, Andreas; Kaiser, Gabriele; König, Johannes & Suhl, Ute (2016). The relation between content-specific and general teacher knowledge and skills. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. ISSN 0742-051X. 56, s. 35–46. doi: 10.1016/j.tate.2016.02.003. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jenssen, Lars; Dunekacke, Simone; Baack, Wibeke; Tengler, Martina; Koinze, Thomas & Schmude, Corinna [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2015). KomMa: Kompetenzmodellierung und Kompetenzmessung bei frühpädagogischen Fachkräften im Bereich Mathematik. I Koch-Priewe, Barbara; Köker, Anne; Seifried, Jürgen & Wuttke, Eveline (Red.), Kompetenzerwerb an Hochschulen: Modellierung und Messung. Zur Professionalisierung angehender Lehrerinnen und Lehrer sowie frühpädagogischer Fachkräfte. Verlag Julius Klinkhardt KG. ISSN 978-3-7815-2046-2. s. 59–79.
 • Dunekacke, Simone; Jenen, Lars & Blömeke, Sigrid (2015). Mathematikdidaktische kompetenz von erzieherinnen und erziehern: Validierung des KomMa-leistungstests durch die videogestdtzte erhebung von performanz. Zeitschrift fur Padagogik (Beiheft). ISSN 0514-2717. s. 80–99.
 • Jenen, Lars; Dunekacke, Simone & Blömeke, Sigrid (2015). Qualitatssicherung in der kompetenzforschung: Empfehlungen fur den nachweis von validitat in testentwicklung und veröffentlichungspraxis. Zeitschrift fur Padagogik (Beiheft). ISSN 0514-2717. s. 11–31.
 • Zlatkin-Troitschanskaia, Olga; Blömeke, Sigrid & Pant, Hans Anand (2015). Competency research in higher education: Conceptual and methodological challenges and perspectives for future interdisciplinary research. Peabody Journal of Education. ISSN 0161-956X. 90(4), s. 459–464. doi: 10.1080/0161956X.2015.1068055.
 • Jenssen, Lars; Dunekacke, Simone & Blömeke, Sigrid (2015). Qualitätssicherung in der Kompetenzforschung: Empfehlungen für den Nachweis von Validität in Testentwicklung und Veröffentlichungspraxis. Zeitschrift für Pädagogik. ISSN 0044-3247. 61, s. 11–31.
 • Dunkacke, Simone; Blömeke, Sigrid & Jenssen, Lars (2015). Mathematikdidaktische Kompetenz von Erzieherinnen und Erziehern. Validierung des KomMa-Leistungstests durch die videogestützte Erhebung von Performanz. Zeitschrift für Pädagogik. ISSN 0044-3247. 61, s. 80–99.
 • Dunekacke, Simone; Jenssen, Lars & Blömeke, Sigrid (2015). Effects of mathematics content knowledge on pre-school teachers’ performance: A video-based assessment of perception and planning abilities in informal learning situations. International Journal of Science and Mathematics Education. ISSN 1571-0068. 13, s. 267–286. doi: 10.1007/s10763-014-9596-z.
 • Blömeke, Sigrid; Jenssen, Lars; Simone, Dunekacke; Ute, Suhl; Grassmann, Marianne & Wedekind, Hartmut (2015). Leistungstests zur Messung der professionellen Kompetenz frühpädagogischer Fachkräfte. Zeitschrift für pädagogische Psychologie. ISSN 1010-0652. 29(3-4), s. 177–191. doi: 10.1024/1010-0652/a000159. Fulltekst i vitenarkiv
 • Blömeke, Sigrid & Kaiser, Gabriele (2015). Effects of motivation on the belief systems of future mathematics teachers from a comparative perspective. I Pepin, Birgit & Roesken-Winter, Bettina (Red.), From beliefs to dynamic affect systems in mathematics education : Exploring a mosaic of relationships and interactions. Springer. ISSN 9783319068077. s. 227–243. doi: 10.1007/978-3-319-06808-4_11.
 • Jenßen, Lars; Dunekacke, Simone; Eid, Michael & Blömeke, Sigrid (2015). The relationship of mathematical competence and mathematics anxiety: An application of latent state-trait theory. Zeitschrift für Psychologie. ISSN 2190-8370. 223(1), s. 31–38. doi: 10.1027/2151-2604/a000197. Fulltekst i vitenarkiv
 • Blömeke, Sigrid; Gustafsson, Jan-Eric & Shavelson, Richard J. (2015). Beyond dichotomies: Competence viewed as a continuum. Zeitschrift für Psychologie. ISSN 2190-8370. 223(1), s. 3–13. doi: 10.1027/2151-2604/a000194. Fulltekst i vitenarkiv
 • Blömeke, Sigrid; König, Johannes; Suhl, Ute; Hoth, Jessica & Döhrmann, Martina (2015). To What Extent Is Teacher Competence Situation-Related? On the generalizability of the results of video-based performance tests [Wie situationsbezogen ist die Kompetenz von Lehrkräften?: Zur Generalisierbarkeit der Ergebnisse von videobasierten Performanztests]. Zeitschrift für Pädagogik. ISSN 0044-3247. 61(3), s. 310–327.
