ils

Sist endret 24. okt. 2012 16:44 av Solveig Bauge Løland

Inger Karin Røe Ødegård vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 24. august 2012.

Avhandlingens tittel er:

Entreprenørskap i lærerutdanningen i Norge og Namibia. En komparativ analyse av entreprenørielle tilnærminger i lærerkvalifisering.

Sist endret 4. jan. 2013 11:06 av aevandt@uio.no
Sist endret 4. jan. 2013 13:14 av aevandt@uio.no