Scientific inquiry in TIMSS and PISA 2015. Inquiry as an instructional approach and the assessment of inquiry as an instructional outcome in science (COMPLETED)

Nani Teig

Sammendrag

Denne artikkelbaserte avhandlingen tar utgangspunkt i forskning innen naturfagdidaktikk og internasjonale storskala-undersøkelser. I avhandlingen belyses teoretiske, metodologiske og empiriske aspekter av utforskende arbeidsmåter i naturfag, både som en metodisk tilnærming til undervisningen og som et mål. Det ble brukt latent variabel modellering for å analysere data fra TIMSS og PISA 2015, både fra elev- og lærerspørreskjemaer, faglige tester til elevene og elevloggfiler. Funnene belyser de ulike rollene utforskende arbeidsmåter i naturfag har som metode og et mål for læringen. Denne avhandlingen argumenterer for at det er nødvendig å samle informasjon fra forskjellige kilder for å kunne forstå utforskende arbeidsmåter som inngang til undervisningen, som prosess og som produkt. Resultater fra denne studien kan gi viktige teoretiske bidrag til naturfagdidaktikk og utvikling av naturfaget i norsk skole. Det kan også være et bidrag til videreutvikling av rammeverkene i de internasjonale storskala-undersøkelsene for å bedre vurderingen av utforskende arbeidsmåter i naturfag både som en tilnærming til undervisningen og som et resultat. Arbeidet ble utført ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Henter forslag fra Google

Papers

  • Teig, N., Scherer, R., & Nilsen, T. (2018). More isn't always better: The curvilinear relationship between inquiry-based teaching and student achievement in science. Learning and Instruction, 56, 20-29. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2018.02.006
  • Teig, N., Scherer, R., & Nilsen, T. (2019, in press). I Know I Can, but Do I Have the Time? The Role of Teachers’ Self-Efficacy and Perceived Time Constraints in Implementing Cognitive-Activation Strategies in Science. Frontiers in Psychology, https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01697
Published Oct. 17, 2015 1:33 PM - Last modified Dec. 11, 2019 10:30 AM