Projects

Senior researchers and PhD students lead and participate in national, and international research projects and networks.

Current Projects


Learning Objects supporting Constructivism and 21st Century Skills (LOC21)

Læringsobjekter og konstruktivismen er to sentrale strømninger innenfor utdanning og Edtech-markedet. Læringsobjekter (Learning objects) refererer kort fortalt, til ideen om gjenbruk (av andres) læringsressurser. Konstruktivismen referer til ideen om at den lærende/eleven er aktiv i å konstruere sin egen kunnskap. Formålet med LOC21 prosjektet er å utvikle en bedre forståelse av hvordan vi kan kombinere læringsobjekter og konstruktivismen på en optimal måte, og hvordan denne kombinasjonen påvirker teknologiutvikling og pedagogisk praksis. Studien gjennomføres i samarbeid mellom Itslearning og IPED/Mediate. Prosjektet er et forprosjekt og finansiert av Det regionale forskingsfond, fondsregion Hovedstaden, Itslearning og Universitetet i Oslo. Empiriske studier utføres ved Stovner VGS. Forskningsspørsmålene er:

1) Hva er de viktigste prinsippene for LO og for konstruktivismen?

2) Hvilke konflikter er det mellom disse to settene av prinsipper, og hvordan kan konfliktene løses innenfor et integrert design som kombinerer det beste fra begge tradisjoner?

Project participant from Mediate: Anders Mørch


Simulert muntlighet som vurdering for læring i programmeringsfaget

Målet for dette prosjektet er å sikre god vurdering for læring i programmeringsfaget ved hjelp av en simulert multlighet med Scrimba-verktøyet. Prosjektet tar sikte på å finne ut av hvordan man kan bruke et digitalt audiovisuelt verktøy for å gi elevene gode faglige vurderinger og tilbakemeldinger i programmeringsfaget i den videregående skolen. Bakgrunnen for prosjektet er at det er krevende å gi gode vurderinger og tilbakemeldinger i faget, og at nivåforskjellen i elevpopulasjonen er høy, noe vi ønsker å motvirke.

Project participant from Mediate: Anders Kluge


Differensiert nettbasert samarbeidslæring med opptak og gjenbruk i voksenopplæring

Den teknologiske utviklingen har gjort samarbeidslæring og distribuert undervisning mulig. Et annet område for forskning og kommersialisering som har blitt viktig de siste årene er adaptiv læring. Prosjektet DiffSamRec søker å forene disse to mulighetene ved å bruke Studix teknologi for adaptiv distribuert læring og undervisning i etterutdanning ved Akershus fylkeskommune.

Project participant from Mediate: Anders Kluge


U-say                                                                         

U-say er et innovasjonsprosjekt i videregående skole, der forskere gjerne vil høre hva ungdom tenker om egen utdanning. Det gjøres i form av et dataprogram der elever lærer om hjernen og hjerneforskning, samtidig som de reflekterer over det å starte på videregående skole. Prosjektet er ledet av professor Mari Rege (UiS), i samarbeid med en tverrfaglig gruppe bestående av: førsteamanuensis Ingeborg Foldøy Solli (UiS), professor Sten Ludvigsen fra Universitetet i Oslo, professor Eric Bettinger fra Stanford University og David Yeager fra University of Texas.

Project participant from Mediate: Sten Ludvigsen


MakEY: Makerspaces in the early years                

Digital literacy and creative skills of young children will be developed through participation in creative activities in specially-designed spaces termed ‘makerspaces’. This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 734720 (MSCA RISE: Research and Innovation Staff Exchanges)

Project manager from Mediate: Hans Christian Arnseth


Co-constructing City Futures (3C)                                          

Co-constructing city futures (3C) address participation in the construction of ideas and visions for city futures. The project was initiated in a sandpit process addressing the green shift by developing projects that lead to radical and bold solutions and concepts for future cities.

Project Leader: Ole Smørdal


DiDiAC - Digitalised Dialogues Across the Curriculum        

The DiDiAC project commenced in April 2016 to develop new knowledge to help understand how students learn in contemporary digitalised schools and across three key knowledge domains – language, social science and natural science.

Project Leader: Ingvill Rasmussen

(2016-2020)


Cultural Heritage Mediascapes: Innovation in Knowledge and Mediation Practices    

The aim of the Cultural Heritage Mediascapes project is to deepen our understanding of how digitization and participatory models are transforming knowledge practices in museums and archives. A shared focus in the project is on young people's contributions to digital cultural heritage, and on the implications of interest-driven learning environments for policy and research in the cultural sector.

Project Leader: Palmyre Pierroux

(2015-2019) 


ENABLE: Higher Education and Multimedia in Special Needs Education and RehabilitationContexts of Learning 

The overall goal in this project is to contribute to competence building among teachers and rehabilitation workers who serve persons with sensory impairment in East Africa.

