sammendragdisputaser

Sist endret 22. nov. 2013 09:25 av aevandt@uio.no

Avhandlingens tittel er:

Jenter som utøver vold. En empirisk studie av jenters erfaring med gjengaktivitet, familie og skolegang.

Sist endret 23. jan. 2014 12:48 av aevandt@uio.no

The title of the dissertation is:

Girls who perpetrate violence: an empirical study of girls' experiences of gang actiity, Family and schooling.

Sist endret 23. sep. 2013 13:43 av aevandt@uio.no

Avhandlingens tittel er:

Tidlig samspill i familier med utenlandsadopterte barn, en observasjonsstudie av foreldre-barn samspill når adoptivbarna er to og tre år.

Sist endret 23. sep. 2013 13:40 av aevandt@uio.no

The titel of the dissertation is:

Early interaction in families with internationally adopted children. An observational study of parent-child interactions at age two and three.

Sist endret 2. okt. 2013 10:40 av aevandt@uio.no

Avhandlingens tittel er:

Friluftsliv som sosialt læringslandskap for ungdom i risiko. Eit fenomenologisk-inspirert kasusstudium.

Sist endret 23. jan. 2014 13:09 av aevandt@uio.no

The title of the dissertation is:

Friluftsliv as social Learning landscape for at-risk youth. A phenomenological-inspired case study.

Sist endret 18. nov. 2013 10:02 av aevandt@uio.no

Avhandlingens tittel er:

Opplæring i muntlige ferdigheter på 9. trinn.

Sist endret 14. aug. 2013 13:56 av aevandt@uio.no

Avhandlingens tittel er:

Praktisk tilnærming i teori og praksis. Ungdomsskolelæreres forståelse av en praktisk tilnærming i fremmedspråksundervisningen.

Sist endret 2. sep. 2013 15:01 av aevandt@uio.no

The titel of the dissertation is:

A practical approach in theory and in praxis. Lower secondary school teachers' understanding of a practical approach to the teaching of foreign languages.

Sist endret 14. okt. 2013 16:22 av aevandt@uio.no

The titel of the dissertation is:

Ambulating teachers. A case study of bilingual teachers and teacher collaboration.

Sist endret 22. jan. 2014 13:12 av aevandt@uio.no

The title of the dissertation is:

Ambulating Teachers. A case study of bilingual Teachers and teacher Collaboration.

Sist endret 2. sep. 2013 11:38 av aevandt@uio.no

Avhandlingens tittel er:

Kunnskapsutvikling blant lærere i videregående skole. En studie av et skoleutviklingsprosjekt om skriving i og på tvers av fag.

Sist endret 2. sep. 2013 11:45 av aevandt@uio.no

The titel of the dissertation is:

Knowledge development among teachers in upper secondary schools. A study of a school development project on writing in and across disciplines.

Sist endret 5. sep. 2013 10:52 av Ulf Tero Grefsgård

Avhandlingens tittel er:

On Developing (Post)modern Soldiers - An Inquiry into the Ontological and Epistemological Foundation of Skill-Acquistion in an Age of Military Transformation.

Sist endret 5. sep. 2013 10:54 av Ulf Tero Grefsgård

The titel of the dissertation is:

On Developing (Post)modern Soldiers - An Inquiry into the Ontological and Epistemological Foundation of Skill-Acquistion in an Age of Military Transformation.

Sist endret 28. aug. 2013 09:48 av aevandt@uio.no

The titel of the dissertation is:

GLOBALIZING THE SCIENCE CLASSROOM. Exploring the development of students' conceptual understandings of climate change from international peer collaboration.

Sist endret 1. okt. 2013 14:47 av aevandt@uio.no

The titel of the dissertation is:

Literacy practices in preschools with deaf and hearing children.

Sist endret 26. sep. 2013 16:39 av aevandt@uio.no

Avhandlingens tittel er:

Litterasitetspraksiser i barnehager med hørselshemmede og hørende barn.

Sist endret 1. okt. 2013 14:19 av aevandt@uio.no

The titel of the dissertation is:

the effect of training teachers in phonemic awareness and letter-sound knowledge on children's reading compentencies: A Ugandan urban context.

Sist endret 10. juli 2013 14:35 av aevandt@uio.no

Avhandlingens tittel er:

Interdisciplinary Collaboration in Science-based Technologies: Studies of knowledge creation in nanoscience and nanotechnologies.

Sist endret 7. okt. 2013 15:03 av Ulf Tero Grefsgård

The title of the dissertation is:

Knowledge Co-construction and Object-oriented Collaboration. A Study of learning through Collaborative Construction of Kowledge Objects in Higher Education.