Professorforelesning: Trude Nilsen

UTSATT - ny dato kommer. Trude Nilsen foreleser i forbindelse med tilsetting som professor. Tittel på forelesningen kommer.

Etter forelesningen blir det mottakelse med enkel servering.

Lenke til påmelding kommer.

Velkommen!

Published Apr. 26, 2022 1:35 PM - Last modified Apr. 26, 2022 1:35 PM