Disputas: Cand.scient. Majken Korsager

Majken Korsager vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 13. september 2013.

Avhandlingens tittel er:

GLOBALIZING THE SCIENCE CLASSROOM. Exploring the development of students' conceptual understandings of climate change from international peer collaboration.

Majken Korsager

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Educating pupils for a future of climate change. Objectives, opportunities and challenges for interdisciplinary education in a Norwegian school context.

Tid: Fredag 13. september 2013 kl 10.15 - 11.00

Sted: Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo.

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Astrid Sinnes, Seksjon for læring og lærerutdanning, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås (1. opponent).
  • Professor Margareta Ekborg, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö Högskola, Sverige (2. opponent).
  • Professor Carl Angell, Fysisk institutt, Det Matematisk-Naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo er 3. medlem av bedømmelseskomitéen.

Koordinator for bedømmelseskomitéen er forsker Guri Nortvedt, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i oslo

Disputasens leder

  •   Professor Svein Sjøberg, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i   Oslo

Veiledere

Information in English, se

Publisert 11. juli 2013 10:46 - Sist endret 2. des. 2021 09:17