Høst 2013

Tidligere

Ann-Cathrin Faldet vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 20. desember 2013.

Avhandlingens tittel er:

Jenter som utøver vold. En empirisk studie av jenters erfaringer med gjenaktivitet, familieliv og skolegang.

Sigrun Svenkerud vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 8. november 2013.

Avhandlingens tittel er:

Opplæring i muntlige ferdigheter på 9. trinn.

Randi Myklebust Sølvik vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

tirsdag 29. oktober 2013.

Avhandlingens tittel er:

Friluftsliv som sosialt læringslandskap for ungdom i risiko. Eit fenomenologisk-inspirert kasusstudium.

Tid og sted: 24. okt. 2013 12:15, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Joke Ingrid Dewilde vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 24. oktober 2013.

Avhandlingens tittel er:

Ambulating teachers. A case study of bilingual teachers and teacher collaboration.

Crina Damsa vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 18. oktober 2013.

Avhandlingens tittel er:

Knowledge Co-construction and Object-oriented Collaboration. A Study of Learning through Collaborative Construction of Knowledge Objects in Higher Education.

Ann Elise Kristoffersen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 11. oktober 2013.

Avhandlingens tittel er:

Litterasitetspraksiser i barnehager med hørselshemmede og hørende barn.

Kristin Vonheim vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 4. oktober 2013.

Avhandlingens tittel er:

Tidlig samspill i familier med utenlandsadopterte barn. En observasjonsstudie av foreldre-barn samspill når adoptivbarna er to og tre år.

Tid og sted: 2. okt. 2013 12:1516:00, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Eria Paul Njuki og Rita Christine Nakitende vil forsvare sin felles avhandling for graden ph.d.

onsdag 2. oktober 2013.

Avhandlingens tittel er:

The effect of training teachers in phonemic awareness and letter-sound knowledge on children's reading compentencies: A Ugandan urban context.

Tid og sted: 27. sep. 2013 10:1515:00, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Anders McDonald Sookermany vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos.

fredag 27. september 2013.

Avhandlingens tittel er:

On Developing (Post)modern Soldiers - An Inquiry into the Ontological and Epistemological Foundation of Skill-Acquisition in an Age of Military Transformation.

Gunn Elin Heimark vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 19. september 2013.

Avhandlingens tittel er:

Praktisk tilnærming i teori og praksis. Ungdomsskolelæreres forståelse av en praktisk tilnærming i fremmedspråksundervisningen.

Kristin Helstad vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

tirsdag 17. september 2013.

Avhandlingens tittel er:

Kunnskapsutvikling blant lærere i videregående skole. En studie av et skoleutviklingsprosjekt om skriving i og på tvers av fag.

Tid og sted: 13. sep. 2013 12:1516:00, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Majken Korsager vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 13. september 2013.

Avhandlingens tittel er:

GLOBALIZING THE SCIENCE CLASSROOM. Exploring the development of students' conceptual understandings of climate change from international peer collaboration.

Tid og sted: 9. aug. 2013 12:1516:00, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Dorothy Sutherland Olsen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 9. august 2013.

Avhandlingens tittel er:

Interdisciplinary Collaboration in Science-based Technologies: Studies of knowledge creation in nanoscience and nanotechnologies.