2013

Sist endret 4. feb. 2016 12:18 av ainaro@uio.no
Sist endret 12. jan. 2017 14:55 av ainaro@uio.no

Elever som bruker nettleksikonet Wikipedia i skolesammenheng, vet at informasjonen kan være feil eller mangelfull. Dette stopper imidlertid ikke elevenes bruk. Derimot gjør frykten for kritikk fra læreren at elever unngår å bruke Wikipedia.

Sist endret 4. apr. 2013 10:46 av oyunnsh@uio.no

- Politikerne går ikke langt nok i å velge retning for norsk skole. Resultatet er uklar styring og et vedvarende høyt frafall fra videregående opplæring, mener forskerne Berit Karseth og Jorunn Møller ved Det utdanningsvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Oslo.

Sist endret 4. mars 2013 08:21 av oyunnsh@uio.no
Sist endret 4. mars 2013 08:24 av oyunnsh@uio.no
Sist endret 7. mars 2018 14:59 av Trine Smestad

Halvparten av norske skoleledere ønsker å dele elevene etter faglig nivå i enkelte fag, men få gjør det. Det viser ny forskning fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo.

Sist endret 28. juni 2013 14:31 av Gro Stueland Skorpen
Sist endret 25. juni 2013 13:20 av oyunnsh@uio.no
Sist endret 10. apr. 2013 13:02 av oyunnsh@uio.no
Sist endret 6. mars 2013 13:38 av oyunnsh@uio.no

Nesten hver tredje nyutdannede lærer som ble ansatt i perioden fra 2006 til 2011 forsvant fra yrket. Det er først og fremst misnøye med arbeidsmiljø og ledelse som gjør at nye lærere vurderer å forlate yrket. Det viser ny forskning fra Utdanningsvitenskapelig fakultet.

Sist endret 3. apr. 2013 15:36 av oyunnsh@uio.no
Sist endret 16. mai 2013 14:39 av Shane David Colvin
Sist endret 18. okt. 2019 12:32 av Trine Smestad

Forskere fra Det utdanningsvitenskapelige fakultet deltar som rådgivere i det første rumenske forskningsprosjektet som kartlegger leseferdigheter hos Rom-barn.