Disputas: Cand.paed. Brit Bolken Ballangrud

Brit Bolken Ballangrud vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

mandag 17. desember 2012.

Avhandlingens tittel er:

Kompetanseutvikling som styringsmiddel i videregående skole. En institusjonell analyse av hvordan kompetanseutvikling formes i en lokal kontekst.

Foto: Privat

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Politisk og administrativ styring av utdanning i et historisk perspektiv.

Tid: Mandag 17. desember 2012, klokken 10.15 - 11.00

Sted: Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo.

Bedømmelseskomité

  • Professor Ulf P. Lundgren, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Uppsala universitet, Sverige (1.opponent) .
  • Forsker Anne Homme, Uni Rokkansenteret, Uni Research, Bergen (2. opponent)
  • 3. medlem av komitéen og koordinator er førsteamanuensis Eli Ottesen, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 

Disputasen vil bli ledet av settedekan, professor Ola Stafseng, Pedagogisk forskningsinstitutt, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  • Professor Berit Karseth, Pedagogisk forskningsinstitutt, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
  • Professor Lars Monsen, Høgskolen i Lillehammer.

For sammendrag , les her:

Publisert 14. nov. 2012 11:35 - Sist endret 30. nov. 2012 14:01