Disputas: MSc Crina Damsa

Crina Damsa vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 18. oktober 2013.

Avhandlingens tittel er:

Knowledge Co-construction and Object-oriented Collaboration. A Study of Learning through Collaborative Construction of Knowledge Objects in Higher Education.

Crina Damsa. Foto: Institutt for pedagogikk

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Shared epistemic agency and the agency of individuals, collaborative teams and research communities.

Tid: Fredag 18. oktober 2013 kl 10.15 - 11.00

Sted: Auditorium 1, Kristine Bonnevies hus, Blindern, Universitetet i Oslo.

Bedømmelseskomité

  • Professor Cindy Hmelo-Silver, Department of Education Psychology, Rutgers University, USA (1. opponent).
  • Professor Gerry Stahl, College of Information Science & technology, Drexel University, USA (2. opponent).

3. medlem av bedømmelseskomitéen og komitéens koordinator er førsteamanuensis Hans Christian Arnseth, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i oslo

Disputasens leder

  • Instituttleder, professor Ola Stafseng, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Veiledere

  • Professor Sten Ludvigsen, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

 

 

Publisert 23. sep. 2013 17:02 - Sist endret 14. okt. 2013 09:13