Disputas: Kandidat Ann Elise Kristoffersen

Ann Elise Kristoffersen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 11. oktober 2013.

Avhandlingens tittel er:

Litterasitetspraksiser i barnehager med hørselshemmede og hørende barn.

Ann Elise Kristoffersen

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Sentrale utviklingslinjer i sosiokulturell teori fra Vygotsky til i dag. En diskusjon av kunnskapsteoretiske posisjoner og konsekvenser for syn på barn og læring.

Tid: Fredag 11. oktober 2013 kl 10.15 - 11.00

Sted: Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo.

Bedømmelseskomité

  • Professor Anna-Lena Tvingstedt,  Malmö Högskola, Malmö, Sverige (1. opponent).
  • Professor Randi Dyblie Nilsen, Norsk senter for barneforskning, NTNU, Trondheim. (2. opponent).
  • Professor Øistein Anmarkrud, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo er 3. medlem av bedømmelseskomitéen og komitéens koordinator.

Disputasens leder

  •   Dekan, professor Berit Karseth, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  • Professor II Eva Simonsen, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
  • FoU-koordinator, ph.d. Åse Lyngvær Hansen, Statped.

For sammendrag, se

Publisert 17. sep. 2013 13:51 - Sist endret 8. okt. 2013 15:25