English version of this page

Joachim Borgen Johansen

Konsulent - Studieseksjonen
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7, Helga Engs hus, 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1161 Blindern, 0318 Oslo
Andre tilknytninger Institutt for offentlig rett (Student) Idéhistorie (Student)