Høst 2013

Tidligere

Tid og sted: 20. des. 2013 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Ann-Cathrin Faldet vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 20. desember 2013.

Avhandlingens tittel er:

Jenter som utøver vold. En empirisk studie av jenters erfaringer med gjenaktivitet, familieliv og skolegang.

Tid og sted: 8. nov. 2013 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Sigrun Svenkerud vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 8. november 2013.

Avhandlingens tittel er:

Opplæring i muntlige ferdigheter på 9. trinn.

Tid og sted: 29. okt. 2013 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Randi Myklebust Sølvik vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

tirsdag 29. oktober 2013.

Avhandlingens tittel er:

Friluftsliv som sosialt læringslandskap for ungdom i risiko. Eit fenomenologisk-inspirert kasusstudium.

Tid og sted: 24. okt. 2013 12:15, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Joke Ingrid Dewilde vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 24. oktober 2013.

Avhandlingens tittel er:

Ambulating teachers. A case study of bilingual teachers and teacher collaboration.

Tid og sted: 18. okt. 2013 12:15, Auditorium 1, Kristine Bonnevies hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Crina Damsa vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 18. oktober 2013.

Avhandlingens tittel er:

Knowledge Co-construction and Object-oriented Collaboration. A Study of Learning through Collaborative Construction of Knowledge Objects in Higher Education.

Tid og sted: 11. okt. 2013 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Ann Elise Kristoffersen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 11. oktober 2013.

Avhandlingens tittel er:

Litterasitetspraksiser i barnehager med hørselshemmede og hørende barn.

Tid og sted: 4. okt. 2013 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Kristin Vonheim vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 4. oktober 2013.

Avhandlingens tittel er:

Tidlig samspill i familier med utenlandsadopterte barn. En observasjonsstudie av foreldre-barn samspill når adoptivbarna er to og tre år.

Tid og sted: 2. okt. 2013 12:1516:00, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Eria Paul Njuki og Rita Christine Nakitende vil forsvare sin felles avhandling for graden ph.d.

onsdag 2. oktober 2013.

Avhandlingens tittel er:

The effect of training teachers in phonemic awareness and letter-sound knowledge on children's reading compentencies: A Ugandan urban context.

Tid og sted: 27. sep. 2013 10:1515:00, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Anders McDonald Sookermany vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos.

fredag 27. september 2013.

Avhandlingens tittel er:

On Developing (Post)modern Soldiers - An Inquiry into the Ontological and Epistemological Foundation of Skill-Acquisition in an Age of Military Transformation.

Tid og sted: 19. sep. 2013 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Gunn Elin Heimark vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 19. september 2013.

Avhandlingens tittel er:

Praktisk tilnærming i teori og praksis. Ungdomsskolelæreres forståelse av en praktisk tilnærming i fremmedspråksundervisningen.

Tid og sted: 17. sep. 2013 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Kristin Helstad vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

tirsdag 17. september 2013.

Avhandlingens tittel er:

Kunnskapsutvikling blant lærere i videregående skole. En studie av et skoleutviklingsprosjekt om skriving i og på tvers av fag.

Tid og sted: 13. sep. 2013 12:1516:00, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Majken Korsager vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 13. september 2013.

Avhandlingens tittel er:

GLOBALIZING THE SCIENCE CLASSROOM. Exploring the development of students' conceptual understandings of climate change from international peer collaboration.

Tid og sted: 9. aug. 2013 12:1516:00, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Dorothy Sutherland Olsen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 9. august 2013.

Avhandlingens tittel er:

Interdisciplinary Collaboration in Science-based Technologies: Studies of knowledge creation in nanoscience and nanotechnologies.