Disputas: Cand.paed. Sigrun Svenkerud

Sigrun Svenkerud vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 8. november 2013.

Avhandlingens tittel er:

Opplæring i muntlige ferdigheter på 9. trinn.

Sigrun Svenkerud

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Skolens arbeid med muntlighet i en digital kultur.

Tid: Fredag 8. november 2013 kl 10.15 - 11.00

Sted: Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo.

Bedømmelseskomité

  • Universitetslektor Fritjof Sahlström, Institutionen för beteendevetenskaper, Universitetet i Helsinki, Finland (1. opponent).
  • Professor Synnøve Matre, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, Høgskolen i Sør-Trøndelag (2. opponent).

3. medlem av bedømmelseskomitéen og komitéens koordinator er førsteamanuensis Jonas Bakken, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i oslo

Disputasens leder

  • Professor emeritus Aud Marit Simensen, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  • Professor Kirsti Klette, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
  • Professor Frøydis Hertzberg, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Kandidaten har vært knyttet til Den nasjonale forskerskolen i utdanningsvitenskap (NATED)

For sammendrag, se:

 

Publisert 9. okt. 2013 11:00 - Sist endret 2. des. 2021 09:18