Project Leader: Bjørn Skaar(2014-2019)


Kompetent Bonde

The future of the Norwegian agriculture sector depends on an effective knowledge and innovation system. This project aims to strengthen how farmers develop their competence in such a system, and will provide both scientific and practical knowledge on how to do this. An important knowledge platform on the Norwegian agriculture innovation system will be developed. Strong involvement from the business sector and emphasis on communication from the project enhances its potential to succeed and to contribute to reforms.

Project Leader: Anders Mørch

(2015-2018)


Postdoc projects (current)


Dimitra Christidou

Mapping Meaning Making in Museums

Mapping Meaning Making in Museums is a three-year postdoc project developed in line with the demands for audience development that offers greater insight into visitors’ learning and engagement in museums. By exploring young audiences’ interactions with the museum exhibits, the project seeks to explore how museums bring cultural heritage to life and how visitors’ interactions with the museum bring a range of cultural practices to the fore.


Rolf Steier

My postdoc project focuses on understanding the relationships between spatial-technological features, social interaction, and learning.


Alfredo Jornet Gil

Knowing Bodies: The role of the moving body in thinking and learning

The Knowing Bodies project focuses on the role of the body in thinking and learning across a range of scholar, informal, and professional settings. Those settings include design work, training in aviation, professional software development, science and mathematics teaching-learning, and after school settings. The project examines cognitive topics, including remembering, transfer, inference, and situational awareness among others, from a praxeological perspective. By taking situated social praxis as the primary phenomenon of interest (and not individuals' private minds), the project offers empirical tutorials of diverse ways in which body, tools and materials become intertwined in human culture and thinking, thereby contributing to the integration of otherwise separated sociocultural and embodiment lines of research in the literature.


PhD projects (current)


Jo Inge Johansen Frøytlog

Digital Dialogues

Supervisor: Ingvill Rasmussen


Filipa de Sousa

A multiliteracy approach to the use of archetypical narratives in video games - relations to social skills and moral development

The present research is part of the emergent need to study the impact of alternative resources for educational purposes. With the advance of a new society, new educational models are required and so are innovative pedagogical tools. This proposal intends to explore the relation between the educational use of videogames and the social and moral development among the youth, and it will examine the question of what the relationship is between narrative archetypes in video games and young people’s learning and development of moral and social skills.

Supervisor: Ingvill Rasmussen

Co-supervisor: Palmyre Pierroux


Irina Engeness

The Use of Digital Tolls in Classrooms: Insights for Learning and the Development of Students as Learners Arising from the Cultural-Historical Theory

The project examines students’ learning with digital tools in Science and English writing classes and teachers’ facilitating of learning in such conditions. The study also provides an insight into the implications of learning with computers for the development of students as learners and the design of digital tools.

Supervisor: Anders Mørch

Co-supervisor: Ann Edwards, University of Oxford


Marianne Takvam Kindt

Immigrants educational attainment and achievement - the narratives behind

The project wants to investigate how and why the choice of attaining high and prestigious education is taken. This will be done by using narrative analysis as analytical strategy. The main objective in the research project is to analyze what kinds of narratives children of migrants use in their explanation of their educational choices. By understanding the narratives they use we will gain a better understanding of educational attainment among children of migrants in Norway.

Supervisor: Ola Erstad


Caroline Cruaud

The implementation and use of gamification in foreign language classes

The aim of this project is to develop and implement a gamified resource to learn French in Norwegian upper secondary schools. The project explores the use of gamification in foreign language classes and the different strategies used by students during collaborative learning.

Supervisor: Ola Erstad

Co-supervisor: Eva Thue Vold (ILS)


Kristin Aadland

Storytelling at school: a context for co-construction of meaning and oral skills

This projects explores the possibilities when including professional oral storytellers in a school context. It studies the interaction, the multimodality and how the storytelling situations can contribute to co-construction of meaning and to reflections on, and development of oral skills.

Supervisor: Ola Erstad


Renate Andersen

Knowledge Creation Inside and Outside the Organization: User-driven innovation and Inter-organizational Learning

This doctoral work investigates topics in user-driven innovation and inter-organizational learning. My master thesis pointed out that the inclusion of customers in professional product development processes revealed new forms of work (user-driven innovation). My PhD project explores how new work can be supported by a methodology (mutual development) and how it may foster learning within and between organizations (inter-organizational learning).

Supervisor: Anders Mørch


Emily Oswald

Meaning-Making and Participation in Digital Cultural Heritage

A PhD project investigating youth engagement and participation in museums and archives from the perspective of the user. This project focuses on participation in museums and archives from the user perspective, and specifically explores how young people (ages 15-25) interact with and make use of archival and museum resources in out-of-school contexts. Yhe research will be conducted during a four-year PhD fellowship (2016-2020) in the Department of Education at the University of Oslo, and is part of the nationally financed research project, “Cultural Heritage Mediascapes: Innovation in Knowledge and Mediation Practices.”

