Disputas: Cand.polit. Elin Ødegård

Elin Ødegård vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 17. november 2011.

Avhandlingens tittel er:

Nyutdannede pedagogiske lederes mestring og appropriering av barnehagens kulturelle redskaper. En kvalitativ studie av nyutdannede førskolelæreres kompetansebygging det første året i yrket.

Foto: Privat

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Danning som utfordring i førskolelærerutdanning og profesjon.

Tid: Torsdag 17. november 2011, klokken 10.15 - 11.00.

Sted: Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo.

Bedømmelseskomité

  • Professor Kari Søndenaa, Institutt for sosialfag, Universitetet i Stavanger (1. opponent).
  • Professor Bente Jensen, Institutt for læring, Danmarks pædagogiske universitetsskole (2. opponent).
  • 3. medlem av komitéen og koordinator: Professor Harald Thuen, Pedagogisk forskningsinstitutt, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Leder av disputas

Prøveforelesning og disputas vil bli ledet av professor Helge Ivar Strømsø, Pedagogisk forskningsinstitutt, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere

For mer informasjon

Se sammendrag av avhandlingen her:

Publisert 18. okt. 2011 13:02 - Sist endret 4. nov. 2011 11:15