Tidligere arrangementer

Illustrasjonsfoto av fjellandskap i soloppgang.
Tid og sted: 21. okt. 202122. okt. 2021, Universitetet i Oslo

Konferansen er et møtested for forskere og PhD-stipendiater i de nordiske landene som jobber med miljø- og bærekraftspørsmål knyttet til utdanning.

Bildet kan inneholde: briller, kinn, smil, visjon omsorg, øye.
Tid og sted: 15. okt. 2021 15:10, Auditorium 1, Helgs Engs Hus

Master of Arts Emily Christine Oswald ved Institutt for pedagogikk vil forsvare sin avhandling "Pa-KOW! Doing Participatory Knowledge Work in Museums and Archives" for graden ph.d.

Cecilie Enqvist-Jensen. Foto.
Tid og sted: 24. sep. 2021 12:00, Auditorium 2, Helga Engs hus

Cand.ed. Cecilie Enqvist-Jensen ved Institutt for pedagogikk vil forsvare sin avhandling "Knowledge Practices and Learning Challenges in Legal Education - Examining students’ collaborative work in two undergraduate courses" for graden ph.d.

Emmanuel Walla. Foto.
Tid og sted: 17. sep. 2021 15:00, Zoom

Master Emmanuel Wilson Walla ved Institutt for pedagogikk vil forsvare sin avhandling "HIV/AIDS, TRADITIONS AND EDUCATION IN SOUTH SUDAN: Analysing the roles of the school, the community and the authorities in addressing the spread of HIV infection and mitigating the effects of AIDS on learners" for graden ph.d.

Bildet kan inneholde: panne, leppe, smil, øyenbryn, øyenvippe.
Tid og sted: 10. sep. 2021 14:00, Auditorium 1, Helga Engs Hus

Master Siri Steffensen Bratlie ved Institutt for spesialpedagogikk vil forsvare sin avhandling "Understanding and Enhancing Morphological Knowledge in Children with Language-Minority Backgrounds: A Meta-Analysis and a Randomized Controlled Trial" for graden PhD.

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, ansikt, kinn.
Tid og sted: 21. juni 2021 12:00, Zoom

Cand.paed. Anne Cathrine Thurmann-Moe ved Institutt for spesialpedagogikk vil forsvare sin avhandling "Effekt av artikulatorisk bevissthetstrening på skriftspråklige ferdigheter. En randomisert kontrollert undersøkelse og en singel case studie." for graden PhD.

Bildet kan inneholde: klær, panne, nese, kinn, leppe.
Tid og sted: 4. juni 2021 12:15, Zoom

Master Line Ingulfsen ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning vil forsvare sin avhandling "Doing representations: Exploring teachers’ and students’ collaborative sensemaking with visual representations" for graden PhD.

Bildet kan inneholde: person, klær, hår, smil, øyenbryn.
Tid og sted: 1. juni 2021 12:15, Zoom

Master Filipa de Sousa ved Institutt for pedagogikk vil forsvare sin avhandling "A Dialogic Approach to Game-Based Learning - The Role of the Teacher in Students’ Engagement with Ethics and Morality in Citizenship Education Using a Commercial Off-the-Shelf Videogame." for graden PhD.

Bildet kan inneholde: hode, leppe, øyenbryn, øye, smil.
Tid og sted: 31. mai 2021 12:15, Zoom

Master Camilla Gudmundsdatter Magnusson ved Instiutt for lærerutdanning og skoleforskning vil forsvare sin avhandling "Lesedidaktiske praksiser i norskfaget på ungdomstrinnet. Læreres lesestrategiundervisning og tekstavhengige spørsmål – og elevers metakognitive kunnskap om egen lesing." for graden PhD.

Bildet kan inneholde: briller, panne, nese, briller, smil.
Tid og sted: 28. mai 2021 13:00, Zoom

Master Michel Alexandre Cabot ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning vil forsvare sin avhandling "Meaningful Grammar Feedback in English Writing Teacher Education" for graden PhD.

Bildet kan inneholde: briller, briller, hår, ansikt, leppe.
Tid og sted: 21. mai 2021 12:45, Zoom

Lektor Mari-Anne Sørlie ved Institutt for spesialpedagogikk vil forsvare sin avhandling "Testing the effectiveness of the N-PALS model – a school-wide framework to prevent externalizing student problem behavior" for graden dr.philos.

Portrettbilde av phd kandidat. Foito.
Tid og sted: 11. mai 2021 16:00, Zoom

Master Wills Kalisha ved Institutt for pedagogikk vil forsvare sin avhandling " 'You have to wait.' A hermeneutic phenomenological exploration of unaccompanied minors waiting for asylum response in Norway" for graden Philosophiae doctor.

