Disputas: Cand.ed. Kristin Vonheim

Kristin Vonheim vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 4. oktober 2013.

Avhandlingens tittel er:

Tidlig samspill i familier med utenlandsadopterte barn. En observasjonsstudie av foreldre-barn samspill når adoptivbarna er to og tre år.

Kristin Vonheim

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: .Det vitenskapelige grunnlaget for å forstå hvordan biologisk slektskap (gener) og utvikling av relasjoner forholder seg til hverandre.

Tid: Fredag 4. oktober 2013 kl 10.15 - 11.00

Sted: Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo.

Bedømmelseskomité

  • Prodekan Bim Ridderspore, Fakulteten för lärande och samhälle, malmö Högskola, Sverige (1. opponent).
  • Professor emeritus Marianne Cederblad, Institutionen för barn- och ungdomspsykiatri, Lunds universitet, Sverige (2. opponent).
  • Professor II Finn Skårderud, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo er 3. medlem av bedømmelseskomitéen og komitéens koordinator.

Disputasens leder

Veiledere

  • Professor Monica Dalen, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
  • Professor Harald Martinsen, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

For sammendrag, se:

Information in English, see:

Publisert 27. aug. 2013 15:44 - Sist endret 8. feb. 2016 10:42