Disputas: Cand.philol. Joke Ingrid Dewilde

Joke Ingrid Dewilde vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 24. oktober 2013.

Avhandlingens tittel er:

Ambulating teachers. A case study of bilingual teachers and teacher collaboration.

Joke Ingrid Dewilde

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Language education policies in Norway: What is offered to whom and why? Some reflections on the conceptualization of bi- and multilingual education in a time of global migration.

Tid: Torsdag 24. oktober 2013 kl 10.15 - 11.00

Sted: Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo.

Bedømmelseskomité

  • Professor Christine Hélot, Université de Strasbourg /LILPA (Linguistique, Langues, Parole) / GEPE (Groupe d'Études sur le plurilinguisme Européen) UR 1339. (1. opponent).
  • Professor Adrian Blackledge, University of Birmingham/MOSAIC Centre for Research on Multilingualism. (2. opponent).

3. medlem av bedømmelseskomitéen og komitéens koordinator er førsteamanuensis Eva Thue Vold, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i oslo

Disputasens leder

  • Førstelektor Torgeir Onstad, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  • Professor Rita Hvistendahl, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
  • Professor Stephen Dobson, Høgskolen i Hedmark.
  • Førsteamanuensis Mari-Ann Igland, Høgskolen i Hedmark

 

For sammendrag, se:

Information in English, kommer

Publisert 17. sep. 2013 14:05 - Sist endret 18. okt. 2013 11:45