ils

Sist endret 16. aug. 2013 14:10 av aevandt@uio.no
Sist endret 1. nov. 2013 10:15 av aevandt@uio.no
Sist endret 2. des. 2021 09:18 av Trine Smestad

Sigrun Svenkerud vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 8. november 2013.

Avhandlingens tittel er:

Opplæring i muntlige ferdigheter på 9. trinn.

Sist endret 19. sep. 2013 09:12 av aevandt@uio.no

Gunn Elin Heimark vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 19. september 2013.

Avhandlingens tittel er:

Praktisk tilnærming i teori og praksis. Ungdomsskolelæreres forståelse av en praktisk tilnærming i fremmedspråksundervisningen.

Sist endret 18. okt. 2013 11:45 av aevandt@uio.no

Joke Ingrid Dewilde vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 24. oktober 2013.

Avhandlingens tittel er:

Ambulating teachers. A case study of bilingual teachers and teacher collaboration.

Sist endret 11. sep. 2013 11:56 av aevandt@uio.no

Kristin Helstad vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

tirsdag 17. september 2013.

Avhandlingens tittel er:

Kunnskapsutvikling blant lærere i videregående skole. En studie av et skoleutviklingsprosjekt om skriving i og på tvers av fag.

Sist endret 2. des. 2021 09:17 av Trine Smestad

Majken Korsager vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 13. september 2013.

Avhandlingens tittel er:

GLOBALIZING THE SCIENCE CLASSROOM. Exploring the development of students' conceptual understandings of climate change from international peer collaboration.

Sist endret 20. aug. 2013 10:50 av Toril Eggen
Sist endret 14. okt. 2013 16:11 av aevandt@uio.no
Sist endret 20. aug. 2013 10:52 av Toril Eggen
Sist endret 8. jan. 2014 12:36 av aevandt@uio.no