2012

Publisert 13. des. 2012 10:44

Skoleledere som ikke lar seg sinke av byråkratiske kjøreregler lykkes i sitt arbeid mot mobbing. Det viser en ny studie fra Utdanningsvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Oslo.

Publisert 11. des. 2012 10:04

Etter flere år med nedadgående resultater, viser den internasjonale undersøkelsen TIMSS 2011 at norske barns realfagskunnskap nå er på vei oppover. I Sverige og Finland er utviklingen negativ.

Publisert 18. okt. 2012 14:15

I boka «22. juli. Forstå – forklare – forebygge» forklares terrorhandlingen på Utøya i 12 bidrag fra ulike kunnskapsmiljøer. – Et bredt faglig perspektiv er nødvendig for å forstå 22. juli. Og akademia bør spille en viktig rolle i etterkant av terroren, mener redaktør Svein Østerud.  

Publisert 14. aug. 2012 11:24

Et stort antall barn i den vestlige verden må ved starten av skolegangen sin mestre to språk – både morsmålet og skolens språk. Spørsmålet om hvilken rolle morsmålet spiller i utviklingen av andrespråklige ferdigheter har tiltrukket seg stor oppmerksomhet både fra forskere, lærere og andre som arbeider med tospråklige. Temaet er nå belyst av to UV-forskere i en prisvinnende artikkel.

Publisert 14. aug. 2012 11:24

Monica Melby-Lervåg (ISP) og Arne Lervåg (PFI) har mottatt den prestisjefulle «The UKLA/ Wiley-Blackwell Research in Literacy Education Award» for beste publikasjon i britiske Journal of Research in Reading.