M. Nerland & H. Y. Hermansen - Sosiomaterielle perspektiver på profesjonskvalifisering: Kunnskapsressursenes betydning

Book chapter in Sølvi Mausethagen & Jens-Christian Smeby (red.),  Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026459.  Chapter 14, pp 167-179

 

Universitetsforlaget

Link to publication

Published Sep. 16, 2017 6:48 AM - Last modified Mar. 19, 2018 7:06 PM