Disputas: Cand.polit. Simon Michelet

Simon Michelet vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

mandag 19. desember 2011.

Avhandlingens tittel er:

ELEVENE IMELLOM. Elevkultur og deltakelse i læringsprosesser på småskole- og ungdomstrinn.

Foto: privat

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Ulike betydninger av begrepet "deltakelse" i pedagogiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver på interaksjon og læring.

Tid: Mandag 19. desember 2011, klokken 10.15 - 11.00

Sted: Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo.

Bedømmelseskomité

  • Professor Berner Lindström, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet (1. opponent).
  • Docent Fritjof Sahlström, Institutionen för beteendevetenskaper, Helsingfors universitet (2. opponent).
  • 3. medlem av komitéen og koordinator: Professor Monika Nerland, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo.

Leder av disputas

Disputasen vil bli ledet av settedekan, professor emeritus Kirsten Hofgaard Lycke, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  • Førsteamanuensis Hans Christian Arnseth, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo
  • Professor Ola Stafseng, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo
  • Professor Inger Anne Kvalbein, Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Oslo

For mer informasjon

For sammendrag, les her:

Publisert 17. nov. 2011 16:17 - Sist endret 2. des. 2011 14:13