Disputas: Cand.philol. Kristin Helstad

Kristin Helstad vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

tirsdag 17. september 2013.

Avhandlingens tittel er:

Kunnskapsutvikling blant lærere i videregående skole. En studie av et skoleutviklingsprosjekt om skriving i og på tvers av fag.

Kristin Helstad

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: .Belys fordeler og ulemper ved en systemisk/ sosialkonstruktivistisk/ narrativ kommunikasjonsteoretisk plattform for kommunikasjonsforståelsen i forskning på kunnskapsutvikling blant lærere i skolen.

Tid: Tirsdag 17. september 2013 kl 10.15 - 11.00

Sted: Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo.

Bedømmelseskomité

  • Professor Mads Hermansen, Nordic School of Public Health, Göteborg, Sverige (1. opponent).
  • Professor May Britt Postholm, Program for lærerutdanning, NTNU (2. opponent).

3. medlem av bedømmelseskomitéen og komitéens koordinator er førsteamanuensis Jon Magne Vestøl, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i oslo

Disputasens leder

  • Dekan, professor Berit Karseth, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  • Professor Andreas Lund, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
  • Professor Jorunn Møller, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Kandidaten har vært knyttet til Den nasjonale forskerskolen i utdanningsvitenskap (NATED)

For sammendrag, se:

Information in English, see

Publisert 14. aug. 2013 13:29 - Sist endret 11. sep. 2013 11:56