 • Blömeke, Sigrid; Hoth, Jessica; Döhrmann, Martina; Busse, Andreas; Kaiser, Gabriele & König, Johannes (2015). Teacher Change During Induction: Development of Beginning Primary Teachers’ Knowledge, Beliefs and Performance. International Journal of Science and Mathematics Education. ISSN 1571-0068. 13(2), s. 287–308. doi: 10.1007/s10763-015-9619-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Weißenrieder, Jochen; Roesken-Winter, Bettina; Schueler, Sven; Binner, Elke & Blömeke, Sigrid (2015). Scaling CPD through professional learning communities: development of teachers’ self-efficacy in relation to collaboration. ZDM: Mathematics Education. ISSN 1863-9690. 47(1), s. 27–38. doi: 10.1007/s11858-015-0673-8.
 • Blömeke, Sigrid; Kaiser, Gabriele & Clarke, David (2015). Preface for the Special Issue on “Video-Based Research on Teacher Expertise”. International Journal of Science and Mathematics Education. ISSN 1571-0068. 13, s. 257–266. doi: 10.1007/s10763-015-9629-2.
 • Roesken-Winter, Bettina; Hoyles, Celia & Blömeke, Sigrid (2015). Evidence-based CPD: Scaling up sustainable interventions. ZDM: Mathematics Education. ISSN 1863-9690. 47(1), s. 1–12. doi: 10.1007/s11858-015-0682-7.
 • Roesken-Winter, Bettina; Schüler, Sven; Stahnke, Rebekka & Blömeke, Sigrid (2015). Effective CPD on a large scale: examining the development of multipliers. ZDM: Mathematics Education. ISSN 1863-9690. 47(1), s. 13–25. doi: 10.1007/s11858-014-0644-5.
 • König, Johannes; Blömeke, Sigrid & Kaiser, Gabriele (2015). Early Career Mathematics Teachers’ General Pedagogical Knowledge and Skills: Do Teacher Education, Teaching Experience, and Working Conditions Make a Difference? International Journal of Science and Mathematics Education. ISSN 1571-0068. 13(2), s. 331–350. doi: 10.1007/s10763-015-9618-5.
 • Kaiser, Gabriele; Busse, Andreas; Hoth, Jessica; König, Johannes & Blömeke, Sigrid (2015). About the Complexities of Video-Based Assessments: Theoretical and Methodological Approaches to Overcoming Shortcomings of Research on Teachers’ Competence. International Journal of Science and Mathematics Education. ISSN 1571-0068. 13(2), s. 369–387. doi: 10.1007/s10763-015-9616-7.

Se alle arbeider i Cristin

 • Cramer, Colin; König, Johannes & Blömeke, Sigrid (2020). Handbuch Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Verlag Julius Klinkhardt. ISBN 9783838554730. 887 s.
 • Blömeke, Sigrid & Gustafsson, Jan-Eric (2017). Standard Setting in Education. The Nordic Countries in an International Perspective. Springer. ISBN 978-3-319-50855-9. 335 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ræder, Henrik Galligani; Andersson, Björn; Blömeke, Sigrid & Olsen, Rolf Vegar (2018). Development of Numeracy Proficiency in Primary and Lower Secondary School .
 • Kaiser, Gabriele; Blömeke, Sigrid; König, Johannes; Busse, Andreas; Döhrmann, Martina & Hoth, Jessica (2017). Erratum to: Professional competencies of (prospective) mathematics teachers - cognitive versus situated approaches (Educational Studies in Mathematics, (2017), 94, 2, (161-182), 10.1007/s10649-016-9713-8). Educational Studies in Mathematics. ISSN 0013-1954. 94(2), s. 183–184. doi: 10.1007/s10649-016-9724-5.
 • Blömeke, Sigrid & Gustafsson, Jan-Eric (2017). Introduction. I Blömeke, Sigrid & Gustafsson, Jan-Eric (Red.), Standard Setting in Education. The Nordic Countries in an International Perspective.. Springer. ISSN 978-3-319-50855-9. s. 1–7. doi: 10.1007/978-3-319-50856-6.
 • Olsen, Rolf Vegar; Blömeke, Sigrid & Suhl, Ute (2016). Effects Of Teacher Quality And Instructional Quality On Student Achievement.
 • Nilsen, Trude; Blömeke, Sigrid; Yang Hansen, Kajsa & Gustafsson, Jan-Eric (2016). Are school characteristics related to equity? The answer may depend on a country’s developmental level. IEA Policy Brief.
 • Blömeke, Sigrid; Gustafsson, Jan-Eric & Shavelson, Richard J. (2015). Approaches to competence measurement in higher education. Zeitschrift für Psychologie. ISSN 2190-8370. 223(1), s. 1–2. doi: 10.1027/2151-2604/a000193.
 • Blömeke, Sigrid & Zlatkin-Troitschanskaia, Olga (2015). Kompetenzen von studierenden. Einleitung zum beiheft. Zeitschrift fur Padagogik (Beiheft). ISSN 0514-2717. s. 7–10.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. okt. 2014 13:44 - Sist endret 14. apr. 2020 13:03