Spesialpedagoger gjør en forskjell for andre

Stipendiat Terje Ulv Throndsen fra Institutt for spesialpedagogikk holdt innlegg om hva en spesialpedagog kan jobbe med på Guttedagen ved pedagogiske fag ved UiO, 7.februar 2019.

Les mer her.

(foto: Colvin / UiO)

Published Feb. 9, 2019 10:12 AM - Last modified Feb. 9, 2019 10:12 AM