Boklansering: Professional Responsibility - New Horizons of Praxis

Hva innebærer profesjonsansvar i en stadig mer usikker, uberegnelig og deregulert verden? Dette er kjernespørsmålet som boken behandler.

Illustrasjonsfoto: Routledge

Profesjonsansvar

Utgangspunktet for de forskjellige bidragsyterne i boken er at profesjonsansvarlighet er en væremåte som medfører et spesifikt mandat - å oppføre seg på en konsistent måte i forhold til moralske og samfunnsmessige forventninger som påligger en profesjonell yrkesutøver.

Vi ser imidlertid at det er tiltagende mangel på konsensus rundt hva et slikt mandat innebærer, og enda mindre enighet om hva slags adferd som slik ansvarlighet medfører.

Boken inneholder bidrag fra flere forfattere som problematiserer og foreslår utvikling av profesjonsansvar fra normative og empiriske perspektiver.

Program

16.00: A brief overview of the book by Tone Dyrdal Solbrekke and Ciaran Sugrue
16.15: Professional Responsibility Under Pressure? Tomas Englund &Tone Dyrdal Solbrekke
16.25: Teaching Professional Responsibility - A Clash of Approaches in Legal and Nursing Education. William Sullivan & Molly Sutphen
16.35: Brief Discussion: How and what do the chapters contribute to professional responsibility?
16.45: Leadership: Professionally Responsible Rule Bending and Breaking? Ciaran Sugrue
16.55: Re-framing Professional Responsibilities in Nursing: Exploring Competing Constructions of Responsibility. Sally Wellard and Kristin Heggen
17.05: Teacher Education for Professional Responsibility: What Should it Look Like? Berit Karseth
17.15: Comments by Jorunn Møller
17.30: Discussion: How and what do the chapters contribute to professional responsibility?
18.00: Light food and wine/ soft drinks - and the discussion continues!
19.00: End of program
 

Les mer om programmet og en flyer om boken (pdf).

Arrangør: Tone Dyrdal Solbrekke

Emneord: Boklansering
Publisert 31. aug. 2011 13:24 - Sist endret 31. okt. 2013 10:31