stephd

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Se min engelske profil for informasjon.

Publikasjoner

 • Daus, Stephan & Braeken, Johan (2018). The sensitivity of TIMSS country rankings in science achievement to differences in opportunity to learn at classroom level. Large-scale Assessments in Education.  ISSN 2196-0739.  6(1) . doi: 10.1186/s40536-018-0054-1 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Daus, Stephan; Nilsen, Trude & Braeken, Johan (2018). Exploring content knowledge: Country profile of science strengths and weaknesses in TIMSS. Possible implications for educational professionals and science research.. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  s 1- 19 . doi: 10.1080/00313831.2018.1478882 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Daus, Stephan (2019). Profiling and Researching TIMSS by Introducing a Content Lens on Eighth-grade Science (PARTICLES). Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 305. Vis sammendrag
 • Daus, Stephan (2019). Profiling and Researching TIMSS by Introducing a Curriculum-Lens on Eighth-grade Science (PARTTICLES).
 • Daus, Stephan (2019). TIMSS subject matter: What do teachers cover in classrooms across grades?.
 • Daus, Stephan; Aamodt, Per O & Tømte, Cathrine Edelhard (2019). Profesjonsfaglig digital kompetanse i lærerutdanningene : Undersøkelse av tilstand, holdninger og ferdigheter ved fem grunnskolelærerutdanninger. NIFU-rapport. 13. Vis sammendrag
 • Daus, Stephan; Fevolden, Arne Martin; Østby, Mona Nedberg & Mark, Michael Spjelkavik (2019). Indikatorer for digital deltakelse og kompetanse i den voksne befolkningen : Vurderinger av rammeverk, eksisterende datakilder og nye indikatorer. NIFU Arbeidsnotat. 8. Vis sammendrag
 • Daus, Stephan; Stancel-Piatak, Agnes & Braeken, Johan (2019). Curriculum sensitivity of the TIMSS science test: Adjacent-grades within schools design.
 • Rogde, Kristin; Daus, Stephan; Pedersen, Cathrine; Vaagland, Karin & Federici, Roger Andre (2019). Spørsmål til Skole-Norge : Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere våren 2019. NIFU-rapport. 8. Vis sammendrag
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde; Daus, Stephan; Pedersen, Cathrine; Reiling, Rune Borgan; Salvanes, Kari Vea; Skålholt, Asgeir & Vennerød-Diesen, Frida Felicia (2019). Evaluering av norm for lærertetthet : NIFUs løsningsbeskrivelse for evaluering av norm for lærertetthet. NIFU Arbeidsnotat. 19. Vis sammendrag
 • Daus, Stephan (2018). Out of tune: Can we hear a bas(i)s for Norway’s decision to move its tested populations one grade up in TIMSS?.
 • Daus, Stephan; Stancel-Piatak, Agnes & Braeken, Johan (2018). Instructional sensitivity of the TIMSS items and test to Norwegian science education instruction.
 • Daus, Stephan & Braeken, Johan (2017). Are TIMSS country scores and rankings sensitive to varying opportunities to learn?.
 • Daus, Stephan (2016). Diving deeper into 'opportunity to learn': Does the 'opportunity to learn'-effect depend upon the content learned and the teacher?.
 • Daus, Stephan (2016). Explaining Difficulties in Large-Scale Assessments: Digging deeper into factors influencing the difficulty of content groups in TIMSS..
 • Daus, Stephan (2016). Exploring Science Content Knowledge: Science Difficulties for Norwegian Pupils in TIMSS.
 • Daus, Stephan (2015). Explanatory Item Response Theory in Large-Scale Science Assessments.
 • Daus, Stephan; Nilsen, Trude & Braeken, Johan (2015). Explaining Item Difficulty Heterogeneity Across Content Groups with Curricular Coverage.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. okt. 2014 15:45 - Sist endret 9. mai 2016 16:52

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter