Disputas: Cand.ed. Randi Myklebust Sølvik

Randi Myklebust Sølvik vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

tirsdag 29. oktober 2013.

Avhandlingens tittel er:

Friluftsliv som sosialt læringslandskap for ungdom i risiko. Eit fenomenologisk-inspirert kasusstudium.

Randi Sølvik

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Pedagogisk ledelse av utfordrende ungdomsgrupper under friluftsaktiviteter.

Tid: Tirsdag 29. oktober 2013 kl 10.15 - 11.00

Sted: Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo.

Bedømmelseskomité

  • Professor Erling Georg Roland, Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Universitetet i Stavanger (1. opponent).
  • Professor Lisbeth Haastrup, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) - forskningsprogrammet Fagdidaktik, Aarhus Universitet, Danmark (2. opponent).
  • Professor II Finn Skårderud, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo er 3. medlem av bedømmelseskomitéen og komitéens koordinator.

Disputasens leder

  •   Professor emeritus Eva-Signe Falkenberg, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitet i Oslo.

Veiledere

  • Professor Liv Duesund, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
  • Professor emeritus Liv Randi Opdal, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

For sammendrag, se:

Information in English, coming:

Publisert 2. okt. 2013 10:38 - Sist endret 31. mai 2022 13:33