Disputas: Master Eria Paul Njuki og Master Rita Christine Nakitende

Eria Paul Njuki og Rita Christine Nakitende vil forsvare sin felles avhandling for graden ph.d.

onsdag 2. oktober 2013.

Avhandlingens tittel er:

The effect of training teachers in phonemic awareness and letter-sound knowledge on children's reading compentencies: A Ugandan urban context.

Tid og sted for prøveforelesningene

Eria Paul Njuki: Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: The role of phonics and phonemic awareness in teaching children to read in English. Critical aspects of learning to read in a second language (non-mother tongue)

Tid: Onsdag 2. oktober 2013 kl 09.15 - 10.00

Rita Christine Nakitende: Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: The roles and effects of reading instruction teaching in teacher education.

Tid: Onsdag 2. oktober 2013 kl 10.15 - 11.00

Sted: Begge prøveforelesningene vil bli holdt i Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo.

Bedømmelseskomité

  • Professor Hannu Savolainen, Department of Special Education, Philosophical Faculty, University of Eastern Finland (1. opponent).
  • Fil.Dr. Ulrika Wolff, Institut för pedagogik och specialpedagogik, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs Universitet, Sverige (2. opponent).

3. medlem av bedømmelseskomitéen og koordinator er førsteamanuensis Berit H. Johnsen, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i oslo

Disputasens leder

  •   Prodekan professor Monica Melby-Lervåg, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  • Professor Solveig-Alma Halaas Lyster, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.
  • Professor Charles Hulme, Department of Psychology, University of York, UK.

For sammendrag, se:

Information in English, see:

Publisert 3. sep. 2013 14:08 - Sist endret 1. okt. 2013 14:21