Høst 2011

Tidligere

Simon Michelet vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

mandag 19. desember 2011.

Avhandlingens tittel er:

ELEVENE IMELLOM. Elevkultur og deltakelse i læringsprosesser på småskole- og ungdomstrinn.

Elin Ødegård vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 17. november 2011.

Avhandlingens tittel er:

Nyutdannede pedagogiske lederes mestring og appropriering av barnehagens kulturelle redskaper. En kvalitativ studie av nyutdannede førskolelæreres kompetansebygging det første året i yrket.

Tid og sted: 4. nov. 2011 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Kristin Børte vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 4. november 2011.

Avhandlingens tittel er:

Software Effort Estimation as Collaborative Planning Activity.

 

Kari Anne Rødnes vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 28. oktober 2011.

Avhandlingens tittel er:

Elevers meningsskaping av norskfaglige tekster i videregående skole.

Tid og sted: 26. aug. 2011 12:15, Auditorium 6, Domus Academica (Karl Johans gt. 47), Universitetet i Oslo, Sentrum

Jorunn Solheim vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

fredag 26. august 2011

Avhandlingens tittel er:

HEARING LOSS IN THE ELDERLY. Consequences of hearing loss and considerations for audiological rehabilitation.

Tid og sted: 19. aug. 2011 12:15, auditorium 2, Helga Engs hus

Cand.ed. Christian Brandmo vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 19. august 2011.

Avhandlingens tittel er:

Fra ambisjon til prestasjon. En studie av relasjonene mellom epistemiske oppfatninger, motivasjon, bruk av læringsstrategier og akademiske prestasjoner hos økonomistudenter.