Disputas: Cand.polit. Inger Karin Røe Ødegård

Inger Karin Røe Ødegård vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 24. august 2012.

Avhandlingens tittel er:

Entreprenørskap i lærerutdanningen i Norge og Namibia. En komparativ analyse av entreprenørielle tilnærminger i lærerkvalifisering.

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: .Drøft validitetsutfordringer i komparative case-studier i utdanningsforskning.

Tid: Fredag 24. august 2012, klokken 10.15 - 11.00

Sted: Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo.

Bedømmelseskomité

  • FD, Universitetslektor Eva Leffler, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, Sverige (1. opponent).
  • Lektor Birthe Lund, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet, Danmark (2. opponent).
  • 3. medlem av komitéen og komitéens koordintaor: Professor Eyvind Elstad, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.

Disputasen vil bli ledet av settedekan, professor Rita Hvistendahl, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  • Førsteamanuensis Eli Ottesen, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo, og professor Thomas Nordahl, Høgskolen i Hedmark.
  •  
  • For sammendrag, les her.
Publisert 24. okt. 2012 16:44