isp

Sist endret 22. nov. 2013 09:17 av aevandt@uio.no
Sist endret 7. mars 2018 15:01 av Trine Smestad

Ann-Cathrin Faldet vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 20. desember 2013.

Avhandlingens tittel er:

Jenter som utøver vold. En empirisk studie av jenters erfaringer med gjenaktivitet, familieliv og skolegang.

Sist endret 8. feb. 2016 10:42 av ainaro@uio.no

Kristin Vonheim vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 4. oktober 2013.

Avhandlingens tittel er:

Tidlig samspill i familier med utenlandsadopterte barn. En observasjonsstudie av foreldre-barn samspill når adoptivbarna er to og tre år.

Sist endret 23. aug. 2021 09:46 av lenkeretter@localhost

Randi Myklebust Sølvik vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

tirsdag 29. oktober 2013.

Avhandlingens tittel er:

Friluftsliv som sosialt læringslandskap for ungdom i risiko. Eit fenomenologisk-inspirert kasusstudium.

Sist endret 8. okt. 2013 15:25 av aevandt@uio.no

Ann Elise Kristoffersen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 11. oktober 2013.

Avhandlingens tittel er:

Litterasitetspraksiser i barnehager med hørselshemmede og hørende barn.

Sist endret 1. okt. 2013 14:21 av aevandt@uio.no

Eria Paul Njuki og Rita Christine Nakitende vil forsvare sin felles avhandling for graden ph.d.

onsdag 2. oktober 2013.

Avhandlingens tittel er:

The effect of training teachers in phonemic awareness and letter-sound knowledge on children's reading compentencies: A Ugandan urban context.

Sist endret 2. okt. 2013 13:55 av aevandt@uio.no
Sist endret 2. okt. 2013 10:30 av aevandt@uio.no
Sist endret 3. okt. 2013 12:19 av aevandt@uio.no
Sist endret 19. sep. 2013 14:16 av aevandt@uio.no