Bildet kan inneholde: klær, nese, hår, kinn, smil.
Tid og sted: 16. apr. 2021 14:00, Zoom

MA Ingrid Miriam Rodrick Beiler ved Instiutt for lærerutdanning og skoleforskning vil forsvare sin avhandling Multilingualism as a Resource in English Writing Instruction - Opportunities and Obstacles in Five Linguistically Diverse Classrooms in Norway for graden Philosophiae doctor.

Bildet kan inneholde: person, hår, smil, øyenbryn, øye.
Tid og sted: 15. apr. 2021 14:00, Zoom

Master Jennifer Maria Luoto ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning vil forsvare sin avhandling Exploring, understanding, and problematizing patterns of instructional quality: A study of instructional quality in Finnish–Swedish and Norwegian lower secondary mathematics classrooms for graden Philosophiae doctor

Tid og sted: 25. mars 2021 12:00, Zoom

Master Mari Sjøberg ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning vil forsvare sin avhandling Teaching and learning through scientific practices in the laboratory in biology education. Exploring modelling through representation construction as scientific practice for graden philosophiae doctor.

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, kinn, øyenbryn.
Tid og sted: 18. mars 2021 12:15, Zoom

Master Joseph Odeke-Nato ved Institutt for pedagogikk vil forsvare sin avhandling Information and Communication Technology (ICT) in Teacher Education. Towards facilitating conducive learning environments for learners with visual impairment for graden Philosophiae doctor.

Bildet kan inneholde: portrett, tilpasning.
Tid og sted: 24. feb. 2021 14:00, Zoom

Master Kondwani Kajera Mughogho ved CEMO vil forsvare sin avhandling Subscale Score Estimation Methods in International Large-Scale Assessment. What is the subscale estimation method of Choice? for graden PhD.

Bildet kan inneholde: hode, øre, leppe, kinn, frisyre.
Tid og sted: 16. des. 2020 09:00, Zoom

Master Kjetil Horn Hogstad ved Institutt for Pedagogikk vil forsvare sin avhandling The Plasticity of Bildung – Towards a New Philosophy of Education for graden ph.d.

Bildet kan inneholde: tekst, font, banner, logo, merke.
Tid og sted: 4. des. 2020 13:3015:30, Zoom

Our conference in Oslo in June was cancelled, but instead we are setting up an online symposium on December 4 at 13:30-15:30 CET.

Bildet kan inneholde: halskjede, hår, hake.
Tid og sted: 19. okt. 2020 14:00, Auditorium 1, Helga Engs Hus

Master Elisabeth Stang Lund ved Institutt for pedagogikk vil vil forsvare sin avhandling "Discrepancies in Texts and Source Evaluation - An Investigation Into How Textual, Format and Individual Factors, Affect Use of Sourcing Strategies" for graden Philosophiae doctor.

To gutter leser bøker og på skjerm
Tid og sted: 15. okt. 2020 10:0011:30, Strømmes fra Litteraturhuset i Oslo

Boka gir viktig innsikt i utviklingen i leseferdigheter blant elever i Norden og viser hvordan resultater fra store leseundersøkelser kan benyttes til å forstå mer om elevers lesing.

Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, frisyre, øyenbryn.
Tid og sted: 2. okt. 2020 12:00, Auditorium 3 Helga Engs hus

Master Mia Cecilie Heller ved Institutt for pedagogikk vil forsvare sin avhandling Supporting second-language learning in the early elementary years: A researcher-practitioner approach for graden Philosophiae Doctor.

foto av en gutt med briller som leser en bok og det står tospråklig på tavla med tegnede muskler
Tid og sted: 17. sep. 2020 16:3018:00, Litteraturhuset, Wergelandsveien 29 rom: Amalie Skram

En gruppe forskere tilknyttet Institutt for spesialpedagogikk UiO og Universitetet i Stavanger tester påstanden om at tospråklighet trener hjernen og gir bedre oppmerksomhet, evne til organisering, planlegging og hukommelse.

Arrangement på Forskningsdagene 2020.

Bildet kan inneholde: person, ansikt, hår, øyenbryn, panne.
Tid og sted: 11. sep. 2020 13:00, Auditorium 1, Helga Engs hus

Master Christiane Lingås Haukedal ved Institutt for spesialpedagogikk vil forsvare sin avhandling "Quality of Life in Children with Hearing Loss" for graden PhD.

Bildet kan inneholde: hår, ansikt, øyenbryn, panne, frisyre.
Tid og sted: 28. aug. 2020 13:00, Aud. 3 Helga Engs Hus

Master Anita Lopez-Pedersen ved Institutt for spesialpedagogikk vil forsvare sin avhandling "Understanding, identifying and ameliorating young children’s early numeracy skills: A multimethod approach" for graden Philosophiae doctor.