Disputas: Cand.paed.spec. Liv Heidi Mjelve

Liv Heidi Mjelve vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

onsdag 5. desember 2012.

Avhandlingens tittel er:

Parallelle prosesser i spesialpedagogisk rådgivning.

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Betydningen av personenes forforståelse i møtet mellom rådgivere og rådsøkere - sett ut fra noen ulike teoretiske perspektiver.

Tid: Onsdag 5. desember 2012, klokken 10.15 - 11.00

Sted: Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo.

Bedømmelseskomité

  • Universitetslektor prodekan Bim Ridderspore, Lärande och samhälle, Malmö högskola, Sverige .
  • Førsteamanuensis Anne Greve, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo
  • 3. medlem av komitéen og koordinator er professor Sven Nilsen, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. 

Disputasen vil bli ledet av settedekan, professor Monica Dalen, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  • Professor Reidun Synnøve Tangen, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo
  • Forsker II Jon-Håkon Schultz, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Oslo.

 

For sammendrag, les her:

Publisert 24. okt. 2012 16:45 - Sist endret 25. apr. 2022 14:13