Åpen forelesning med professor Margaret Owen

Tittel på forlesningen: Emerging self-regulation abilities in low-income ethnic minority preschoolers. Variations and disparities in school readiness. 

Margaret Owen er professor ved University of Texas at Dallas, der hun også er leder for Center for Children and Families. I tillegg er hun professor II ved UV.

Owens forskning har vært knyttet til barns utvikling med et spesielt fokus mot forhold som påvirker barns personlighetsutvikling. Hennes forskning har bidratt til økt forståelse for betydningen av både familiens og barnehagens plass i barns tidlige utvikling. Hun har spesielt satt fokus på betydningen av et sensitivt foreldre/barn-samspill i barnets tidlige liv for utvikling av trygg tilknytning og god personlighetsutvikling.

Arrangør

Monica Dalen, Institutt for spesialpedagogikk
Publisert 6. aug. 2013 13:43 - Sist endret 3. sep. 2013 13:04