Supervisor: Palmyre Pierroux


Past Projects (selected)


Visitor Engagement          

This BIA project has the aim of developing concepts and innovative tools for understanding visitor engagement in science centers and museums. The consortium includes participants from the University of Oslo, Norsk Regnesentral, Expology, Norsk Teknisk Museum, Norsk Maritimt Museum and Engineerium.

Researcher: Palmyre Pierroux

(2013-2017)


KnowMo - Knowledge in motion across contexts of learning

Investigating knowledge practices in and out of school - How and what do young people learn when they participate in organized sports or in online communities? Can teachers make use of such out-of school learning, and will it make school learning more engaging for students? These are some of the questions that motivate the research project KnowMo. The KnowMo project aims to develop understanding of the differences and similarities between learning processes in different contexts. A practical objective is to investigate and suggest how teachers can draw on young people’s out-of-school experiences in ways productive for school learning.

Project Leader: Ola Erstad

(2012-2016)


Ark & App 

The research project Ark & App investigates the use of teaching aids in planning, implementating and evaluating teaching in four subjects in basic education, math, science, English and social studies. Through 12 case studies, we observe how teaching aids are used in teaching programw, with particular emphasis on how different teaching materials create involvement and various forms of interaction between teacher and student. Pre-posttests are also used to identify student learning with the choice of various teaching aids

Project Leader: Øystein GIlje

(2013-2015)


Spilltakulær - Gamification, participation and learning

This pre-project investigates pedagogical models linked with the use of gamification in foreign language teaching. It will bring together schools, researchers and developers to create new innovative strategies to engage students in their learning. How can gamification participates in changing schools in order to give more agency to the students as well as making them more engaged in their own learning processes?

Researcher: Ola Erstad

(2014-2015)


MIRACLE - Mixed Reality Interactions across Contexts of Learning

The primary objectives of MIRACLE are to develop knowledge about what characterizes science learning and instruction when a mixed reality actiivity is used for educational purposes. MIRACLE delivers models of learning spaces for a mixed reality set up that seamlessly ties together different settings: the school, the web, and the museum. The project provides knowledge and inspiration for designing an educational program that utilizes the Internet of the future.

Project Leader: Ingeborg Krange

(2010-2014)


OBSERVE. Understanding Visitor Engagement

The overarching idea in Observe is to develop an existing prototype from the CONTACT project into a market-ready product used to conduct visitor studies in museums, cultural heritage organizations and other institutions in the cultural sector. The aim is to introduce a new standard of practice in the field of visitor studies at a national level. Observe is a 1-year project, 2013–2014.

Project Leader: Palmyre Pierroux

(2013-2014)


CONTACT: Communicating Organizations in Networks of Art and Cultural Heritage Technologies

Research in CONTACT investigated the design and use of digital and social media in museums and cultural heritage organizations. 'Problems in practice' and 'anticipating change' related to new ICTs, identified in collaboration with our different museum partners, framed the development of research activities in CONTACT. The total funding was NOK 12 million.

Project Leader: Palmyre Pierroux

(2009-2013)


SCY - Science Created by You

This EU-project developed a system for constructive and productive learning of science and technology by using a flexible and adaptive pedagogical approach to learning. SCY was an Integrated project financed by the 7th framework program in the European Commission, running from 2008-2012 with 12 partners from 7 countries. The total funding was €6 million.

Project Leader: Anders Kluge

(2008-2012)


TWEAK - Tweaking Wikis for Education and Advancement of Knowledge 

The TWEAK project had two interrelated goals. First, to match collectively oriented tools such as wikis with tasks that require collaborative efforts. Secondly, to address the role of the teacher as a most vital force in designing and supporting activities conducive to knowledge advancement.

Project Leader: Ingvill Rasmussen

(2008-2011)


Social change and personal development – psychosocial perspectives

This theoretical project has for main focus the analysis of "intergenerational transmission" in regard to several empirical examples. 
This project aims at combining a materialistic perspective with a psychosocial understanding of gender.

Researcher: Monica Rudberg


Three Generations in a Chinese Village

This project explores the impact of social transformation in post-Mao China on rural young people’s lives from a generational perspective. It starts with members of the current youth generation (18-28 years old) and compares their life stories with those of their parents and grandparents. The investigation will focus on two general themes: rural youth’s experiences of China’s reform and opening up in comparison with their parents’ and grandparents’ experiences of the same social transformation; and the experiences of ‘being young’ across the three generations of youth.

Researcher: Fengshu Liu


Read more about past projects here

Published Mar. 19, 2015 3:03 PM - Last modified Aug. 16, 2018 11:09 AM