Disputas: Cand.polit. Mirjam Harkestad Olsen

Mirjam Harkestad Olsen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 22. november 2012.

Avhandlingens tittel er:

Inkludering i et innenfra og et utenfra.

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Sentrale kjennetegn ved et inkluderende læringsmiljø og derav følgende behov for kompetanse.

Tid: Torsdag 22. november 2012, klokken 10.15 - 11.00

Sted:Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Bedømmelseskomité

  • Professor Susan Tetler, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, København, Danmark (1. opponent)
  • Professor, senterleder Unni Vere Midthassel, Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger (2. opponent)
  • 3. medlem av komitéen og koordinator er professor Reidun Synnøve Tangen, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. 

Disputasen vil bli ledet av prodekan for forskning og forskerutdanning, professor Jorunn Møller ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  • Professor Kjell Skogen, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo
  • Professor Sidsel Germeten, Høgskolen i Finnmark.

For sammendrag, les her:

Publisert 24. okt. 2012 16:45 - Sist endret 8. feb. 2016 10:35