Åpen forelesning med professor Margaret Owen

Professor Margaret Owen holder en åpen forelesning med tittelen Continuity and Change in Caregiving Sensitivity and Attachment Security from Infancy to Late Adolescence.

Margaret Owen er professor ved University of Texas at Dallas, der hun også er leder for Center for Children and Families. I tillegg er hun professor II ved UV.

Owens forskning har vært knyttet til barns utvikling med et spesielt fokus mot forhold som påvirker barns personlighetsutvikling. Hennes forskning har bidratt til større forståelse for betydningen av både familiens og barnehagens plass i barns tidlige utvikling. Hun har spesielt sett betydningen av et sensitivt foreldre/barn-samspill i barnets tidlige liv for utvikling av trygg tilknytning og god personlighetsutvikling.

Arrangør

Monica Dalen, Institutt for spesialpedagogikk
Publisert 21. jan. 2013 10:24