Disputas: Cand.ed. Ann-Cathrin Faldet

Ann-Cathrin Faldet vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 20. desember 2013.

Avhandlingens tittel er:

Jenter som utøver vold. En empirisk studie av jenters erfaringer med gjenaktivitet, familieliv og skolegang.

Ann-Cathrin Faldet

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Teorier om risiko- og beskyttende faktorer i utvikling av eksternaliserende atferd hos ungdom.

Tid: Fredag 20. desember 2013 kl 10.15 - 11.00

Sted: Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo.

Bedømmelseskomité

  • Professor Mara Westling Allodi, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet, Sverige  (1. opponent).
  • Professor Erling Roland, Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger  (2. opponent).
  • Førsteamanuensis Peer Møller Sørensen, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo er 3. medlem av bedømmelseskomitéen og komitéens koordinator.

Disputasens leder

Veiledere

  • Professor Reidun Tangen, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
  • Forsker Ragnhild Bjørnebekk, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, tidligere Politihøgskolen i Oslo.

For sammendrag, se

Publisert 13. nov. 2013 15:58 - Sist endret 7. mars 2018 15:01