Disputas: Cand.ed. Jorunn Solheim

Jorunn Solheim vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

fredag 26. august 2011

Avhandlingens tittel er:

HEARING LOSS IN THE ELDERLY. Consequences of hearing loss and considerations for audiological rehabilitation.

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Fem faktorer som kan påvirke utfallet av hørselsrehabilitering hos eldre mennesker.

Tid: Fredag 26. august 2011, klokken 10.15 - 11.00.

Sted: Auditorium 6, Domus Academica (Karl Johans gt. 47), Universitetet i Oslo, Sentrum.

Bedømmelseskomité

Professor Bjørn Lyxell, Institutionen för beteendevetenskap och llärande, Universitetet i Linköping (1. opponent)

Professor Ann Hermansson, Øre-nese-halsavdelingen, Universitetssykehuset i Lund (2. opponent)

3. medlem av komitéen, samt koordinator: Professor emeritus Liv Randi Opdal, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Leder av disputas

Prøveforelesning og disputas vil bli ledet av settedekan, professor Solveig Lyster, Insitutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

Veiledere:

Kandidatens veiledere har vært:

Professor Eva-Signe Falkenberg, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo

Professor Kari Jorunn Kværner, Avdeling for forskning og innovasjon, Oslo Universitetssykehus.
 

For mer informasjon

Les sammendraget her:

Publisert 15. sep. 2011 15:35 - Sist endret 19. sep. 2011 08:13