Disputas: Master Åste Marie Mjelve Hagen

Åste Marie Mjelve Hagen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 14. desember 2012.

Avhandlingens tittel er:

Lesing i kunnskapssamfunnet. En kvantitativ og kvalitativ undersøkelse av studenters strategiske lesing av multiple tekster.

Foto: Pedagogisk forskningsinstitutt

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Tolkningen og bruken av begrepet epistemiske oppfatninger i utdanningsvitenskapelig forskning.

Tid: Fredag 14. desember 2012, klokken 10.15 - 11.00

Sted: Helga Engs hus, Auditorium 1, Blindern, Universitetet i Oslo.

Bedømmelseskomité

  • Professor Marja Vauras, Department of Teacher education, University of Turku, Finland (1.opponent) .
  • Professor Monica Reichenberg, Institutionen för språkstudier, Umeå universitet, Sverige (2. opponent)
  • 3. medlem av komitéen og koordinator er professor Solveig-Alma Halaas Lyster, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 

Disputasen vil bli ledet av dekan, professor Vibeke Grøver ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  • Professor Ivar Bråten, Pedagogisk forskningsinstitutt, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Kandidaten har vært knyttet til den nasjonale forskerskolen i utdanningsvitenskap, NATED.

 

For sammendrag, les her:

Publisert 20. nov. 2012 14:37 - Sist endret 25. apr. 2022 14:13