Organisering av data i store samarbeidsprosjekter – et praktisk eksempel

Når man skal samarbeide om innsamling og bruk av forskningsdata på tvers av institusjoner, er det viktig å ha et godt etablert system for organisering av data. Det er viktig å på forhånd tenke gjennom koding, tilgangsstyring, mappestruktur og filnavngiving. I denne kurset gir vi et praktisk eksempel på hvordan dette kan gjøres. 

Image may contain: Smile, Wedding dress, Bride, Happy, Gesture.

Påmelding

Påmeldingsfrist: 10. oktober

Målgruppe

Forskere som samarbeider nasjonalt og/eller internasjonalt om innsamling og bruk av forskningsdata og ønsker et praktisk eksempel på hvordan man kan organisere sine data 

Læringsmål

Tilgangsnivåer i prosjektet i forskjellig faser

Filnavngiving og hvordan bruke ID-er på en strukturert måte for å navngi

Hvordan bruke tall og standardstrukturer organisere mapper i et prosjekt

Hvordan ha oversikt over materialet som man ha samlet inn og kobling av data

Instructor

Bjørn Sverre Gulheim, TLVlab

 

Published Aug. 29, 2022 3:00 PM - Last modified Sep. 29, 2022 2:49 PM