Kommende arrangementer

Tid og sted: 12. juni 2020 10:15, Zoom

Cand.philol. Alf Gunnar Eritsland vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos.

Torsdag 12. juni 2020 kl 10.15 , Zoom.

Avhandlingens tittel er:

Med skolen som misjonsmark. Den norske vekkingsrørslas satsing på lærarutdanning 1890 – 1946.