Pedagogisk forskningsinstitutt

Sist endret 13. okt. 2011 13:30 av aevandt@uio.no
Sist endret 21. okt. 2011 13:01 av aevandt@uio.no
Sist endret 13. okt. 2011 13:27 av aevandt@uio.no
Sist endret 27. juni 2011 12:26 av Ulf Tero Grefsgård
Sist endret 1. nov. 2011 10:44 av aevandt@uio.no

Kristin Børte vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 4. november 2011.

Avhandlingens tittel er:

Software Effort Estimation as Collaborative Planning Activity.

 

Sist endret 4. nov. 2011 11:15 av aevandt@uio.no

Elin Ødegård vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 17. november 2011.

Avhandlingens tittel er:

Nyutdannede pedagogiske lederes mestring og appropriering av barnehagens kulturelle redskaper. En kvalitativ studie av nyutdannede førskolelæreres kompetansebygging det første året i yrket.

Sist endret 2. des. 2011 14:13 av aevandt@uio.no

Simon Michelet vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

mandag 19. desember 2011.

Avhandlingens tittel er:

ELEVENE IMELLOM. Elevkultur og deltakelse i læringsprosesser på småskole- og ungdomstrinn.

Sist endret 31. okt. 2013 10:28 av camillev@uio.no

Cand.ed. Christian Brandmo vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 19. august 2011.

Avhandlingens tittel er:

Fra ambisjon til prestasjon. En studie av relasjonene mellom epistemiske oppfatninger, motivasjon, bruk av læringsstrategier og akademiske prestasjoner hos økonomistudenter.

Sist endret 6. jan. 2012 12:01 av Ulf Tero Grefsgård
Sist endret 6. jan. 2012 11:40 av Ulf Tero Grefsgård
Sist endret 22. nov. 2011 10:23 av aevandt@uio.no
Sist endret 22. nov. 2011 11:13 av aevandt@uio.no