Åpen forelesning med professor Catherine Snow

"Learning from talking: The importance of discussion as a source of knowledge from kindergarten through secondary school".

Learning from talking

Stadig flere forskningsresultater peker på diskusjoner som en verdifull del av effektive undervisningsopplegg. I denne forelesningen vil professor Catherine Snow snakke om diskusjonen som en kilde til kunnskap, i barnehagen og i skolen. 

Professor Catherine Snow

Catherine Snow er Patricia Albjerg Graham Professor ved Harvard Graduate School of Education og professor II ved Det Utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Hennes forskningsinteresser inkluderer barns språkutvikling, barns lese- og skriveferdigheter og temaer relatert til minoritetspråklige barns utvikling av engelskferdigheter.

Catherine Snow har vært medforfatter for flere bøker om språkutvikling og utvikling av lese- og skriveferdigheter, hun har også publisert i flere tidskrifter og antologier om disse temaene.

Arrangør

Professor Bente E. Hagtvet, Instiutt for spesialpedagogikk, og professor Ivar Bråten, Pedagogisk forskningsinstitutt
Publisert 4. okt. 2012 11:18 - Sist endret 4. feb. 2016 13:12