Disputas: MSc & MA Dorothy Sutherland Olsen

Dorothy Sutherland Olsen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 9. august 2013.

Avhandlingens tittel er:

Interdisciplinary Collaboration in Science-based Technologies: Studies of knowledge creation in nanoscience and nanotechnologies.

Dorothy Sutherland Olsen. Foto: Pedagogisk forskningsinstitutt

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Challenges of studying creative collaboration in research work.

Tid: Fredag 9. august 2013 kl 10.15 - 11.00

Sted: Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo.

Bedømmelseskomité

  • Professor Reijo Miettinen, Institute of Behavioural Sciences, Center for Research on Activity, Development and Learning, University of Helsinki, Finland (1. opponent).
  • Professor Jacky Swan, Warwick Business School, University of Warwick, UK (2. opponent).
  • 3. medlem av komitéen og koordinator er Professor Karen Jensen, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasen vil bli ledet av prodekan, førsteamanuensis Eli Ottesen ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  • Professor Terje Grønning, Institutt for pedagogikk, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
  • Professor Sten Ludvigsen, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

For sammendrag, se

Information in English, see

Publisert 10. juli 2013 14:35 - Sist endret 9. juni 2022 14:31