isp

Sist endret 24. okt. 2012 16:45 av Solveig Bauge Løland
Sist endret 24. okt. 2012 16:45 av Solveig Bauge Løland
Sist endret 23. aug. 2021 09:46 av lenkeretter@localhost

Liv Heidi Mjelve vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

onsdag 5. desember 2012.

Avhandlingens tittel er:

Parallelle prosesser i spesialpedagogisk rådgivning.

Sist endret 8. feb. 2016 10:35 av ainaro@uio.no

Mirjam Harkestad Olsen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 22. november 2012.

Avhandlingens tittel er:

Inkludering i et innenfra og et utenfra.

Sist endret 23. aug. 2021 09:44 av lenkeretter@localhost

Kari-Anne B. Næss vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 4. oktober 2012.

Avhandlingens tittel er:

Language and Reading Development in Children with Down Syndrome.

Sist endret 24. okt. 2012 16:45 av Solveig Bauge Løland