Disputas: Cand.philol. Gunn Elin Heimark

Gunn Elin Heimark vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 19. september 2013.

Avhandlingens tittel er:

Praktisk tilnærming i teori og praksis. Ungdomsskolelæreres forståelse av en praktisk tilnærming i fremmedspråksundervisningen.

Gunn Elin Heimark

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Bruk av målspråk i fremmedspråksundervisningen: Hva gjør lærerne og hvordan virker det? En belysning ut fra eget observasjonsmateriale og øvrig viteninnsamling og med referanse til forskningen innenfor området.

Tid: Torsdag 19. september 2013 kl 10.15 - 11.00

Sted: Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo.

Bedømmelseskomité

  • Prorektor Hanne Leth Andersen, Roskilde Universitet, Danmark (1. opponent).
  • Professor Hans Petter Helland, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo (2. opponent).

3. medlem av bedømmelseskomitéen og komitéens koordinator er postdoktor Kari Anne Rødnes, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i oslo

Disputasens leder

  • Professor Rita Hvistendahl, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Veiledere

  • Professor emeritus Aud Marit Simensen, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
  • Førsteamanuensis Glenn Ole Hellekjær, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

For sammendrag, se:

Information in English, kommer senere

Publisert 14. aug. 2013 13:58 - Sist endret 19. sep. 2013 09:12