Disputas: Cand.polit. Hilde Wågsås Afdal

Hilde Wågsås Afdal vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

mandag 26. november 2012.

Avhandlingens tittel er:

Constructing knowledge for the teaching profession. A comparative analysis of policy making, curricula content, and novice teachers' knowledge relations in the cases of Finland and Norway.

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Comparative research in teacher education; methodological challenges and issues for practice and policy.

Tid: Mandag 26. november 2012, klokken 10.15 - 11.00

Sted: Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo.

Bedømmelseskomité

  • Professor Sven-Erik Hansen,  Pedagogiska fakulteten, Åbo Akademi, Finland (1.opponent) .
  • Professor Johan Muller, School of Education, University of Cape Town, South Africa (2. opponent)
  • 3. medlem av komitéen er førsteamanuensis Gunn Elisabeth Søreide, Institutt for pedagogikk, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen. 
  • Koordinator for bedømmelseskomitéen er professor Berit Karseth, Pedagogisk forskningsinstitutt, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasen vil bli ledet av prodekan for forskning og forskerutdanning, professor Jorunn Møller ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  •  Professor Peter Maassen, Pedagogisk forskningsinstitutt, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
  •  Profesor Monika Nerland, Pedagogisk forskningsinstitutt, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Kandidaten har vært knyttet til den nasjonale forskerskolen i utdanningsvitenskap, NATED.

For sammendrag,se her:

Information in English, see

Publisert 24. okt. 2012 16:45 - Sist endret 23. nov. 2012 11:02