Disputas: Master Kari-Anne B. Næss

Kari-Anne B. Næss vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 4. oktober 2012.

Avhandlingens tittel er:

Language and Reading Development in Children with Down Syndrome.

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: The development of phonological awareness in Down syndrome.

Tid: torsdag 4. oktober 2012, klokken 10.15 - 11.00

Sted: Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo.

Bedømmelseskomité

  • Professor Chris Jarrold, School of Experimental Psychology, University of Bristol, UK (1. opponent).
  • PhD Ulrika Wolff, Institutionen för pedagogik och special pedagogik, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs Universitet, Sverige (2. opponent).
  • 3. medlem av komitéen og koordintaor er professor emeritus Liv Randi Opdal, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. 

Disputasen vil bli ledet av settedekan, professor Bente Hagtvet, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  • Professor Solveig-Alma Halaas Lyster, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo
  • Professor Charles Hulme, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo

Kandidaten har vært knyttet til den nasjonale forskerskolen i utdanningsvitenskap, NATED.

 

For sammendrag, les her:

Publisert 24. okt. 2012 16:45 - Sist endret 25. apr. 2022 14:12