Norwegian version of this page

Seksjon for forskning og kommunikasjon

Postal address Postboks 1161 Blindern, 0318 OSLO
Visiting address Sem Sælands vei 7
Helga Engs hus
0371 OSLO
Org. Unit ID 180013